Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

zajedni

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"zajedni" pronađeni su rezultati pretrage 71

[1] [1]


Biocenologija - ekologija zajednica

Power Point prezentacija na temu Biocenologija - ekologija zajednica za srednje skole i fakultete. Power point, prezentacija, ekologija, biocenologija, srednja, biocenoza, karl august, zivotna zajednica, ekosistem, edifikatori, autohotne, alohotne, indikatorske vrste
Ekologija
Broj strana: 28

Policija u zajednici

. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, policija u zajednici, razvoj policije u zajednici |
Policija u zajednici
Broj strana: 3

Regionalne organizacije seminarski rad

U seminarskom radu su obradjene regionalne organizacije, njihove karakteristike, pojam i detaljno su obadjene pojedine regionalne organizacije. . Regionalne organizacije, medjunarodno javno pravo, nato, arapska liga, savet evrope, evropski savet, evropska zajednica za ugalj i celik, evropska atomska zajednica, seminarski rad
Međunarodno javno pravo
Broj strana: 15

Životne zajednice u akvatičnim ekosistemima

Plankton, opis i podela. Producenti, reducenti, konzumenti, plankton, bentos, uzorkovanje, istrazivanje, rutnerova boca, perifiton, makrofiton, surber mreza |
Hidrobiologija
Broj strana: 12

Mikroorganizmi u atmosferi i pedosferi seminarski rad

Mikroorganizmi
3.Klasifikacija mikroorganizama
4.Istorija mikroorganizama
5.Ekološki faktori
6.Rasprostranjenost i značaj mikroorganizama
7.Svijet mikroorganizama
8.Mikroorganizmi u atmosferi
8.1.Zajednice mikroorganizama u vazduhu
8.1.1.Mikroorganizmi otvorenih prostora
8.1.2.Mikroorganizmi zatvorenih prostora
9.Mikroorganizmi u pedosferi
9.1.Uloga mikroorganizama u zemljištu
9.1.1.Transformacija biljnih ostataka i humifikacija
9.1.2.Mikrobiološko razlaganje humusnih materija-dehumifikacija
9.1.3.Mikrobiološko razaranje matičnog supstrata
10.Zaključak
11.Literatura
. Mikroorganizmi, ekologija, ekologija mikroorganizma, klasifikacija mikroorganizma, ekoloski faktori, znacaj mikroorganizma, virusi, sastav vazduha
Ekologija mikroorganizama
Broj strana: 14

Odnosi unutar i izmedju zajednica

Odnosi unutar i izmedju zajednica. Zajednica, biologija, forbes, jezero kao mikrokosmos, interesna zajednica, detritus, predatori, karnivore, herbivore, fitofage, planktoni, fotosinteza, bakterija, hrana, lanac ishrane, size efficiensy hipoteza, interferencija, fitoplanktoni, mineralni resursi, zooplankton
Biologija
Broj strana: 6

Zajednice planktona u akvatičnim ekosistemima

Lekcije i vežbe iz oblasti zajednice planktona u akvatičnim ekosistemima. Plankton, fitoplankton, zooplankton |
Hidrobiologija
Broj strana: 10

Zivotna zajednica - biocenoza

Skripta biologija, Zivotna zajednica - biocenoza

napomena: rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, skripta biologija, biologija srednja skola, biocenoza, zivotna zajednica - biocenoza, zivotna zajednica, bios, koinos, ekoloska struktura, bioloska struktura
Biologija
Broj strana: 2

Značaj obrazovanja za budućnost zajednice-države - seminarski rad

Značaj obrazovanja za budućnost zajednice-države. Zna?aj obrazovanja za budu?nost zajednice-dr?ave |
Metode i tehnike izrade istrazivackog rada
Broj strana: 10

Bentosne zajednice akvatičnih ekosistema

Podela bentosnih zajednica, ekologija bentosnih zajednica, podela reka, alge, . Litoreofilne, psamoreofilne, peloreofilne, fitoreofilne, peofilne, potamon, ritron, alge |
Hidrobiologija
Broj strana: 4

