Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

Predmet Predmet Predmet
Bosanski jezik Hana, Oskar davičo - priprema za cas 50 poena
Ekonomija The employment rate in macedonia - seminarski rad 50 poena
Hidraulika Hidraulika kod utovarivača seminarski rad 50 poena
Biologija Fizioloski profil rekreativnog i profesionalnog sportiste seminarski rad 50 poena
Tehničko obrazovanje Solarna energija - priprema za cas 50 poena
Knjizevnost Ana Karenjina i Gospodja Bovari - seminarski rad 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Obrazac za pripremu casa Tasuta
Turizam i hotelijerstvo Koktel party - seminarski rad - prezentacija 50 poena
Srpski jezik i književnost Pričanje o stvarnom ili izmišljenom događaju - priprema za cas 50 poena
Maternji jezik Hari Poter - sastav 10 poena
Srpski jezik gramatika Nastavni listic - pridevi 10 poena
Srpski jezik gramatika Glasovne promene 10 poena
Matematika Reseni ispitni rokovi za ekonomiste 100 poena
KRIVICNO PRAVO Istraga pred stalnim Medjunarodnim krivicnim sudom - seminarski rad 100 poena
Srpski jezik i knjizevnost Ideologija književnog jedinstva krajem 19. i početkom 20. v. 100 poena
Pedijatrija Anemije decije dobi 50 poena
Pedijatrija Leukemije - prezentacija 50 poena
Pedijatrija Poremecaji trombocita kod dece 50 poena
Pedijatrija Poremecaji leukocita 50 poena
Pedijatrija Hemoragijski sindromi kod dece 50 poena
Ginekologija Socijalno medicinski aspekt karconom grlica materice - seminarski 50 poena
Bosanski jezik i književnost Hasanaginica-priprema za cas 50 poena
Metodika Upoređivanje veličina i razvijanje pojmova: nizak-visok-viši 50 poena
Fizicko vaspitanje Vezbe oblikovanja u parovima sa obrucem 50 poena
Metodika Priprema iz metodike razvoja govora - Cvrcak i mrav 50 poena
Srpski jezik gramatika Glasovne promene - test 10 poena
Prekrsajno pravo Mere za obezbedjenje prisustva optuzenog 10 poena
Prekrsajno pravo Pojam i vrste dokaza 10 poena
Prekrsajno pravo Postupak dokazivanja 10 poena
Prekrsajno pravo Ispitivanje okrivljenog 10 poena
Prekrsajno pravo Saslusanje svedoka 10 poena
Srpski jezik i književnost Medju svojima - Vladislav Petkovic Dis 100 poena
Prekrsajno pravo Rokovi u prekrsajnom postupku 10 poena
Prekrsajno pravo Troskovi u prekrsajnom postupku 10 poena
Prekrsajno pravo Imovinsko pravni zahtev u prekrsajnom postupku 10 poena
Prekrsajno pravo Prekrsajna prijava u prekrsajnom postupku 10 poena
Prekrsajno pravo Dostavljanje pismena i razmatranje spisa 10 poena
Prekrsajno pravo Zahtev za pokretanje prekrsajnog postupka 10 poena
Prekrsajno pravo Osnovna nacela prekrsajnog postupka 10 poena
Prekrsajno pravo Prekrsajno procesni subjekti 10 poena
Prekrsajno pravo Izuzece i okrivljeni kod prekrsajnog postupka 10 poena
Prekrsajno pravo Branilac i osteceni kod prekrsajnog postupka 10 poena
Prekrsajno pravo Podnesci i zapisnici kod prekrsajnog postupka 10 poena
Prekrsajno pravo Prekrsaji u vezi sa licnom kartom 10 poena
Prekrsajno pravo Poreski prekrsaji 10 poena
Prekrsajno pravo Carinski prekrsaji 10 poena
Prekrsajno pravo Devizni prekrsaji 10 poena
Prekrsajno pravo Spoljno trgovinski prekrsaji 10 poena
Prekrsajno pravo Prekrsajno procesno pravo i preksajni postupak 10 poena
Prekrsajno pravo Prekrsaji pravnog lica u vezi sa oruzjem i municijom 10 poena
