Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

znak

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"znak" pronađeni su rezultati pretrage 23


Upala pluća - seminarski rad

Seminarski rad na temu Upala pluca (Pneumoniae). Seminarski rad, upala pluca, medicina, medicinska etika, etiologija, patogeneza, klinicka slika, simptomi, znakovi bolesti, dijagnoza, lecenje, prognoza, komplikacije
Medicinska Etika
Broj strana: 20

Seminarski rad-Neparametarski testovi u slučaju jednog uzork

Seminarski rad na temu "Neparametarski testovi u slučaju jednog uzorka na primeru rezultata merenja zagađenja u Pančevu" iz predmeta osnovi statistike.. Seminarski rad, seminarski, statistika, neparametarski testovi, uzorak, rezultati merenja, osnovi statistike, statisticka analiza, neparametarska statistika, ronald fiser, vicoxonov test, test, rang sa znakom, empirijsko istrazivanje, komparacija testa, karl gustav gaus, skup, uzorak, modus, medijana, hipoteza, standardna devijacija, skup, aritmeticka sredina, elementi
Statistika
Broj strana: 24

Jezicki znak

. Jezicki, znak, jezik, naziv, sistem, lexem, repetativnost, strukturalnost, sinonimija, polisemija, homonimija |
Lingvistika
Broj strana: 3

Sepsa

. U skladu sa aktuelnim shvatanjima generalizovane infekcije, u savremenoj medicinskoj terminologiji upotrebljavaju se slede?i pojmovi: bakterijemija ozna?ava prisustvo ?ivih bakterija u krvi, ?to se dokazuje pozitivnim nalazom hemo kulture (pri ?emu, izuzev eventualnog prolaznog povi?enja telesne temperature, nema drugih znakova generalizovanog sistemskog oboljenja), bakterijemija mo?e biti prolazna (tranzitorna), ali se mo?e i ponavljati, ?ak i u pravilnim vremenskim intervalima (intermitentna), izazvana istom ili razli?itim bakterijama, septikemija je sistemska bolest izazvana ?irenjem mikroorganizama i njihovih toksina krvlju, sepsa je ?iri pojam od septikemije i ozna?ava sistemski inflamatorni odgovor izazvan mikroorganizmima, bez obzira da li se oni raznose krvlju (?to se naj?e??e de?ava) ili ostaju u lokalnom ?ari?tu
Bolnicke infekcije
Broj strana: 12

Horizontalna signalizacija

Skripta tehnicko obrazovanje, Horizontalna signalizacija. Tehnicko obrazovanje, skripta tehnicko obrazovanje, tehnicko crtanje, tehnicki crtezi, signalizacija, horizontalna signalizacija, uzduzne oznake, podela horizontalne signalizacije, linija, sirina linije
Tehnicko obrazovanje
Broj strana: 8

Energija lekcija termodinamika

Skripta termodinamika, energija, solarni sistem. Termodinamika, skripta termodinamika, solarni sistem, energija, masinski fakultet, postojane energije, nepostojane energije, diferencijali, elementarni hemijski rad, toplota, dogovori o znaku
Termodinamika
Broj strana: 9

Horizontalna signalizacija i uzduzne oznake

Skripta tehnicko obrazovanje, Horizontalna signalizacija i uzduzne oznake. Tehnicko obrazovanje, tehnickocrtanje, srednja skola, crtez, signalizacija, horizontalna signalizacija, oznake, uzduzne oznake
Tehnicko obrazovanje
Broj strana: 8

Strukturalizam 1

. Strukturalizam, ferdinand, sosir, lang, recnik, znak, struktura, razvoj, karakteristike, sistem, skole, skola, nemacki |
Lingvistika
Broj strana: 5

Tipologija jezickih znakova

. Tipologija, jezickih, znakova, jezicki, znaci, znak, fonema, norminativ |
Lingvistika
Broj strana: 2

Formativ

. Formativ, jezicki, znak, oznaceno, predstava, pojmovi, noemi, kategorija, repetativnost, struktura |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 6

Strukturalizam 2

Beleske sa predavanja. Strukturalizam, metode, sistem, znakova, signifikat, signiofikant, arbitraran, podrustvljenost, praska, skola, morfema |
Lingvistika
Broj strana: 4

Leksikologija 1

Predavanja iz leksikologije. Najvaznije odrednice ove lingvisticke nauke. . Leksikologija, leksema, alolekse, leksicki fond, znak, teorija leksi?kih zna?enja, semanti?ki odnosi me?u leksemama, polisemija, metafora, metonimija, sinegdoha, sinonimi, antonimi, hiponimi, homonimi
Leksikologija
Broj strana: 8

