Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

zajednica

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"zajednica" pronađeni su rezultati pretrage 25


Uvod u pravo skripta

Koncepti za ispit (za ispitna pitanja) ukupno 120 lekcija

1. Uvod u pravo kao samostalna disciplina
2. Drzava kao drustvena zajednica i organizacija
3. Razlicita znacenja drzave u pravnoj teoriji i doktrini
4. Operativna znacenja drzave
5. Prostor (podrucje) i stanovnistvo drzave
6. Drzavna vlast i suverenost
7. Odnos glavnih elemenata drzave, vrste drzave i svetska drzava
8. Funkcija i delatnost drzave
9. Promene drzavnog i pravnog poretka
10. Nastanak i prestanak drzave
11. Drzavna organizacija – pojam, nacela i elementi
12. Drzavna sluzbena lica i drzava kao ustanova ...
... 120. Karakteristicni pravni sistema Zapada

. Uvod u pravo, ispitna pitanja, koncepti, uvod u pravo, skripta pravo, skripta uvod u pravo, drzava kao drustvena zajednica, pravo kao samostalna disciplina,
Uvod u pravo
Broj strana: 41

Biocenologija - ekologija zajednica

Power Point prezentacija na temu Biocenologija - ekologija zajednica za srednje skole i fakultete. Power point, prezentacija, ekologija, biocenologija, srednja, biocenoza, karl august, zivotna zajednica, ekosistem, edifikatori, autohotne, alohotne, indikatorske vrste
Ekologija
Broj strana: 28

Životne zajednice stajaćih kopnenih voda

Power Point Prezentacija "Životne zajednice stajaćih kopnenih voda". Zivotna zajednica, stajace vode, biologija, prezentacija, jezero, bara |
Biologija
Broj strana: 17

Evropska ekonomska zajednica

. |
Pravo EU
Broj strana: 6

Odnosi unutar i izmedju zajednica

Odnosi unutar i izmedju zajednica. Zajednica, biologija, forbes, jezero kao mikrokosmos, interesna zajednica, detritus, predatori, karnivore, herbivore, fitofage, planktoni, fotosinteza, bakterija, hrana, lanac ishrane, size efficiensy hipoteza, interferencija, fitoplanktoni, mineralni resursi, zooplankton
Biologija
Broj strana: 6

Zivotna zajednica - biocenoza

Skripta biologija, Zivotna zajednica - biocenoza

napomena: rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, skripta biologija, biologija srednja skola, biocenoza, zivotna zajednica - biocenoza, zivotna zajednica, bios, koinos, ekoloska struktura, bioloska struktura
Biologija
Broj strana: 2

Regionalne organizacije seminarski rad

U seminarskom radu su obradjene regionalne organizacije, njihove karakteristike, pojam i detaljno su obadjene pojedine regionalne organizacije. . Regionalne organizacije, medjunarodno javno pravo, nato, arapska liga, savet evrope, evropski savet, evropska zajednica za ugalj i celik, evropska atomska zajednica, seminarski rad
Međunarodno javno pravo
Broj strana: 15

Bentosne zajednice akvatičnih ekosistema

Podela bentosnih zajednica, ekologija bentosnih zajednica, podela reka, alge, . Litoreofilne, psamoreofilne, peloreofilne, fitoreofilne, peofilne, potamon, ritron, alge |
Hidrobiologija
Broj strana: 4

Vanbračna zajednica i ništavi brakovi

Porodicno pravo skripta: pojam vanbracne zajednice, nistavi brakovi. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, brak, vanbracna zajednica, pojam vanbracne zajednice, nistavi brakovi, monogamnost vanbracna zajednica, razlicitost polova
Porodično pravo
Broj strana: 3

Raslojavanje jezika

Srpski jezik, Raslojavanje jezika. Srpski jezik, srednja skola, knjizevnost, raslojavanje jezika, jezicka zajednica, dijalekt |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Pojam i nastanak države seminarski rad

Država je organ vladajuće klase za ostvarenje njenih klasnih interesa. U XVI veku termin je prvi put upotrebio Makijaveli. Država je istorijska kategorija, što znači da je jednom nastala i da će iščeznuti. U prvobitnoj zajednici, društvu sa gentilnim uređenjem, nije postojala još nikakva organizovana vlast. Razvojem materijalnih proizvodnih snaga, podelom rada, proširenjem razmene i formiranjem tržišta u okviru gensa i izvan njega, pojavom privatnog vlasništva i cepanjem plemenskih organizacija na vlasnike (bogate) i nevlasnike (siromašne), propada gentilno uređenje. Na ruševinama starih plemenskih zajednica izrasta nova društvena organizacija sa postojanje mantagonističkih klasa. Kao rezultat nepomirljivosti klasa nastaje država. . Pojam drzave, karakteristike drzave, elementi drzave, nastanak drzave, teorija drzave, seminarski rad, gradjansko pravo
Gradjansko Pravo
Broj strana: 11

Proleće, godišnje doba priprema za čas

Nastavna priprema za ogledni čas iz predmeta Moja okolina ( Priroda i društvo), nastavna jedinica "Proljeće". Karakteristike godišnjeg doba, ponašanja ljudi, biljaka i životinja u proljeće, proljeće u raznim životnim zajednicama.. Godisnja doba, igrokaz, suma, skec, proljecno cvece, ptice - laste, rode, vocnjak, vrt, njiva, ljudi, biljke i zivotinje u prolece
Priroda i drustvo
Broj strana: 11