Prekrsajno pravo Prekrsaj u vezi sa oruzjem i municijom - opste karakterisiti 50 poena
Prekrsajno pravo Prekrsaji fizickog lica u vezi sa oruzjem i municijom 10 poena
Prekrsajno pravo Opste karakteristike saobracajnih prekrsaja 10 poena
Prekrsajno pravo Tezi saobracajni prekrsaji pravnih lica 10 poena
Prekrsajno pravo Laksi saobracajni prekrsaji pravnih lica 10 poena
Prekrsajno pravo Tezi saobracajni prekrsaji fizickih lica 10 poena
Prekrsajno pravo Laksi saobracajni prekrsaji fizickih lica 10 poena
Prekrsajno pravo Prekršaji u vezi sa javnim okupljanjem 10 poena
Prekrsajno pravo Prekršaji i nedolična ponašanja na sportskim priredbama 50 poena
Prekrsajno pravo Neovlašćeno prikupljanje dobrovoljnih priloga 10 poena
Prekrsajno pravo Remećenje mira muzičkim instrumentima, držanje životinja bez 10 poena
Prekrsajno pravo Preprodaja ulaznica, vračanje, prostitucija, davanje pića ve 10 poena
Prekrsajno pravo Neovlašćeno paljenje raketa ili pucanje iz vatrenog oružja 10 poena
Srpski jezik Glasovne promene vežba 10 poena
Engleski jezik Software-Engineering seminarski rad 50 poena
Prekrsajno pravo Svađa, vika, pretnja, ucena, vređanje 10 poena
Prekrsajno pravo Oduzimanje imovinske koristi pribavljene prekršajem, zastare 10 poena
Prekrsajno pravo Pojam i vrste zaštitnih mera i sankcije prema maloletnicima 10 poena
Prekrsajno pravo Odmeravanje kazni, kazna zatvora, novčana kazna i opomena 10 poena
Prekrsajno pravo Prekršajne odgovornosti, vrste prekršajnih kazni 10 poena
Prekrsajno pravo Stvarna i pravna zabluda, sila, pretnja i prinuda 10 poena
Prekrsajno pravo Uračunljivost i vinost 10 poena
Kineziologija Rehabilitacija Cerebrovaskularnog insulta seminarski rad 50 poena
Prekrsajno pravo Pokušaj prekršaja, pojam i oblici saučesništva 10 poena
Prekrsajno pravo Produženi, kolektivni i prekršaj sa indiferentnim brojem rad 10 poena
Prekrsajno pravo Mali značaj prekršaja i sticaj prekršaja 10 poena
Prekrsajno pravo Nužna odbrana i krajnja nužda 10 poena
Prekrsajno pravo Protivpravnost i određenost u procesu i objekat i subjekat p 10 poena
Prekrsajno pravo Radnja, posledica i uzročni odnos 10 poena
Prekrsajno pravo Pojam i elementi prekršaja 10 poena
Srpski jezik i književnost Ratar, Veljko Petrović priprema za čas 50 poena
Hemija Pesticidi seminarski rad 100 poena
Automatsko upravljanje Atomi, atomisti, Epistemologija 50 poena
Srpski jezik Prokleta avlija, Ivo Andric priprema za čas 50 poena
Ekologija i geografija zivotinja Orografski, edafski i hidrografski faktori prezentacija 50 poena
Numerička analiza Praktični deo ispita iz numeričke analize 50 poena
Francuski jezik Cousine de Geneve 10 poena
Srpski jezik Govorni aparat i podela glasova priprema za čas 10 poena
Prekrsajno pravo Vreme i mesto izvršenja prekršaja 10 poena
Prekrsajno pravo Vrste kazna 10 poena
Prekrsajno pravo Pojam JRM i opšte karakteristike prekršaja 10 poena
Pravo Vređanje, nasilje ili tuča 10 poena
Pravo Vračanje i prostitucija 10 poena
Prekrsajno pravo Kockanje i preprodaja ulaznica 50 poena
Matematika Kompleksni brojevi zadaci 10 poena
Srpski jezik i književnost Audicija za dramsku sekciju 50 poena
Дубровачка књижевност (Књижевност од ренесансе до рационализма) Seminarski rad iz Primorske knjizevnosti, Marin Drzic 100 poena
Biologija Biologija-Alge 50 poena
Geografija Azija priprema za čas prezentacija 50 poena
