Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

zivotinja

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"zivotinja" pronađeni su rezultati pretrage 34


Skripta iz narodne knjizevnosti

Osnovne odlike narodne knjizevnosti, epske pesme, lerske pesme, pripovetka, basna, bajka, novela, prica o zivotinjama, saljiva prica, zagonetka, poslovica, pitalicam hajducki ciklus, vukovi pevaci, marko kraljevic, mrnjavcevici, nemanjici, prvi kosovski boj, drugi kososvki boj, uskocki ciklus, elementi fantastike u usmenoj knjizevnosti. Skripta, narodna, knjizevnost, srpksi, jezik, fakultet, srednja, skola, epske, pesme, lerske, pesme, pripovetka, basna, bajka, novela, prica, o, zivotinjama, saljiva, prica, zagonetka, poslovica, pitalicam, hajducki, ciklus, vukovi, pevaci, marko, kraljevic, mrnjavcevici, nemanjici, prvi, kosovski, boj, drugi, kososvki, boj, uskocki, ciklus, elementi, fantastike, u, usmenoj, knjizevnosti
Knjizevnost
Broj strana: 114

Orografski, edafski i hidrografski faktori prezentacija

. Orografski faktori, edafski faktori, hidrografski faktori, prezentacija, ekologija, ekologija prezentacija |
Ekologija i geografija zivotinja
Broj strana: 72

Zoogeografska podela kopna seminarski rad

. Seminarski rad, zoogeografija zivotinja, carstvo notogeja, patagonijska oblast, ekologija, biologija, klima patagonije, vegetacija, flora, fauna |
Ekologija i geografija zivotinja
Broj strana: 35

Ekologija zivotinja

Ekologija zivotinja u power point prezetaciji za srednje skole i fakultete. Ekologija, srednja skola, fakultet, ekologija, zivotinje, autekologija, sinekologija, populaciona ekologija, biocenologija, ekosostemologija
Ekologija
Broj strana: 7

Genotoksikologija - prezentacija

Prezentacija iz genetike, genotoksikologija. Genetika, genotoksikologija, prezentacija, ekologija, molekularna genetika, citogenetika, populaciona genetika, genetika bakterija, genetika biljaka, biljke, bakterije, zivotinje, genetika zivotinja, genetika coveka, gregor mendel, monohibridno nasledjivanje
Genetika
Broj strana: 24

Zmije - prezentacija

Prezentacija na temu zmije i zmijski otrov. Prezentacija, zmije, zmijski otrov, gmizavci, gusteri, gusteroliki gmizavci, ujed zmije, otrovni aparat, guje, ljutice, jamicarke, kobra, crna mamba, poskok, kraljevska kobra, siktavica, pescana efa
Ekologija zivotinja
Broj strana: 9

Pojam rasta kod zivotinja

Pojam rasta kod zivotinja - beleske sa predavanja. Pojam rasta kod zivotinja, rast, ekologija, ekofiziologija, beleske, predavanja, organi, povecanje organa, sigmoidna kriva, intracelijski nivo rasta, razgradnja, enzimi
Ekofiziologija
Broj strana: 2

Regeneracija kod zivotinja

Regeneracija kod zivotinja - beleske sa predavanja. Regeneracija kod zivotinja, regeneracija, ekologija, ekofiziologija, beleske, predavanja, regionalni stepen regeneracije, lokalni stepen regeneracije, epimorfoza
Ekofiziologija
Broj strana: 2

GPS - Global Positioning System - seminarski rad

Seminarski rad na temu GPS (Global Positioning System). Seminarski rad, gps, global positioning system, sta je gps, globalni pozicioni sistem, kako radi gps, segmenti gps-a, upotreba gps-a, gps pracenje osoba, gps pracenje vozila, pasivno gps pracenje, aktivno gps pracenje, prenosni gps uredjaj, koordinisano pracenje, gps pracenje brodova, gps pracenje zivotinja, buducnost gps-a
Upravljanje i nadzor distributivnih sistemima
Broj strana: 18

Caprela linearis

Caprela linearis je radjena u formi prezentacije za predmet ekologija i geografija zivotinja. Sistematika i morfologija caprele, gradja, osnovne karakteristike, nacin razmnozavanja, ekologija ishrane, staniste
Ekologija i geografija zivotinja
Broj strana: 13

Pojam i vrste praživotinja

. Prazivotinje, pojam prazivotinja, vrste prazivotinja, bicari, amebe, carstvo pratista, celije, biologija, srednja skola, skripta biologija |
Biologija
Broj strana: 3

Feromoni u opštem smislu - seminarski rad

Feromoni u opstem smislu, seminarski rad. Seminarski rad, biologija, feromoni, feromoni u opstem smislu, primena feromona u parfimerijskoj industriji, ekofiziologija zivotinja, feromoni coveka |
Biologija
Broj strana: 12

Egzocitoza

Skripta biologija, egzocitoza. Egzocitoza, celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, fagocitoza |
Biologija
Broj strana: 1

Carstvo životinja, pojam i podela

Beleske sa casa iz biologije, Carstvo životinja, pojam i podela


Napomena: rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, zivotinje, pojam zivotinja, carstvo zivotinja, zivotinjsko carstvo, nastanak zivotinja, podela zivotinja
Biologija
Broj strana: 2

