Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

zivotinje

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"zivotinje" pronađeni su rezultati pretrage 43


Antropogeni ekosistemi - seminarski rad

Antropogeni ekosistemi, seminarski rad. Antropogeni ekosistemi, ekosistem, vegetacijacija, segetalna vegetacija, ruderalna vegetacija, nitrofilna vegetacija, klima, geografija balkana, klimatske promene, zivotinje, antropogene sume, gajenje kulture
Ekologija
Broj strana: 49

Životinjski svet prezentacija

. Zivotinjski svijet, zivotinjski svet, zivotinje, zec, lisica, jazavac, veverica, divlji zec, konj, |
Biologija
Broj strana: 34

Antropogeni ekosistemi - prezentacija

Prezentacija na temu antropogeni ekosistemi, konkretni primeri, prezentacija na 47 slajdova. Prezentacija, antropogeni ekosistemi, skosiste, zastita zivotne sredine, ruderalna vegetacija, balkansko poluostrvo, srbija, rederalna flora, vegetacija, segetalna vegetacija, biljke, zivotinje, antropogene sume, agroekosistemi, dunav, reke, priroda
Zastita zivotne sredine
Broj strana: 47

Zivotinje i svetlost

Power point prezentacija na temu zivotinje i svetlost sa srednje skole i fakultete. Power point, prezentacija, ekologija, srednja skola, fakultet, zivotinje, svetlost, staniste, struktura, obojenost, fotofili, fotofibi, troglofili, dubinska ribica
Ekologija
Broj strana: 12

Floristička podela kopna - prezentacija

Floristicka podela kopna, . Flore, floristicka podela kopna, kopno, ekologija, biologija, prezentacija, floristicka podrucja, klima, biljke, zivotinje, monsunsko podrucje, tropske familije, tropska klima, havajska ostrva
Ekologija
Broj strana: 30

Bioticki faktori

Power point prezentacija na temu Bioticki faktori za srednje skole i fakultete. Prezentacija, power point, ekologija, bioticki faktori, plodnost, zastita, zivotinje, potomstvo, kamuflaza, rezistencija, imunitet
Ekologija
Broj strana: 22

Genotoksikologija - prezentacija

Prezentacija iz genetike, genotoksikologija. Genetika, genotoksikologija, prezentacija, ekologija, molekularna genetika, citogenetika, populaciona genetika, genetika bakterija, genetika biljaka, biljke, bakterije, zivotinje, genetika zivotinja, genetika coveka, gregor mendel, monohibridno nasledjivanje
Genetika
Broj strana: 24

Ekologija zivotinja

Ekologija zivotinja u power point prezetaciji za srednje skole i fakultete. Ekologija, srednja skola, fakultet, ekologija, zivotinje, autekologija, sinekologija, populaciona ekologija, biocenologija, ekosostemologija
Ekologija
Broj strana: 7

Močvarna vegetacija - prezentacija

Prezentacija na temu mocvarna vegetacija. Mocvarna vegetacija, vegetacija, ekosistem, ekologija, biljke, zivotinje, mocvare, mocvarni masiv, lokve, bare, jezera, prelazne mocvare, niske mocvare, visoke mocvare, flora, vodozemci
Ekologija
Broj strana: 27

Osobine živih bića prezentacija

. Biologija, prezentacija, osobine zivih bica, ziva bica, zivotinje, biljke, paraziti |
Biologija
Broj strana: 22

Genetski modifikovane biljke i životinje - prezentacija

Prezentacija na temu Genetski modifikovane biljke i životinje. Biotehnologija, ekologija, prezentacija, biljke, zivotinje, genetski modifikovane biljke ?ivotinje, geni, metode, gmo, gm, genetika, herbicid, gmo tehnologija
Biotehnologija
Broj strana: 20

Simbolika faune u srpskoj knjizevnosti 13. veka

Seminarski rad na temu Simbolika faune u srpskoj knjizevnosti 13. veka. Simbolika faune, fauna, srpska knjizevnost, srednji vek, srednjevekovna knjizevnost, prirodoslov, zivotinje kao simboli, zitije svetog save, zitije svetog simeona
Knjizevnost
Broj strana: 21

Pojam i značaj sisara, prezentacija

Prezentacija na temu svet sisara. Sisari, svet sisara, prezentacija, biologija, pojam sisara, znacaj sisara, gradja sisara, toplokrvne zivotinje |
Biologija
Broj strana: 20

Životinjska tkiva

. Zivotinje, zivotinjska tkiva, biologija, srednja skola, beskicmenjaci, skup celija, celije, tkiva, oblik celija, vezivna tkiva, misicna tkiva |
Biologija
Broj strana: 3