Internet - priprema za cas

Priprema za cas sa nastavnom temom Internet. Internet, nastavna tema, nastavna jedinica, cilj casa, zadaci casa, odeljenska zajednica, nastavni listici, metoda razgovora, glavni deo casa |
Odjeljenska zajednica
Broj strana: 6

Vrste i funkcije porodice

Skripta porodicno pravo: vrste i funkcije porodice, ostvarivanje prava na slobodno roditeljstvo. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, porodica, vrste porodice, funkcija porodice, roditeljstvo, roditelj, deca, ostvarivanje prava na roditeljstvo, zivotna zajednica, bracna zajednica, vanbracna zajednica, velika porodica, jednoroditeljska porodica
Porodično pravo
Broj strana: 2

Metode ispitivanja sastava i strukture zajednica bentosa

Metode ispitivanja sastava i strukture zajednica bentosa, prikupljanje uzoraka, metode laboratorijskih ispitivanja i obrada podataka. Zajednica, bentosi, uzorci, biologija, laboratorijska ispitivanja, fundamentalna istrazivanja, stajace vode, tekuce vode, plitke tekucice
Biologija
Broj strana: 3

Društvene promene i razvitak porodice

. Dru?tvene promene, razvitak porodice, porodica, jugoslovenska savremenost, pretpostavke porodice jugoslovenskoj savremenosti putevima dru?tvene integracije porodice menljivost (promena) unutar porodi?nih odnosa dobitnici gubitnici procesu tranzicije iz ugla porodi?ne svakodnevnice (1991-2001) polazni teorijski okvir tranzicija i slu?aj srbije osnovni pokazatelji bilansnih kretanja nastanak ciklusa savremene porodice porodica kao zajednica u razvoju postojanost i promene u sastavu uticaji na porodi?an ?ivot; odlazak ?lanova prodice iz doma?instva pove?ana intimnost kao mogu?i razlog psiholo?kih poreme?aja
Sociologija porodice
Broj strana: 4

Koncept bezbedne zajednice i strateški orjentisan policijski rad

Koncept bezbedne zajednice i strateški orjentisan policijski rad. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, bezbednosna zajednica, koncept bezbednosne zajednice, policijski rad, strateski orjentisan policijski rad
Policija u zajednici
Broj strana: 2

Autoritet - priprema za cas

Pisana priprema za nastavni cas iz odeljenske zajednice.. Autoritet, cas razrednog staresine, priprema za cas, nastavna tema, nastavna jedinica, cilj casa, metoda rada, nastavna sredstva |
Odjeljenska zajednica
Broj strana: 3

Balkansko poluostrvo u praistoriji

Balkansko poluostrvo i narodi koji su ga naseljavili u praistroji. Balkansko poluostrvo, balkan, prvobitna ljudska zajednica, kameno doba, metalno doba, iliri, kelti, tracani, lepenski vir, starcevo, vinca, gradac, sava, drina, lim, juzni sloveni, istocni sloveni, zapadni sloveni, raska, duklja, dalmatinska hrvatska, panonska hrvatska, knez vlastimir, piva, tara, ibar, zapadna morava, knez mihailo visevic, srpsko bugarski rat, knez caslav, hum, tavunija, bosna, boka kotorska, reka bojana, dokleja
Istorija
Broj strana: 6

Biotop i populacija

Skripta biologija, Biotop i populacija. Biologija, srednja skola, skripta biologija, biologija srednja skola, homotipski kolektiv, zivotna zajednica - biocenoza, zivotna zajednica, bios, koinos, ekoloska struktura, bioloska struktura, biotop, populacija, topos, prostona ogranicenost
Biologija
Broj strana: 2

Merkantilizam i fiziokratizam

Skripta osnovi ekonomije za srednju skolu, merkantilizam i fiziokratizam

Napomena: rad je rucno pisan. Osnovi ekonomije, ekonomija, drustvo, srednja skola, skripta osnovi ekonomije, merkantiliam, fiziokratizam, ekonomske misli, merkantilisticko shvatanje, drustvena zajednica, drzava, merkantilisti
Osnovi ekonomije
Broj strana: 2

Paramteri organizacione strukture

Skenirano. Organizaciona, struktura, strukture, parametri, aktivnosti, podele, povezivanja, povezivanje, rada, rad, horizontalna, vertikalna, distribucija, autoriteta, autoritet, grupisanje, zajednica, kontrola, komuniciranje
Organizacija preduzeća
Broj strana: 3

Pušenje među decom i mladima tema za roditeljski sastanak

PUŠENJE MEĐU DJECOM I MLADIMA
OVISNOST O PUŠENJU
ŠTETNOST PUŠENJA PO ZDRAVLJE MLADIH
ULOGA PORODICE I ŠKOLE UPREVENCIJI PUŠENJA . Pusenje, pusenje medju decom i mladima, pusenjemedju decom, zavisnost od pusenja, tema za rditeljski sastanak, roditeljski sastanak
Odjeljenska zajednica
Broj strana: 2

Pojam biosfere

Skripta biologija, Pojam biosfere. Biologija, srednja skola, skripta biologija, biologija srednja skola, eko sistem, zivotna zajednica - biocenoza, zivotna zajednica, bios, koinos, ekoloska struktura, bioloska struktura, biotop, biosfera, pojam biosfere, biome
Biologija
Broj strana: 3

Plan i program za čas odeljenjskog strešine za 2. razred

Plan i program za čas odeljenjskog strešine za 2. razred. Plan, program, razredni staresina, osnovna skola, odeljenski staresina |
Odjeljenska zajednica
Broj strana: 1


"zajednica" pronađeni su rezultati pretrage 25