Vrste reči

Vrste reči, podela, primeri. Imenice, zamenice, pridevi, brojevi, glagoli, prilozi, predlozi, uzvici, veznici, re?ce, promenljive, nepromenljive, pade?i, broj, rod, zajedni?ke, vlastite, zbirne, gradivne, misaone, apstraktne, brojevne, glagolske, pluralia tantum, pore?enje, odre?eni, neodre?eni vid, opisni, prisvojni, gradivni, vremenski, mesni, funkcija, atribut, predikat, brojevi, osnovni, redni, zbirni, glagoli, konjugacija, lice, vreme, na?in, glagolski vid, predmet radnje, rod, broj, li?ne, neli?ne, upitne, neodre?ene, odri?ne, op?te, prisvo, pokazne, upitno-odnosne, predlozi, prilozi, veznici, re?ce, uzvici
Srpski jezik
Broj strana: 4

Vanbračna zajednica i ništavi brakovi

Porodicno pravo skripta: pojam vanbracne zajednice, nistavi brakovi. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, brak, vanbracna zajednica, pojam vanbracne zajednice, nistavi brakovi, monogamnost vanbracna zajednica, razlicitost polova
Porodično pravo
Broj strana: 3

Raslojavanje jezika

Srpski jezik, Raslojavanje jezika. Srpski jezik, srednja skola, knjizevnost, raslojavanje jezika, jezicka zajednica, dijalekt |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Knjigovodstvene evidencije osnovnih sredstava

Skenirano. Knjigovodstvene, evidencije, osnovnih, sredstava, osnovna, sredstva, glavna, knjiga, invevtara, inventar, analiti?ke, kartice, ulaganja, kupovina, nova, novih, upotrebljavana, upotrebljavanih, izgradnja, izvo?a?, radova, sopstvena, sopstvenoj, re?ija, zajedni?ka, prijem, bez, naknade, naknada
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 10

TQM Total Quality Menagment - seminarski rad

Menadžment totalnim kvalitetom (TQM -Total Quality Management) je sveobuhvatan koncept, koji objedinjuje: tržišni, tehnološki, tehnički, organizacioni, ekonomski i etički aspekt funkcionisanja i poslovanja. To je nova poslovna filozofija usmjerena na kvalitet, zasnovana na aktivnom angažovanju svih učesnika, a u cilju zadovoljenja zahtjeva korisnika (eksternih i internih), zaposlenih i društva u cjelini. TQM se bazira na naučnim metodama i tehnikama upravljanja i unaprijeđenja kvaliteta, ali i na kulturi i timskom radu. U osnovi menadženta totalnim kvalitetom je postizanje tržišne konkurentnosti. Konkurentnost se postiže kroz: anticipaciju tržišnih faktora, kreiranje promjena, brzo prilagođavanje nastalim promjenama i mijenjanje načina poslovanja brže od promjena u okruženju. TQM je višedimezionalan i dinamičan koncept, koji uzima u obzir sve značajnije parametre poslovanja, a u cilju stalnog unaprijeđenja kvaliteta. U naučnoj i stručnoj literaturi se mogu naći različite definicije, jer sami tvorci i vodeći autori vrlo teško se slažu oko zajedničkog tumačenja.
Osnova TQM koncepta jeste menadžment u kompaniji sa orijentacijom na kvalitet. Prema autoru J. E. Rosu (Ross), TQM znači sposobnost za kvalitet u svim funkcijama kompanije i u svim dijelovima procesa od početka do kraja, uz istovremenu integraciju međusobno povezanih funkcija na svim nivoima. To je sistemski pristup koji ostvaruje veze između različitih elemenata organizacije, tako da je ukupna efektivnost sistema veća od zbira izlaza pojedinih elemenata. Evropska fondacija za menadžment kvalitetom TQM Upravljanje kvalitetom u logistici definiše kao metod menadžmenta u kompaniji za ostvarivanje poslovne izvršnosti baziran na: fokusu na kupca, partnerstvo sa dobavljačima, razvoju i uključivanju zaposlenih. Prema EOQ (European Organisation for Quality - Evropska organizacija za kvalitet): TQM – koncept je sveobuhvatan pristup kvalitetu i konkurentnosti, koji se razlikuje od standardizovanog opšte prihvaćenog modela. TQM je višedimenzionalan i dinamičan, uzima u obzir sve značajne parametre naglašavajući učešće ljudi i trajno poboljšanje. Prema ISO standardima TQM predstavlja pristup upravljanja u organizaciji usresređen na kvalitet, zasnovan na učešću svih njenih članova, usmjeren na dugoročan uspjeh putem zadovoljenja kupca, a u korist svih članova organizacije i društva. TQM zahtijeva menadžment na osnovu činjenica, tj. poslovne odluke moraju biti zasnovane na podacima, a ne samo na pretpostavkama ili mišljenjima.
Primjenu TQM-a u transportu prate problemi izazvani specifičnom tehnologijom realizacije usluga transporta.Brzina, složenost i kvalitet transportnog procesa zahtijevaju visok kvalitet sistema upravljanja transportnim procesom uz primjenu savremenih tehnologija i metoda, razvijenu organizaciju i visoku zastupljenost vrhunske informacione tehnologije. Gotovo cjelokupna savremena tehnologija koja se koristi u upravljanju transportnim sistemima počiva u manjoj ili većoj mjeri na najrazličitijim softverskim aplikacijama (npr. sistemi koji uključuju satelitsku navigaciju/komunikaciju, voice-input kompjuteri, roboti, on¬board kompjuteri, softver za planiranje zasnovan na vještačkoj inteligenciji, itd).
. Tqm, menadzment, upravljanje
Drumski saobracaj
Broj strana: 12