Tuatare - prezentacija

Tuatare i osnovne karakteristike, osnovnu podaci prikazani kao Power Point prezentacija. Rad je pisan za srednju skolu.. Tuatare sphenodon prezentacija biologija gimazija drugi razred, srednja skola, kopulatorni organ, zenke, muzjaci, zivotinje, gmizavci
Biologija
Broj strana: 18

Virusi, Monere, Protisti i gljive

Virusi, Monere, Protisti i gljive. Virusi, bakterije, protisti, monere, prazivotinje, gljive, alge, carstvo monera, biologija, skripta biologija |
Biologija
Broj strana: 13

Životinje u slatkoj vodi

Skripta biologija, srednja skola. Biologija, kopnene vode, zivi svet, zivotinje, biljke, srednja skola, organizmi, slatke vode, zivotinje u slatkoj vodi, slatkovodne zivotinje |
Biologija
Broj strana: 3

Holartička floristička oblast - prezentacija

Prezentacija holarticka floristicka oblast. Flora, holarticka floristicka oblast, ekologija, biljke, zivotinje, prezentacija, arktorercijarna flora, geneza, taxodium distichum, sequoia, magnolia, ranunculaceae, ljutici
Ekologija
Broj strana: 16

Kapska floristička oblast - prezentacija

Prezentacija, kapska floristicka oblast. Flora, prezentacija, kapska floristicka oblast, biljke, zivotinje, klima, familija proteaceae, familija oxalidaceae, frezia, rod pelargonium |
Ekologija
Broj strana: 13

Carstvo životinja, pojam i podela

Beleske sa casa iz biologije, Carstvo životinja, pojam i podela


Napomena: rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, zivotinje, pojam zivotinja, carstvo zivotinja, zivotinjsko carstvo, nastanak zivotinja, podela zivotinja
Biologija
Broj strana: 2

Pojam i vrste praživotinja

. Prazivotinje, pojam prazivotinja, vrste prazivotinja, bicari, amebe, carstvo pratista, celije, biologija, srednja skola, skripta biologija |
Biologija
Broj strana: 3

Upravljanje pesticidima - seminarski rad

Upravljanje pesticidima, opasnosti koje predstavljaju pesticidi u proizvodnji i upotrebi, njihova podela, uticaj na ljude, biljke i zivotinje, hemijska zastita i drugo. Pesticidi, opasne materije, ekologija, seminarski rad, opasne materije
Upravljanje opasnim materijama
Broj strana: 13

Klasifikacija živih bića prezentacija

. Klasifikacija zivih bica, prezentacija, ziva bica, biljke, zivotinje, biologija, klasifikacija zivih bica prezentacija |
Biologija
Broj strana: 11

Biodiverzitet pojam i značaj

. Ekologija, biodiverzitet, pojam biodiverziteta, znacaj biodiverziteta, zivotinje, geografija, geografija zivotinja, globalni biodiverzitet |
Ekologija i geografija zivotinja
Broj strana: 5

Pojam i definicija ekologije - prezentacija

Prezentacija na temu pojam i definicija ekologije. Ekologija, definicija ekologije, pojam ekologije, ekosistem, biosfera, hidrosfera, litosfera, atmosfera, oikos, dom, staniste, zivotinje, biljke, humana ekologija, razvoj ekologije, prezentacija
Osnovi ekologije
Broj strana: 10

Afrička floristička podobnost - prezentacija

Prezentacija na temu africka floristicka podobnost. Afrika, flora, africka floristicka podobnost, ekologija, ekosistem, biljke, zivotinje, vegetacija, savansko podrucje, stepsko podrucje, pustinjsko podrucje, stepe, pustinje
Ekologija
Broj strana: 9

Trijas - seminarski rad

Ovaj rad sadrzi informacije o mezozojskoj periodi trijas. Ovde su opisane opste odlike ove periode, kao i flora i fauna kopna.. Mezozoijska perioda, trijas, flora i fauna kopna, biljke trijasa, zivotinje trijasa, cycadophyta, ginkgophyte, semene paprati, glossopteridae, coelophysis, plateosaurus, peteinosaurus, therapsida, dicynodonta, theriodontia, cynodonta, sisari trijasa
Evoluciona biologija
Broj strana: 10

Telesne duplje

. Telesne duplje, srednja skola, biologija, skripta biologija, embrionalno razvice, carstvo zivotinja, zivotinje |
Biologija
Broj strana: 2