Srpski jezik i književnost Marko Kraljević i Beg Kostadin priprema za čas 50 poena
Srpski jezik za IV razred gimnazije Gradinar priprema za čas 100 poena
Srpski jezik i knjizevnost Romantizam priprema za čas 100 poena
Srpski jezik i knjizevnost za II razred Gimnazije Prosvetiteljstvo priprema za čas 50 poena
Srpski jezik i književnost Pismo majci Jesenjin priprema za čas 50 poena
Srpski jezik i književnost Seobe Milos Crnjanski priprema za čas 50 poena
Srpski jezik Infinitiv i infinitivna osnova priprema za čas 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Mогућности семиотичког и компаративног читања Булгаковљевог романа „Мајстор и Маргарита“ у средњошколској настави 100 poena
Srpski jezik i knjizevnost Biblija - kontrolni rad 50 poena
Srpski jezik za I razred gimnazija Umetnost-vrste umetnosti -kontrolni rad 50 poena
Srpski jezik za I razred gimnazija Narodna epska knjizevnost - kontrolni rad 50 poena
Srpski jezik Priprema - Srpski jezik među slovenskim jezicima 50 poena
Knjizevnost Kad mlidijah umrijeti pismena vežba Tasuta
Srpski jezik i knjizevnost Đura Jakšić - Otadzbina - pripreme za čas 50 poena
Revizija Osnovna teorija o reviziji 50 poena
Odjeljenska zajednica Plan i program za čas odeljenjskog strešine za 2. razred Tasuta
Telekomunikacije Timski Razvoj Multimediji - seminarski rad 50 poena
Fizika Električni izvori i strujna kola priprema za čas 50 poena
Istorija Stvaranje Nacističke Nemačke seminarski rad 100 poena
Matematika Tekstualni zadaci sa sabiranjem i oduzimanjem priprema za čas 50 poena
Kancelarijsko poslovanje Poslovna pisma u robnom prometu seminarski rad 50 poena
Bosanski jezik Portret, opis bića priprema za čas Tasuta
Psihologija Razvoj psihičkog života čoveka priprema za čas 50 poena
Informatika Algoritamske strukture - zadaci 10 poena
Srpski jezik i knjizevnost Cica Gorio - strucni rad 100 poena
Srpski jezik i knjizevnost Romantizam u srpskoj knjizevnosti -- priprema za cas 50 poena
Engleski jezik Cartoon's - na engleskom jeziku 10 poena
Srpski jezik i knjizevnost Seobe - Crnjanski - istrazivacki zadaci 10 poena
Ekonomija Preduzetnistvo 10 poena
Demokratija Komunizam 10 poena
Pravo Drzavljanstvo 50 poena
BRODSKI UREDJAJI Kinematika i dinamika motora 50 poena
Francuski jezik Upotreba passe composea i imperfekta 10 poena
Srpski jezik i knjizevnost Stranac Alber Kami II čas priprema 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Stranac Alber Kami priprema za čas 50 poena
Matematika Kontrolna vežba za peti razred 50 poena
Matematika Tačka, prava, ravan priprema za čas 10 poena
Marketing Analiza kompanije Foodland seminarski rad 50 poena
Anatomija Pelvis - zdjelica 10 poena
Biologija Jedro i hromozomi 10 poena
Engleski jezik First term final test 8 10 poena
Biologija Zoobentos kopnenih voda 10 poena
Biologija Zoobentos tekućih voda 10 poena
Biologija Zoobentos stajaćih voda 10 poena
Biologija Neuston kopnenih voda 10 poena
Biologija Kretanje vode, tekući i stajaći vodeni sistem 10 poena
Biologija Hemijske karakteristike kopnenih voda, mineralne i organske materije u vodi 10 poena
Biologija Hemijske karakteristike kopnenih voda, rastvoreni gasovi u vodi 10 poena
Biologija Plankton tekućih voda 10 poena
Biologija Plankton stajaćih voda 10 poena
Biologija Alge u bentosu tekućih i stajaćih voda 10 poena