Pojam i nastanak države seminarski rad

Država je organ vladajuće klase za ostvarenje njenih klasnih interesa. U XVI veku termin je prvi put upotrebio Makijaveli. Država je istorijska kategorija, što znači da je jednom nastala i da će iščeznuti. U prvobitnoj zajednici, društvu sa gentilnim uređenjem, nije postojala još nikakva organizovana vlast. Razvojem materijalnih proizvodnih snaga, podelom rada, proširenjem razmene i formiranjem tržišta u okviru gensa i izvan njega, pojavom privatnog vlasništva i cepanjem plemenskih organizacija na vlasnike (bogate) i nevlasnike (siromašne), propada gentilno uređenje. Na ruševinama starih plemenskih zajednica izrasta nova društvena organizacija sa postojanje mantagonističkih klasa. Kao rezultat nepomirljivosti klasa nastaje država. . Pojam drzave, karakteristike drzave, elementi drzave, nastanak drzave, teorija drzave, seminarski rad, gradjansko pravo
Gradjansko Pravo
Broj strana: 11

Zajedničko vršenje roditeljskog prava

Skripta porodicno pravo: zajednicko vrsenje roditeljskog prava, samostalno vrsenje roditeljskog prava. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, roditeljsko pravo, vrsenje roditeljskog prava, zajednicko vrsenje roditeljskog prava, samostalno vrsenje roditeljskog prava, roditelji, deca, dete, brak, porodica
Porodično pravo
Broj strana: 2

Policija u zajednici˝ -savremeni koncepti i modeli

. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, policija u zajednici, savremeni koncepti policije u zajednici, savremeni modeli policije u zajednici
Policija u zajednici
Broj strana: 3

Vrste i funkcije porodice

Skripta porodicno pravo: vrste i funkcije porodice, ostvarivanje prava na slobodno roditeljstvo. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, porodica, vrste porodice, funkcija porodice, roditeljstvo, roditelj, deca, ostvarivanje prava na roditeljstvo, zivotna zajednica, bracna zajednica, vanbracna zajednica, velika porodica, jednoroditeljska porodica
Porodično pravo
Broj strana: 2

Metode ispitivanja sastava i strukture zajednica bentosa

Metode ispitivanja sastava i strukture zajednica bentosa, prikupljanje uzoraka, metode laboratorijskih ispitivanja i obrada podataka. Zajednica, bentosi, uzorci, biologija, laboratorijska ispitivanja, fundamentalna istrazivanja, stajace vode, tekuce vode, plitke tekucice
Biologija
Broj strana: 3

Policijski rad u zajednici prema potrebama građana

. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, policijski rad u zajednici prema potrebama gradjana, policijski rad u zajednici, pojam partnerstva u policiji
Policija u zajednici
Broj strana: 2

Analiza i kritika koncepata i modela ,,Policija u zajednici˝

Analiza i kritika koncepata i modela ,,Policija u zajednici˝. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, policija ua zajednici, analiza koncepta policija u zajednici, kritika koncepta policija u zajednici
Policija u zajednici
Broj strana: 4

Manastirska kultura

. Istorija, skripta istorija, srednja skola, istorija srednja skola, manastirska kultura, kultura, hriscansko monastvo, kinovije, monaske zajednice |
Istorija
Broj strana: 2

