Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

zito

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"zito" pronađeni su rezultati pretrage 9


Ishemiski moždani udar prezentacija

. Ishemiski mozdani udar, medicina, medicinski fakultet, medicina rada, bolesti mozga, akutni mozdani udar, aimu, amu, tranzitorni izhemiski atak, tia, hirusko lecenje |
Medicina rada
Broj strana: 32

Uticaj agroekoloških faktora na proizvodnju žita seminarski rad

. Agroekologija, zito, podela zita, proizvodnja zita, uticaj agroekoloskih faktora na proizvodnju zita, seminarski rad |
Agroekologija
Broj strana: 14

Mocart i Betoven

O Mocartu i Betovenu, skripta muzicka kultura. Mocart, betoven, volfang amadeus mocart, ludvig van betoven, mala nocna muzika, nemacki kompozitor, za elizu |
Muzicko
Broj strana: 2

Zivot i stvaralastvo - Johan Sebastian Bah

Zivot i stvaralastvo poznatog kompozitora Johana Sebastijana Baha. Kompozitori, johan, sebastijan, bah, simfonija, francuska, uvertira, italijanski, koncert |
Istorija umetnosti
Broj strana: 8

Vanparnični postupak seminarski rad

Najvažnija obilježja vanparničnog postupka su:

• U većini predmeta interesi učesnika su istovrsni, a ne meñusobno suprotstavljeni;
• Procesna forma je izgubila na svojoj strogosti u odnosu na parnični postupak. Procesne norme samookvirno uobličavaju postupak, a sudu ostavljaju da ga konkretizira u skladu sa zahtjevima konkretnihslučajeva. Elastičnost forme je u službi ostvarenja načela efikasnosti
• Za najtipičnije vanparnične postupke može se reći da je u njima došlo do izražaja načelo oficijelnostiu pokretanju postupka, načelo inkvizitornosti u prikupljanju procesne grañe i načelo efikasnosti uodvijanju postupka.
• Za odluke u vanparničnom postupku je karakteristično da se njima ureñuju pravni odnosi. Time jeodstupljeno od pravila parničnog postupka ukome se odlučuje po principu «ili-ili».
U vanparničnom postupku sve odluke nisu podobne za materijalnu pravosnažnost. To su konstitutivneodluke kojima se stvaraju nove pravne situacije i ureñuju odnosi za budućnost.
. Vanparnicni postupak, seminarski rad, gradjansko procesno pravo, pravo, vrste vanparnicnog postupka
Gradjansko procesno pravo
Broj strana: 10

Brzina i vježbe za razvoj brzine

Sjedeći statički zamasi rukama
„A“ Skiping
„B“ Skiping
Trčanje preko prepreka
Vježba za razvoj ubrzanja
Vježba sa partnerom
Vježba sa partnerom i rekvizitom. Brzina, vezbe, metodika, skiping, telesni odgoj, trcanje preko prepreka, antropomotorika
TJELESNI ODGOJ
Broj strana: 5

Sepsa

. U skladu sa aktuelnim shvatanjima generalizovane infekcije, u savremenoj medicinskoj terminologiji upotrebljavaju se slede?i pojmovi: bakterijemija ozna?ava prisustvo ?ivih bakterija u krvi, ?to se dokazuje pozitivnim nalazom hemo kulture (pri ?emu, izuzev eventualnog prolaznog povi?enja telesne temperature, nema drugih znakova generalizovanog sistemskog oboljenja), bakterijemija mo?e biti prolazna (tranzitorna), ali se mo?e i ponavljati, ?ak i u pravilnim vremenskim intervalima (intermitentna), izazvana istom ili razli?itim bakterijama, septikemija je sistemska bolest izazvana ?irenjem mikroorganizama i njihovih toksina krvlju, sepsa je ?iri pojam od septikemije i ozna?ava sistemski inflamatorni odgovor izazvan mikroorganizmima, bez obzira da li se oni raznose krvlju (?to se naj?e??e de?ava) ili ostaju u lokalnom ?ari?tu
Bolnicke infekcije
Broj strana: 12

Vremensko razgranicavanje rashoda i prihoda

Skenirana skripta. Vremensko, razgranicavanje, rashoda, prihoda, rashodi, prihodi, kontrola, analiza, obracunski, period, nepotpunost, anticipativne, pojave, evidentiranje, aktive, tranzitorne, pasive
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 4

Cvrčak i mravi - Ezop

Ezopova basna Cvrčak i mravi, o piscu i delu. Cvrcak, mravi, ezop, basna, zima, zimsko doba, leto, zito, hrana, marljivost, rad, nerad, pesma, zivot, priroda, zivotinje, drustvo, ljudi, umetnik
Srpski jezik
Broj strana: 1


"zito" pronađeni su rezultati pretrage 9