Biologija Više biljke u bentosu tekućih i stajaćih voda 10 poena
Engleski jezik Firs term final test 7 50 poena
Bosanski jezik Moj djed, Josip Kozarac, priprema za čas 50 poena
Bosanski jezik i književnost Počeci slavenske pismenosti priprema za čas 50 poena
TOKSIKOLOGIJA Međudelovanje toksičnih metala kadmija i olova s kalcijem 50 poena
Srpski jezik Metafora i metonimija priprema za čas 100 poena
Patologija Nekroza prezentacija 50 poena
Psihologija Depresija i suicid prezentacija 50 poena
Biologija Osobine živih bića prezentacija 10 poena
Srpski jezik Provera čitanja i razumevanja pročitanog 3.razred 100 poena
Epski teatar Epski theater po Brechtu seminarski rad 100 poena
Srpski jezik i knjizevnost "Slovo ljubve" Despot Stefan Lazarević priprema za čas 50 poena
Tehnologija zanimanja s vježbama Kiseline i baze priprema za čas 50 poena
Tehnologija zanimanja s vježbama Periodni sistem elemenata priprema za čas 50 poena
Srpski jezik za I razred gimnazija Slovo ljubve Despot Stefan Lazarević priprema za čas 50 poena
Geografija Geografija priprema za čas za sedmi razred Tasuta
Pedagogija Nasilje u školi prezentacija 50 poena
Biologija Klasifikacija živih bića prezentacija 100 poena
Biologija Stajaći vodeni sistem 10 poena
Biologija Kruženje vode u prirodi, tekući vodeni sistem 10 poena
Biologija Voda kao supstanca 10 poena
Bosanski jezik Sionimi i Homonimi priprema za čas 50 poena
Hemija Fenoli u grozđu seminarski rad 100 poena
Matemtika Integrali, zadaci iz matematike 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Epika, književni rod Tasuta
Srpski jezik Kolokacije, podela i analiza kolokacija 50 poena
Balkanologija Balkanologija skripta 50 poena
Engleska književnost Engleska drama 18-og veka. 50 poena
Srpski jezik za IV razred gimnazije Branko Miljkovic - o piscu 10 poena
Biologija Hromozmomopatije 50 poena
Patologija Ateroskleroza 50 poena
Engleski jezik First term final test VI grade 10 poena
Tehnicar oblikovanja namestaja i enterijera Načelo trajnosti u šumarstvu i njegov značaj u savremenim uslovima 100 poena
Kancelarijsko poslovanje Kviz znanja 10 poena
Matematika Inicijalni test za 6. razred 50 poena
Srpski jezik Ljubavna pesma, Milovan Danojlić priprema za čas 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Fonetika i fonologija - priprema za čas 50 poena
Matematika Inicijalni test za 7 razred Tasuta
Kriminologija Kriminologija skripta 50 poena
Srpski jezik i književnost Orlovi rano lete priprema za ugledni čas 50 poena
Srpski jezik Hvala suncu, zemlji, travi priprema za čas 50 poena
Meteorologija Kako se vlaznost vazduha menja sa visinom seminarski rad 10 poena
Fizicko Godisnji plan rada 5 razred fizičko vaspitanje 50 poena
Srpski jezik i književnost Jevtaš kad dođe zima, Đuro Damjanović 50 poena
Srpski jezik Dječak Aron, Isak Samokovlija 50 poena
Srpski jezik Infinitiv priprema za čas 50 poena
Metodika srpskog jezika i knjizevnosti Metodicka priprema Stevan Raickovic 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Ilijada Homer priprema za čas 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Vuk Karadzic - priprema za cas 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Bajron "Putovanje Cajlda Harolda"- priprema za cas 50 poena
Biologija Bodljokosci - prezentacija 50 poena