Balkansko poluostrvo u praistoriji

Balkansko poluostrvo i narodi koji su ga naseljavili u praistroji. Balkansko poluostrvo, balkan, prvobitna ljudska zajednica, kameno doba, metalno doba, iliri, kelti, tracani, lepenski vir, starcevo, vinca, gradac, sava, drina, lim, juzni sloveni, istocni sloveni, zapadni sloveni, raska, duklja, dalmatinska hrvatska, panonska hrvatska, knez vlastimir, piva, tara, ibar, zapadna morava, knez mihailo visevic, srpsko bugarski rat, knez caslav, hum, tavunija, bosna, boka kotorska, reka bojana, dokleja
Istorija
Broj strana: 6

Policijski sistemi i modeli

. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, policijski sistemi, policijski modeli, pojam policijskih sistema |
Policija u zajednici
Broj strana: 1

Pravni izvori za rad policije i ovlašćenja policije

. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, oravni izvori za rad policije, rad policije, pravni osnovi za rad policije, ovlascenja policije
Policija u zajednici
Broj strana: 3

Strateško planiranje, pojam i elementi

Strateško planiranje, pojam i elementi skripta policija u zajednici. Policija u zajednici skripta, kriminalisticko policijska akademija, policija, kriminologija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, planiranje, streatesko planiranje, pojam steateskog planiranja, elementi strateskog planiranja
Policija u zajednici
Broj strana: 2

Svojinska transformacija banaka

. Svojinska, transformacija, banaka, poslvne, alijanse, zajedni?ka, ulaganja, akvizicija, doma?e, banke, rekapitalizacija, modeli, centralizovan, decentralizovan |
Bankarstvo
Broj strana: 4

Pojam, uloga i zadaci policije

Pojam, uloga i zadaci policije skripta policija u zajednici. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, pojam policije, zadaci policije, uloga policije
Policija u zajednici
Broj strana: 1

Koncept bezbedne zajednice i strateški orjentisan policijski rad

Koncept bezbedne zajednice i strateški orjentisan policijski rad. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, bezbednosna zajednica, koncept bezbednosne zajednice, policijski rad, strateski orjentisan policijski rad
Policija u zajednici
Broj strana: 2

Paramteri organizacione strukture

Skenirano. Organizaciona, struktura, strukture, parametri, aktivnosti, podele, povezivanja, povezivanje, rada, rad, horizontalna, vertikalna, distribucija, autoriteta, autoritet, grupisanje, zajednica, kontrola, komuniciranje
Organizacija preduzeća
Broj strana: 3

Društvene promene i razvitak porodice

. Dru?tvene promene, razvitak porodice, porodica, jugoslovenska savremenost, pretpostavke porodice jugoslovenskoj savremenosti putevima dru?tvene integracije porodice menljivost (promena) unutar porodi?nih odnosa dobitnici gubitnici procesu tranzicije iz ugla porodi?ne svakodnevnice (1991-2001) polazni teorijski okvir tranzicija i slu?aj srbije osnovni pokazatelji bilansnih kretanja nastanak ciklusa savremene porodice porodica kao zajednica u razvoju postojanost i promene u sastavu uticaji na porodi?an ?ivot; odlazak ?lanova prodice iz doma?instva pove?ana intimnost kao mogu?i razlog psiholo?kih poreme?aja
Sociologija porodice
Broj strana: 4

Merkantilizam i fiziokratizam

Skripta osnovi ekonomije za srednju skolu, merkantilizam i fiziokratizam

Napomena: rad je rucno pisan. Osnovi ekonomije, ekonomija, drustvo, srednja skola, skripta osnovi ekonomije, merkantiliam, fiziokratizam, ekonomske misli, merkantilisticko shvatanje, drustvena zajednica, drzava, merkantilisti
Osnovi ekonomije
Broj strana: 2

Mini policijske stanice i ostali oblici - mrežni pristup, zajednički sastanci

Mini policijske stanice i ostali oblici - mrežni pristup, zajednički sastanci. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, policijske stanice, mini policijske stanice, mrezni pristup, zajednicki sastanci policije
Policija u zajednici
Broj strana: 2

