Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

vrste sile

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"vrste sile" pronađeni su rezultati pretrage 4


Nasilje u školi

Nasilje u porodici je fenomen koji se javlja svuda u svetu, u svim kulturama i nezavisno od ekonomskog statusa i društvenog sloja porodice. Statistika pokazuje da su najčešće žrtve žene i deca, a nasilnici mahom muškarci. Ovo nije privatni problem porodice, i ne treba kao takav da bude tretiran ni u jednoj državi. Ovo je pitanje od javnog interesa koje mora biti rešavano na državnom nivou. Iako se dešava u porodici, najčešće iza zatvorenih vrata, ovaj problem utiče na čitavo društvo.
Poslednjih meseci u Srbiji mediji su aktuelizovali temu porodičnog nasilja. Javnost je potresena objavljivanjem stravičnih pojedinosti porodičnih tragedija koje su se desile u poslednje vreme. Tema je pogrešno predstavljena na senzacionalistički način, bez poštovanja zaštite ličnih podataka i uz zloupotrebu žrtve, iz perspektive isključivo humanističkog i socijalnog problema. Ono što nije preispitivano u ovim objavama je javna i državna odgovornost. Predstavnici Autonomnog ženskog centra zameraju vlastima što još uvek ne postoje nacionalne kampanje protiv nasilja nad ženama, uključujući porodično nasilje, a kampanje sa nacionalnom pokrivenošću još uvek organizuju mreže ženskih organizacija. Sistematska istraživanja i statističke analize na reprezentativnom uzorku još uvek su retke i sporadične.
Pored teorijskog objašnjenja sintagme nasilje u porodici, rad se osvrće i na istoriju nasilja, nasilno ponašanje u porodici, navode se i tipovi nasilnika, poreklo i priroda nasiljničkog ponašanja, kao i motivi za takvo ponašanje, a povrh svega i vrste pojedinih oblika vršnjačkog nasilja. Rad osim teorijskog dela, sadrži i istraživački deo, pod naslovom Metodologija istraživanja, sa projektom istraživanja, analizom i interpretacijom rezultata i prilozima korišćenim u ovom istraživanju.. Nasilje u ?koli, istra?iva?ki rad
Metodologija pedagoskog istrazivanja
Broj strana: 25

Pojam i vrste sila

Skripta fizika, Pojam i vrste sila. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, sila, pojam sile, vrste sila, oznaka sile, f, uzajamno dejstvo dva tela, magnetna sila, elektricna sila
Fizika
Broj strana: 3

Opterecenja masinskih delova - power point prezentacija

Power Point prezentacija na temu "Ponasanje masinskih delova pod dejstvom opterecenja". Prezentacija, vrste opterecenja, naponi, naprezanja, delovi, masinski delovi, kinemtaske velicine, nosivost, provera cvrstoce, masinski elementi, moment sile, moment sprega, sila, staticka opterecenost, dinamicka opterecenost, napon, deformacija, plasticna deformacija, elasticna deformacija, izvijanje, kontaktno naprezanje
MASINSKI ELEMENTI
Broj strana: 8

Pojam i vrste sila zadaci za vežbanje

Pojam i vrste sila vezbanje, zadaci. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, zadaci fizika, pojam sile, vrste sile, zadaci pojam vrste sila, vezbanje pojam i vrste sila
Fizika
Broj strana: 4


"vrste sile" pronađeni su rezultati pretrage 4