Lipicaner seminarski rad

. Konj, lipicaner, seminarski, seminarskirad, konj lipicaner seminarski rad, zivotinje |
Osnove fiziologije zivotinja
Broj strana: 10

Mrmoljci, triturus vulgaris - prezentacija

Triturus vulgaris, mrmoljci, mali vodenjaci, tritoni, prezentacija. Triturus vulgaris, mrmoljak, mrmoljci, tritoni, prezentacija, mali vodenjak, vodozemci, caudata, jedinke, larve, zivotinje, hibernacija, razmnozavanje
Ekologija zivotinja
Broj strana: 13

Modeli ćelija

Skripta biologija, modeli celija. Celija, modeli celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, vilsonov model, model celija
Biologija
Broj strana: 3

Oblik i veličina ćelija

Skripta biologija, oblik i velicina celija. Celija, modeli celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, vilsonov model, model celija
Biologija
Broj strana: 2

Endocitoza i egzocitoza

Skripta biologija. Celija, citoplazma jedro nukleus membrana nauka o celiji celija zivotinja celija biljaka biologija srednja skola citologija celijski skelet, endocitoza, egzocitoza |
Biologija
Broj strana: 4

Biodiverzitet pojam i značaj

. Ekologija, biodiverzitet, pojam biodiverziteta, znacaj biodiverziteta, zivotinje, geografija, geografija zivotinja, globalni biodiverzitet |
Ekologija i geografija zivotinja
Broj strana: 5

Čaplje i bukavci - prezentacija

Caplje i bukavci, ekologija zivotinja. Caplje, bukavci, ekologija zivotinja, ardeinae, staniste, ribari sa stulama, plava caplja, ptice, grupa ptica, ciconiiformes, rode, gnezdo, jaja |
Ekologija zivotinja
Broj strana: 8

Istorijat nauke o ćeliji

Skripta biologija, Istorijat nauke o ćeliji. Celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija |
Biologija
Broj strana: 3

Lizozomi, pojam i uloga

Skripta biologija, lizozomi. Celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, lizozomi, organele, heterofagija
Biologija
Broj strana: 2

Rasprostranjenost pojedinih grupa životinja

Skripta biologija, rasprostranjenost pojedinih grupa životinja. Biologija, rasprostranjenost vrsta, zivi svet, zivotinje, biljke, srednja skola, organizmi, vrste zivotinja, zivotinjski svet, rasprostranjenost pojedinih grupa zivotinja
Biologija
Broj strana: 2

Nastanak i razvoj živog sveta

Beleske sa casa iz biologije, Nastanak i razvoj živog sveta


Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, zivi svet, nastanak zivog sveta, razvoj zivog sveta, zoologija, logos, zivotinja, biljka, organska evolucija
Biologija
Broj strana: 2

Endemična i reliktna fauna Balkanskog poluostrva, Javorella seminarski rad

. Endemicna fauna, reliktna fauna, ekologija, ekologija zivotinja, balkansko poluostrvo, endemicne vrste na balkanskom poluostrvu, biodiverzitet flore, seminarski rad |
Ekologija zivotinja
Broj strana: 10

Metode za ispitivanje ćelija

Skripta biologija, Metode za ispitivanje celija. Celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, lizozomi, metode za ispitivanje celija
Biologija
Broj strana: 1

Razviće životinja i faze ontogenetskog razvoja

. Razvice zivotinja, faze ontogenetskog razvoja, zivotinje, ekologija, ekofiziologija, skripta ekofiziologija, razvice zivotinja faze ontogenetskog razvoja |
Ekofiziologija
Broj strana: 1

Telesne duplje

. Telesne duplje, srednja skola, biologija, skripta biologija, embrionalno razvice, carstvo zivotinja, zivotinje |
Biologija
Broj strana: 2

Remećenje mira muzičkim instrumentima, držanje životinja bez

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, skripta prekrsajno pravo, remecenje mira muzickim instrumentima, drzanje zivotinja bez nadzora |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Gastrulacija - osnovni pojmovi

Gastrulacija - osnovni pojmovi, gastrulacija morskog jeza, tipovi gastrulacije- beleske sa predavanja. Gastrulacija, ekologija, ekofiziologija, beleske, predavanja, triploblasticna zivotinja, tipovi gastrula, ivaginaciona gastrula, protosfomije, imigraciona gastrula, epibolicna gastrula, mezoderm, postanak mezoderma
Ekofiziologija
Broj strana: 4

Intermedijelni - prelazni filamenti

Skripta biologija, prelazni filamenti. Celija citoplazma jedro nukleus membrana nauka o celiji celija zivotinja celija biljaka biologija srednja skola citologija celijski skelet, prelazni filamenti, filamenti, intermedijelni filamenti
Biologija
Broj strana: 2

Citoplazma i ćelijski skelet

Skripta biologija, citoplazma i celijski skelet. Celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, celijski skelet
Biologija
Broj strana: 3

Klasifikacija organizama prema građi ćelija

Skripta biologija, klasifikacija organizama prema gradji celija. Celija citoplazma jedro nukleus membrana nauka o celiji celija zivotinja celija biljaka biologija srednja skola citologija celijski skelet, klasifikacija organizama prema gradji celija
Biologija
Broj strana: 2


"zivotinja" pronađeni su rezultati pretrage 34