Organizacioni oblici na nacionalnom nivou

Organizacioni oblici na nacionalnom nivou skripta policija u zajednici. Policija u zajednici skripta, kriminalisticko policijska akademija, policija, kriminologija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, organizacioni oblici na nacionalnom nivo, ministarski savet, institut za izucavanje kriminala
Policija u zajednici
Broj strana: 2

Biotop i populacija

Skripta biologija, Biotop i populacija. Biologija, srednja skola, skripta biologija, biologija srednja skola, homotipski kolektiv, zivotna zajednica - biocenoza, zivotna zajednica, bios, koinos, ekoloska struktura, bioloska struktura, biotop, populacija, topos, prostona ogranicenost
Biologija
Broj strana: 2

Policija, istorijski osvrt i mesto u društvu

. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, policija mesto u drustvu, nastanak policije, razvoj policije, nastanak i razvoj policije
Policija u zajednici
Broj strana: 2

Strategija ˝nulte tolerancije˝

. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, strategija nulte tolerancije, kriminolozi wilson i kelling, nulta tolerancija |
Policija u zajednici
Broj strana: 2

Eksperimenalni programi policije

. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, eksperimentalni programi policije, eksperimentalni programi |
Policija u zajednici
Broj strana: 2

Policija u zajednici, pratnerstvo, problemska orijentacija, prevencija, filozofija, strategija

Policija u zajednici, pratnerstvo, problemska orijentacija, prevencija, filozofija, strategija. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, partnerstvo, policija u zajednici, strategija policije u zajednici, filozofija policije u zajednici
Policija u zajednici
Broj strana: 3

Ekoloski tipovi biljaka na slatinama

Ekoloski tipovi biljaka na slatinama. Bilogija, slatine, ekoloski tipovi, biljke, soloncak, solonjec, solodj, fitocenologija, morfologija, sinekologija, fiziologija, sinhronologija, singenetika, sistematika, bil zajednice
Biologija
Broj strana: 2

Organizacija policije – MUP RS (PU za grad Beograd)

. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, organizacija policije, mup rs, pu beograd |
Policija u zajednici
Broj strana: 1

Načela, standardi i policijska etika i kontrola rada policij

. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, policijska etika, nacela rada policije, standardi policije, policijski standardi, kontrola rada policije
Policija u zajednici
Broj strana: 2

Policija i poslovi agencije za nacionalnu bezbednost

. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, poslovi agencije za nacionalnu bezbednost, nacionalna bezbednost, bia |
Policija u zajednici
Broj strana: 1

Teorijske osnove ˝Community policing˝ i "teorija slomljenog

. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, community policing, teorija slomljenog prozora, teorijske osnove |
Policija u zajednici
Broj strana: 3

Patrole pešačke, građanske, preventivne, usmerene

. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, patrole, pesacke patrole, gradjanske patrole, preventivne patrole policije, usmerene patrole policije
Policija u zajednici
Broj strana: 2

Pušenje među decom i mladima tema za roditeljski sastanak

PUŠENJE MEĐU DJECOM I MLADIMA
OVISNOST O PUŠENJU
ŠTETNOST PUŠENJA PO ZDRAVLJE MLADIH
ULOGA PORODICE I ŠKOLE UPREVENCIJI PUŠENJA . Pusenje, pusenje medju decom i mladima, pusenjemedju decom, zavisnost od pusenja, tema za rditeljski sastanak, roditeljski sastanak
Odjeljenska zajednica
Broj strana: 2

Policijski rad orijentisan prema susedstvu i problemi u policijskom radu

. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, policijski rad u zajednici, policijski rad u zajednici orjentisan prema susedstvu, pop
Policija u zajednici
Broj strana: 2

Savremeni projekti i programi rada policije u susedstvu i nadzor nad susedstvom

Savremeni projekti i programi rada policije u susedstvu i nadzor nad susedstvom skripta policija u susedstvu. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, savremeni projekti rada policije u susedstvu, savremeni programi rada policije u susedstvu
Policija u zajednici
Broj strana: 2

Pojam biosfere

Skripta biologija, Pojam biosfere. Biologija, srednja skola, skripta biologija, biologija srednja skola, eko sistem, zivotna zajednica - biocenoza, zivotna zajednica, bios, koinos, ekoloska struktura, bioloska struktura, biotop, biosfera, pojam biosfere, biome
Biologija
Broj strana: 3

[1] [1]


"zajedni" pronađeni su rezultati pretrage 71