Telekomunikacije Racunarske mreze - skripta 100 poena
Matematika Иницијални тест за ученике 5. разреда 10 poena
Kuvarstvo Tehnologija piva 10 poena
Kuvarstvo Odrzivi razvoj - prezentacija 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Priprema za čas "Biblija" 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Priprema za čas Miloš Crnjanski "Sumatra" 50 poena
Hemija Polni hormoni - seminarski rad 50 poena
Menadžment u turizmu Juzna Amerika - prezentacija 50 poena
Biologija Cvet priprema za čas 100 poena
Građansko vaspitanje Globalni plan Gradjansko vaspitanje za I razred 100 poena
Srpski jezik i knjizevnost Publicističke vrste - priprema za cas 50 poena
Marketing u medicini Oftamoloska klinika klinickog centra u Kragujevcu - seminar 50 poena
Organizacija preduzeća Organizaciona kultura preduzeća - Forma Ideale 50 poena
Informacione tehnologije Maticne ploce - prezentacija 50 poena
Marketing Trzišno komuniciranje - preduzece Jaffa - seminarski rad 50 poena
Osnove menadzmenta Hotel Sumarice - seminarski rad 50 poena
Zdravstvena nega Prevencija narkomanije - seminarski rad 50 poena
Biologija Gljive priprema za čas 50 poena
Matematika Matematika pismeni - priprema za cas 10 poena
Srpski jezik i književnost Душко Радовић ,,Капетан Џон Пиплфокс'' припрема за час 50 poena
Marketing Tehnološki postupak proizvodnje šljivovice u AD „Prokupac" 50 poena
Ekonomija Lizing seminarski rad 100 poena
Ustavno pravo RS Ustavno pravo RS II seminarski rad 50 poena
Knjizevnost Pisanje imena naroda priprema za čas 100 poena
Srpski jezik i knjizevnost Tuga Anton Pavlovic Cehov priprema za cas 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Fonetika 50 poena
Krivicno Procesno Pravo Veštak,veštačenje i iskaz veštaka seminarski rad 50 poena
Principi Modernih Telekomunikacija PMT skripta 50 poena
Priroda i drustvo Gde čovek živi priprema za čas 50 poena
Ekonomija Novac - prezentacija 50 poena
Obligaciono pravo Ugovor o zakupu, lizingu seminarski rad 100 poena
Gradjansko procesno pravo Vanparnični postupak seminarski rad 50 poena
Likovno Slikarstvo i skulpture Antičke Grčke maturski rad 50 poena
Srpski jezik Gradjenje reci priprema za čas - 50 poena
Knjizevnost "Kad mlidijah umreti" Branko Radicevic prezentacija 50 poena
Fizicko Košarka, dodavanje i hvatanje lopte priprema za čas 50 poena
Biologija Lipe i bukve prezentacija 50 poena
Virusologija Hepatitis B seminarski rad 50 poena
Srpski jezik Pisak lokomotive priprema za čas 50 poena
Politicki sistemi Politicki sistem SAD seminarski rad 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Test za drugi razred srednje škole 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Test za prvi razred srednje škole Tasuta
Crnogorski jezik Jelena Balšić, život i književni rad Tasuta
Srpski jezik i knjizevnost Biblija priprema za čas 100 poena
Agroekologija Akumulacije vestacka jezera prezentacija 50 poena
Geografija Bermudski trougao/ prezentacija 10 poena
Srpski jezik i knjizevnost Narodna pesma Banovic Strahinja 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Turcizmi u Delu Ive Andrica 50 poena
Metodika srpskog jezika i knjizevnosti Na Drini ćuprija, vremena i ljudske patnje priprema za čas 50 poena
Kuvarstvo Jela po narudžbi od goveđeg filea seminarski rad 50 poena
Pedagogija Škola i školski sistem seminarski rad 50 poena
