Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

zid

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"zid" pronađeni su rezultati pretrage 16


Vila zida grad

Pjesma "Vila zida grad" je po književnom rodu lirska pjesma,a po svojoj vrsti mitološka narodna pjesma.Ova pjesma pored lirskih elemenata ne sadrži nikakve druge epske niti dramske elemente.Vrsta stihova su osmerci.U pjesmi se nalaze mnoge stilske figure:Epiteti(b'jela vila.mila sestrica),Gradacija(Jedna vrata sva od zlata,Druga vrata od bisera,Treća vrata od škerleta).Tema pesme Vila zida grad data je u naslovu. Tako narodni pevač kaže: "Grad gradila b'jela vila ni na nebu ni na zemlju, no na granu od oblaka." Dvor koji gradi ima troja vrata: od zlata, od bisera, od skerleta. Na vrata od zlata, vila ženi sina, na vrata od bisera, udaje kćer. Na vratima od skerleta ona sedi sama, gleda i iščekuje. Ima tumačenja da su vrata od zlata namenjena dušama muškaraca, vrata od bisera dušama žena, a vrata od skerleta dušama velikodostojnika, vladara i visokih sveštenih lica. Na kraju pesme narodni pevač slika nadmetanja između žene i muškarca, u kojima pobeđuje žena. Tumači se i da je vila koja sama sedi Hera-Junona slovenskog panteona. Dok ona sedi, njen muž je sunce koje putuje i povremeno pretvara nebesku vatru u gromove, a sebi daje dostojanstvo Gromovnika.Tema pesme Vila zida grad data je u naslovu. Tako narodni pevač kaže: "Grad gradila b'jela vila ni na nebu ni na zemlju, no na granu od oblaka." Dvor koji gradi ima troja vrata: od zlata, od bisera, od skerleta. Na vrata od zlata, vila ženi sina, na vrata od bisera, udaje kćer. Na vratima od skerleta ona sedi sama, gleda i iščekuje. Ima tumačenja da su vrata od zlata namenjena dušama muškaraca, vrata od bisera dušama žena, a vrata od skerleta dušama velikodostojnika, vladara i visokih sveštenih lica. Na kraju pesme narodni pevač slika nadmetanja između žene i muškarca, u kojima pobeđuje žena. Tumači se i da je vila koja sama sedi Hera-Junona slovenskog panteona. Dok ona sedi, njen muž je sunce koje putuje i povremeno pretvara nebesku vatru u gromove, a sebi daje dostojanstvo Gromovnika.. Pjesma "vila zida grad" je po knji?evnom rodu lirska pjesma, a po svojoj vrsti mitolo?ka narodna pjesma, ova pjesma pored lirskih elemenata ne sadr?i nikakve druge epske niti dramske elemente, vrsta stihova su osmerci, u pjesmi se nalaze mnoge stilske figure:epiteti(b jela vila, mila sestrica), gradacija(jedna vrata sva od zlata, druga vrata od bisera, tre?a vrata od ?kerleta), tema pesme vila zida grad data je u naslovu, tako narodni peva? ka?e: "grad gradila b jela vila ni na nebu ni na zemlju, no na granu od oblaka, " dvor koji gradi ima troja vrata: od zlata, od bisera, od skerleta, na vrata od zlata, vila ?eni sina, na vrata od bisera, udaje k?er, na vratima od skerleta ona sedi sama, gleda i i??ekuje, ima tuma?enja da su vrata od zlata namenjena du?ama mu?karaca, vrata od bisera du?ama ?ena, a vrata od skerleta du?ama velikodostojnika, vladara i visokih sve?tenih lica, na kraju pesme narodni peva? slika nadmetanja izme?u ?ene i mu?karca, u kojima pobe?uje ?ena, tuma?i se i da je vila koja sama sedi hera-junona slovenskog panteona, dok ona sedi, njen mu? je sunce koje putuje i povremeno pretvara nebesku vatru u gromove, a sebi daje dostojanstvo gromovnika, tema pesme vila zida grad data je u naslovu, tako narodni peva? ka?e: "grad gradila b jela vila ni na nebu ni na zemlju, no na granu od oblaka, " dvor koji gradi ima troja vrata: od zlata, od bisera, od skerleta, na vrata od zlata, vila ?eni sina, na vrata od bisera, udaje k?er, na vratima od skerleta ona sedi sama, gleda i i??ekuje, ima tuma?enja da su vrata od zlata namenjena du?ama mu?karaca, vrata od bisera du?ama ?ena, a vrata od skerleta du?ama velikodostojnika, vladara i visokih sve?tenih lica, na kraju pesme narodni peva? slika nadmetanja izme?u ?ene i mu?karca, u kojima pobe?uje ?ena, tuma?i se i da je vila koja sama sedi hera-junona slovenskog panteona, dok ona sedi, njen mu? je sunce koje putuje i povremeno pretvara nebesku vatru u gromove, a sebi daje dostojanstvo gromovnika
Bosanski jezik i književnost
Broj strana: 30