Nalozi za plaćanje

. Nalozi, pla?anje, uplata, isplata, gotovinski, nalog, prenos, bezgotovinski, interni, ?ek, akreditiv, trasant, doznake, loro, nostro, dokumentarna, inkasa, naplata, nalogodavac, akreditiv, dokumentarni, avaliranje, akceptiranje, ?iriranje, otvaranje, vo?enje, ga?enje, ra?una, ra?un, kompezacija, zakonska, sudska, ugovorna, asignacija, cesija, preuzimanje duga
Bankarstvo
Broj strana: 4

Cek, menica, akreditiv

Osnovno znacenje i podela ceka, menice i akreditivia. Cek, menica, akreditiv, oznaka, bezuslovni, nalog, novac, naziv, transata, banka, mesto, datum, nizdavanja, potpis, izdavaoca, ceka, cek, na, ime, cek, po, naredbi, cek, na, donosioca, rekta, cek, gotovinski, cek, obracunski, cek, hartija, od, vrednosti, indosiranje, menice, akcentiranje, menice, aval, menice, postupak, placanja, menicne, obaveze, eskont, menice,
Finansijsko poslovanje
Broj strana: 1

Pojam fizičkih veličina

Skripta fizika, pojam fizickih velicina. Fizika, skripta fizika, pojam fizikcke velicine, fizicke velicine, pojam fizickih velicina, duzina, masa, vreme, oznaka, jedinice, vrednosti |
Fizika
Broj strana: 2

Finansijsko poslovanje-osnovno

. Bankarska garancija bankarska doznaka inkaso naplata akreditiv instrumenti platnog prometa blagajna, dnevnica, putarina, taxi, usluge, blagajnicki, dnevnik, klirinski, nacin, placanja, narodna, banka, srbije, nostro, akreditiv, loro, akreditiv, opozivi, akreditiv, neopozivi, akreditiv, potvrdjeni, nepotvrdjeni, akreditiv, prenosivi, neprenosivi, akreditiv, domicilirani, akreditiv, inostranstvo, konvertibilna, doznaka, obicna, garancija, solidarna, garancija, uslovna, garancija, supergarancija
Finansijsko poslovanje
Broj strana: 3

Horizontalna signalizacija poprecne oznake

Skripta tehnicko obrazovanje, Horizontalna signalizacija poprecne oznake. Tehnicko obrazovanje, tehnickocrtanje, srednja skola, crtez, oznake, signalizacija, horizontalna signalizacija, poprecne oznake
Tehnicko obrazovanje
Broj strana: 2

Posebna obeležja zuba prezentacija

Prezentacija posebna obelezja zuba. Obelezja zuba, zubi, lingvalni nagib zuba, znak ugla zuba, znak korena zuba, znak luka zuba, kruna, lingvalni nagib krune |
Morfologija zuba
Broj strana: 5

Topografski znaci i njihova podela

. Topografija, policijska topografija, kriminalistika, policijska akademija, topografski znaci, podela topografskih znakova |
Policijska topografija
Broj strana: 2

Pojam i vrste sila

Skripta fizika, Pojam i vrste sila. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, sila, pojam sile, vrste sila, oznaka sile, f, uzajamno dejstvo dva tela, magnetna sila, elektricna sila |
Fizika
Broj strana: 3

Cele kula

Ćele-kula je spomenik iz Prvog srpskog ustanka koji je u znak odmazde tadašnja Turska vlast u Srbiji izgradila od lobanja poginulih srpskih ratnika u bici na Čegru. . Cele kula, stevan sindjelic
Istorija
Broj strana:

Redovi

Redovi, brojni redovi, definicija, primeri, osobine beskonacnih redova, teoreme, konvergacija reda sa pozitivnim znakom, Delamberov kriterijum, Kosijev kriterijum, Kosijev integralni kriterijum, alternativni redovi, stepeni redovi, odredjivanje poluprecnika, predstavljanje funkcija stepenim redovima, razvoj elementarnih funkcija u stepeni red, Furjeovi redovi, . Redovi, brojni redovi, definicija, primeri, beskonacni redovi, teoreme, konvergacija, delamberov kriterijum, kosijev kriterijum, kosijev integralni kriterijum, alternativni redovi, stepeni redovi, furjeovi redovi
Matematika
Broj strana: 6

Turisticki cek i EUROCEK

Karakteristike turistickog ceka.
Karakteristike EUROCEKA. Turisticki cek, eurocek, elementi, putnickog, ceka, oznaka, izdavaoca, ime, vlasnika, deponovani, potpis, vlasnika, broj, racuna, serijski, broj, karte, rok, vazenja,
Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Broj strana: 1


"znak" pronađeni su rezultati pretrage 23