Osnove menadzmenta Položaj i uloga top menadžera seminarski rad 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Zlostavljanje Ivo Andrić seminarski rad 50 poena
Informatika Ulazni i izlazni uređaji seminarski rad 50 poena
Metodika srpskog jezika i knjizevnosti Jezik i druge društvene kategorije seminarski rad 100 poena
Genetika Digestivni sistem, napajanje tela energijomm prezentacija 50 poena
Genetika Čula prezentacija 50 poena
Genetika Taksonomija, evolucija i jedinstvenost u živom svetu prezentacija 50 poena
Fiziologija ponašanja Briga o potomstvu kod slonova seminarski rad 50 poena
Muzicka kultura Radujmo se snegu - muzička kultura priprema za čas 50 poena
Saobracaj Održavanje i nega motora prezentacija 50 poena
Totalno upravljanje kvalitetom Total quality management Iso 9001 IMS QMS seminarski rad 50 poena
Matematika Talesova teorema prezentacija 50 poena
Biologija Više biljke seminarski rad 100 poena
Uporedna knjizevnost Simbolika u romanu "Dve Marije" Slavka Janevskog - seminarski rad 50 poena
Knjizevnost Usmena književnost u Hrvatskoj - seminarski rad 50 poena
Fiziologija ponašanja Anti – Milerov hormon seminarski rad 50 poena
Fiziologija ponašanja Eholokacija kod slepih miševa seminarski rad 50 poena
Andragogija Obrazovanje odraslih 50 poena
Menadžment Postupak sprovodjenja, izmena i tok sistema kvaliteta - seminarski rad 50 poena
Arhitektura računara Lancani prenosnici - seminarski rad 50 poena
Finansije Finansijsko tržište seminarski rad 50 poena
Istorija umetnosti Mali portret Italije seminarski rad 50 poena
Marketing Marketing preduzeća, marketinško okruženje preduzeća Tasuta
Istorija Moravska Srbija u borbi protiv Turaka - prezentacija 100 poena
Engleska književnost Drama 18. veka - seminarski rad 50 poena
Ekonomika preduzeća Akcionarsko drustvo - seminarski rad 10 poena
Kineziologija Demijelinizacione bolesti - seminarski rad 50 poena
Obrazovna tehnologija Flash program za animacije - prezentacija 50 poena
Racunovodstvo Dugotrajna imovina namenjena prodaji - seminarski rad 50 poena
Informatika Run komande - Od A do W 10 poena
Hemija Кинетичко движење на реакциите 10 poena
Srpski jezik i književnost Govorna vežba dugo toplo leto priprema za čas 50 poena
Geografija Japan, geografski položaj, državno uređenje seminarski rad 50 poena
Srpski Ivan Mažuranić 10 poena
Sociologija Konformizam prezentaicja 50 poena
Tehničko obrazovanje Obnovljivi izvori energije priprema za čas 50 poena
Srpski jezik Uloga hora u Antigoni 100 poena
Srpski jezik Pakao Dante Aligijeri analiza 50 poena
Istorija Dušanov zakonik 50 poena
Matematika Matematika 2. razred zadaci 50 poena
Muzicka kultura Dnevna podgotovka muzicko 50 poena
Geografija Kuvajt - istrorija i osnovni podaci - prezentacija 50 poena
Menadžment preduzeća Svojstva i pokazatelji kvaliteta robe - seminarski rad 100 poena
TJELESNI ODGOJ Brzina i vježbe za razvoj brzine 50 poena
Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija Viljuskari - seminarski rad 50 poena
Bosanski jezik i književnost Osobine lirske pjesme - priprema za cas 50 poena
Menadžment u turizmu KULTURNI TURIZAM-POJAM, KARAKTERISTIKE I PRIMERI 50 poena
Sociologija Revolucije i ratovi - seminarski rad 100 poena
Socijologija Razlicita tumacenja pojma kapitala - seminarski rad 100 poena