Tremodinamika grafički rad

Graficki. Graficki, graficki rad, termodinamika, zadaci termodinamika, elektrotehnicka skola, odrediti toplotne gubitke konkretne stanbene prostorije, spoljasnji zid sa izolacijom |
Termodinamika
Broj strana: 10

Zidanje Skadra, priprema za čas

Priprema za čas, obrada, 9. razred. Zidanje skadra, priprema, 9, razred, priprema za cas, zidanje:skadra priprema za cas, knjizevnost |
Srpski jezik
Broj strana: 6

Devizni prekrsaji

Devizni prekrsaji. Devizni prekrsaji, prekrsajno pravo, pravo, pravni fakultet, pravno lice, odgovorno lice, drzavni organ, preduzetnik, rezident, prekrsaji rezidenta |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 3

Nukleinske kiseline

Skripta biologija, nukleinske kiseline. Nukleinske kiseline, dnk, rnk, srednja skola, biologija, nukleotidi, nukleozidi, purini, primidini, molekuli, fosfat, nukleozid fosfat, koenzim |
Biologija
Broj strana: 4

Pojam tkiva

Pojam tkiva, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, tkivo, pojam tkiva, gradja tkiva, tvorna tkiva, trajna tkiva, celije, podela tkiva, celijski zid
Biologija
Broj strana: 3

Trajna složena tkiva

Trajna slozena tkiva, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, trajna slozena tkiva, biljke, tkivo, pojam tkiva, gradja tkiva, tvorna tkiva, trajna tkiva, celije, podela tkiva, celijski zid, pokoricna tkiva, provojna tkiva
Biologija
Broj strana: 6

Ugovor o građenju i građevinski radovi

Ugovor o građenju, vrste ugovora, metod paušalne cene, metoda garantovanih najviših troškova, metoda cost plus, ugovorna obaveza investitora, ugovorne obaveze izvođača, ugovorna obaveza osiguranja, građevinski radovi (zemljani, armirano-betonski, zidarski, tesarski, izolaterski radovi, stolarski, bravarski, limarski, keramičarski radovi, teracerski radovi...). Ugovor, gra?enje, vrste ugovora, pau?alna cena, metoda cost plus, obaveza investitora, investitor, obaveza izvo?a?a, izvo?a?, osiguranje, radovi, gra?evinski radovi, zemljani, armirani, betonski, zidarski, molerski, tesarski, stolarski, bravari, limari, kerami?ari, teracerski radovi
Gradilisna i finansijska dokumetnacija
Broj strana: 5

Morfologija bakterija

Skenirano (kucano). Morfologija, bakterija, op?ta, bakteriologija, oblik, karakteristike, vrste, bacili, loptaste, spirale, borelije, treponeme, gra?a, bakterijska, ?elija, citoplazma, membrana, zid, kapsula, hymenolepis, de?ja, pantlji?ara, diminuta, diphylobotrium, latum, echinococcus, granulosus, multilocularis, trematode, isospora, schistosoma, dermatitis
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 5

Prostiranje toplote, provođenje toplote

Skripta termodinamika, provodjenje toplote, prostiranje toplote. Termodinamika, skripta termodinamika, toplota, prostiranje toplote, provodjenje toplote, masinski fakultet, toplotni fluks, temperaturno polje, jednoslojni ravan zid, viseslojni ravan zid
Termodinamika
Broj strana: 7

Kombinovani prenos toplote

Skripta termodinamika, kombinovani prenos toplote, ravan zid. Termodinamika, skripta terodinamika, toplota, masinski fakultet, ravan zid, cilindrican zid, kombinovani prenos toplote, konvekcija, fluid
Termodinamika
Broj strana: 5

Nastavna obrada narodne pesme "Vila zida grad"

Mitološka lirska narodna pesma "Vila zida grad" obrađuje se u petom razredu osnovne škole. Mitolo?ka, narodna, lirska, pesma |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 3

Trajna prosta tkiva

Trajna prosta tkiva, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, tkivo, trajna prosta tkiva, pojam tkiva, gradja tkiva, tvorna tkiva, trajna tkiva, celije, podela tkiva, celijski zid, mehanicka tkiva
Biologija
Broj strana: 3

Detonatorska kapisla broj 8

Detonatorska kapisla broj 8. Detonarorska kapisla broj 8, detonatorska kapisla, kapsila, detonator, azidna kapisla, fluminatska kapisla, kriminalistika, policijska akademija |
Naoružanje
Broj strana: 1

Crvene alge

Crvene alge, beleske sa casa. Rad je rucno pisan.. Crvene alge, biologija, srednja skola, beleske, pektin, celija, celijski zid, krupna vakuola |
Biologija
Broj strana: 2

DNK i RNK

Skripta biologija, DNK i RNK. Nukleinske kiseline, dnk, rnk, srednja skola, biologija, nukleotidi, nukleozidi, purini, primidini, molekuli, fosfat, nukleozid fosfat, koenzim, polunukleotid, informaciona rnk, trasportna rnk, ribozomalna rnk
Biologija
Broj strana: 3


"zid" pronađeni su rezultati pretrage 16