Proleće, godišnje doba priprema za čas

Nastavna priprema za ogledni čas iz predmeta Moja okolina ( Priroda i društvo), nastavna jedinica "Proljeće". Karakteristike godišnjeg doba, ponašanja ljudi, biljaka i životinja u proljeće, proljeće u raznim životnim zajednicama.. Godisnja doba, igrokaz, suma, skec, proljecno cvece, ptice - laste, rode, vocnjak, vrt, njiva, ljudi, biljke i zivotinje u prolece
Priroda i drustvo
Broj strana: 11

Lipicaner seminarski rad

. Konj, lipicaner, seminarski, seminarskirad, konj lipicaner seminarski rad, zivotinje |
Osnove fiziologije zivotinja
Broj strana: 10

Mrmoljci, triturus vulgaris - prezentacija

Triturus vulgaris, mrmoljci, mali vodenjaci, tritoni, prezentacija. Triturus vulgaris, mrmoljak, mrmoljci, tritoni, prezentacija, mali vodenjak, vodozemci, caudata, jedinke, larve, zivotinje, hibernacija, razmnozavanje
Ekologija zivotinja
Broj strana: 13

Slatkovodni kičmenjaci

Skripta biologija srednja skola. Biologija, kicmenjaci, slatkovodni kicmenjaci, kopnene vode, zivi svet, zivotinje, biljke, srednja skola, slatke vode, kolouste, kosljoribe, anadromne ribe, katadromne ribe
Biologija
Broj strana: 3

Kriobiologija seminarski rad

. Kriobiologija, biologija, seminarski rad, zivotinje, bakterije, beskicmenjaci, kicmenjaci, covek, humani gameti, krioprotektanti, kriokuler |
Biologija
Broj strana: 7

Osmotska i jonska regulacija

Skripta biologija, osmotska i jonska regulacija. Biologija, osmotska regulacija, jonska regulacija, zivi svet, zivotinje, biljke, srednja skola, organizmi, morske zivotinje, slatkovodne zivotinje
Biologija
Broj strana: 3

Razviće životinja i faze ontogenetskog razvoja

. Razvice zivotinja, faze ontogenetskog razvoja, zivotinje, ekologija, ekofiziologija, skripta ekofiziologija, razvice zivotinja faze ontogenetskog razvoja |
Ekofiziologija
Broj strana: 1

Poreklo živog sveta u kopnenim vodama

Skripta biologija, poreklo zivog sveta u kopnenim vodama. Biologija, kopnene vode, zivi svet, zivotinje, biljke, srednja skola, more, organizmi, morske vode, slatke vode, gregorci, ribe |
Biologija
Broj strana: 5

Podela zivih biva, virusi

Beleske sa casa, podela zivih bica, virusi, bakterije. Ziva bica, virusi, bakterije, biljke, zivotinje, celija, dnk, rnk, receptori, membrana, bakteriofage, liicki ciklus |
Biologija
Broj strana: 4

Rasprostranjenost pojedinih grupa životinja

Skripta biologija, rasprostranjenost pojedinih grupa životinja. Biologija, rasprostranjenost vrsta, zivi svet, zivotinje, biljke, srednja skola, organizmi, vrste zivotinja, zivotinjski svet, rasprostranjenost pojedinih grupa zivotinja
Biologija
Broj strana: 2

Pojam, građa i razmnožavanje sunđera

Beleske sa casa iz biologije, Pojam i građa sunđera


Napomena: rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, sundjeri, pojam sundjera, gradja sundjera, pojam i gradja sundjera, najprostije visecelijske zivotinje, razmnozavanje suundjera
Biologija
Broj strana: 4

Dupljari, žarnjaci

. Biologija, dupljari, pojam dupljara, zarnjaci, srednja skola, skripta biologija, hidra, troslo zivotinje, skelet dupljara |
Biologija
Broj strana: 2

Cvrčak i mravi - Ezop

Ezopova basna Cvrčak i mravi, o piscu i delu. Cvrcak, mravi, ezop, basna, zima, zimsko doba, leto, zito, hrana, marljivost, rad, nerad, pesma, zivot, priroda, zivotinje, drustvo, ljudi, umetnik
Srpski jezik
Broj strana: 1

Letalna doza

Letalna doza. Letalna doza, biologija, eksperimentalne zivotinje, ld, smrtna koncentrtacija, stetne materije, atmosfera, vazduh |
Biologija
Broj strana: 2

Kisele kiše - lekcija, skripta

Lekcija kisele kise iz ekologije. Kisele kise, ekologija, lekcija, humus, stabla, uticaj kiselih kisa na zivotinje, uticaj kiselih kisa na biljke, ostecenja izazvana kiselim kisama, ostecenje kore, ostecenje drveta
Ekologija
Broj strana: 1


"zivotinje" pronađeni su rezultati pretrage 43