Turizam i hotelijerstvo Turizam Bosne i Hercegovine prezentacija 50 poena
Geografija Fizicko-geografske odlike Donjeg Vakufa prezentacija 100 poena
Geografija Kanada, geografski položaj, klima prezentacija 100 poena
Ekonomija Dugoročno kreditiranje seminarski rad 50 poena
Turizam i hotelijerstvo Poslovni ručak za 15 osba seminarski rad 10 poena
Turizam i hotelijerstvo Svečani prijem za 50 osoba seminarski rad 50 poena
Turizam i hotelijerstvo Meni za svečanu večeru za 130 osoba seminarski rad 100 poena
Kriminologija Корупцијата како фактор на економскиот криминалитет Семинарска Задача 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Koštana analiza dela prepričano 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Ujka Vanja analiza dela prepričano 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Put Alije Đerzeleza analiza dela prepričano 10 poena
Srpski jezik i knjizevnost Narodni poslanik analiza dela prepričano 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Kad su cvetale tikve analiza dela prepričano 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Zona Zamfirova analiza dela prepričano 50 poena
Turizam i hotelijerstvo Koktel parti za 100 osoba seminarski rad 50 poena
Turizam i hotelijerstvo Topli Bife za 110 osoba seminarski rad 50 poena
Ekologija mikroorganizama Medicinski otpad i odlaganje - seminarski rad 50 poena
Odjeljenska zajednica Autoritet - priprema za cas 50 poena
Finansije Narodna banka Srbije - seminarski rad 100 poena
Osnovi ekonomije Inflacija i nezaposlenost 100 poena
Osnovi ekonomije Novac, banke i finansijski instrumenti 100 poena
Srpsko pravo Srpsko pravo - kratka pitanja 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Vukova reforma - prezentacija 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Ernest Hemingvej, zivot i zanimljivosti 10 poena
Filozofija vaspitanja Sofisti i Kantovo određenje prosvetiteljstva seminarski rad 50 poena
Pedagogija Pedagoške ideje Žan Žak Rusoa seminarski rad 50 poena
Kuvarstvo Pileći galantin priprema 10 poena
Geografija Prostorna osnova prostornog plana opštine Foča prezentacija 100 poena
MASINSKI ELEMENTI Osovine i vratila prezentacija 50 poena
Građansko vaspitanje Izrada studije - priprema za cas 50 poena
Bosanski jezik i književnost Hasanaginica - priprema za cas 50 poena
Nasledno pravo Nuzni naslednici - seminarski rad 100 poena
Ekologija Vodeni ekosistemi - prezentacija 50 poena
Hemija Ispitivanje osusene sljive - seminarski rad 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Rekcijske konstrukcije, videoprezentacija 100 poena
Konstruisanje Proracun alata za probijanje i prosecanje 50 poena
MASINSKI ELEMENTI Proracun reduktora 50 poena
Ekonomija Svetska banka seminarski rad 50 poena
Arhitektura računara Dinamička analiza seminarski rad 50 poena
Metodologija pedagoskog istrazivanja Primena savremenih nastavnih sredstava u nastavi srpskog jezika 100 poena
Српска књижевност 20. века Vojislav Ilić seminarski rad 100 poena
Obligaciono pravo Sredstva obezbeđenja izvršenja ugovora seminarski rad 50 poena
Zaštita životne sredine Klimatske promene, efekat staklene bašte prezentacija 50 poena
Istorija Prvi američki ustav seminarski rad 100 poena
Srpski jezik i knjizevnost Danga priprema za čas 50 poena
Pravo Državljanstvo seminarski rad 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Cigani Aleksandar Sergejevič Puškin analiza dela 50 poena
Srpski jezik Kajsija D. Aleksic piprema za čas 50 poena
Istorija i filozofija biologije Istorijski razvoj fiziologije i biologije u 20. veku seminarski rad 100 poena
Ekofiziologija Uticaj nikotina na standardne hematološke parametre krvi pacova prezentacija 50 poena
Istorija i filozofija biologije Razvoj fiziologije i biohemije u XX veku prezentacija 50 poena
Biogeografija Zoogeografska podela kopna, carstvo notogeja polinezijska oblast prezentacija 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Koreni Dobrica Ćosić priprema za čas 50 poena
Elektronika Network Vulnerability Assessment Course Footprinting seminarski rad 10 poena
Ekonomika preduzeca Tipovi organizacione kulture prezentacija 50 poena
Fizika Prolazak svetlosti kroz optičku osu 100 poena
Biologija Životna sredina prezentacija 50 poena
Turizam i hotelijerstvo Nacin serviranja vina seminarski rad 50 poena
Turizam i hotelijerstvo Poslovni ručak za 10 osoba seminarski rad 50 poena
Srpski Pohvala nesanici Ivan V. Lalic analiza 100 poena
Srpski jezik i knjizevnost Hamlet - priprema za cas 50 poena
Zdravstvena nega Dijagnosticki postupci kod bolesti disajnih organa - seminarski rad 100 poena
Socilogija poslovanja Ravnopravnost polova seminarski rad 50 poena
Geografija Kanada prezentacija 100 poena
Makroekonomija Inflacija u Srbiji seminarski rad 100 poena
Geografija Zemlje zapdne Afrike - prezentacija 50 poena
KRIVICNO PRAVO Krivicno pravo - nuzna odbrana - seminarski rad 50 poena
Geografija Zavicajna geografija - nastavni plan 100 poena
SOCIOLOGIJA Struktura jugoslovenskog drustva 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Poetika humanizma i renesanse - priprema za cas 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost za II razred Gimnazije Glava Secera 50 poena
Fizika Bernulijeva jednacina - seminarski rad 100 poena
Informatika OSI referentni model 100 poena
Menadzment Sistem kvaliteta po Armandu Feigenbaumu seminarski rad 50 poena
Korporativne finansije Brokersko dilerska društva srbije 100 poena
Fizika Biogoriva seminarski rad 50 poena
Zaštita životne sredine Klimatske promene prezentacija 50 poena
Istorija i filozofija biologije Kenozoik biljni svet seminarski rad 50 poena
Istorija i filozofija biologije Kenozoik biljni svet prezentacija 50 poena
Istorija i filozofija biologije Ekstraterestrijalni život prezentacija 50 poena
Ekonomika preduzeca Nagrađivanje zaposlenih prezentacija 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Srednjovekovna književnost priprema za čas 50 poena
Engleski jezik Salsa seminarski rad 50 poena
Geografija Japan - Zemlja izlazeceg sunca 50 poena
Srpski jezik Test za peti razred 50 poena
Istorija i filozofija biologije Ekstraterestrijalni život seminarski rad 100 poena
Biologija Efekat staklene bašte priprema za čas 50 poena
FIZIOLOGIJA Pubertet prezentacija 50 poena
Biogeografija Polinezijska oblast seminarski rad 100 poena
Srpski jezik i književnost Prisprema za cas:Vrste predikata 50 poena
Biologija Životne zajednice stajaćih kopnenih voda 10 poena
Svetska književnost Don Kihot analiza dela 50 poena
Policijska topografija Orijentacija na zemljištu pomoću topografske karte 10 poena
Policijska topografija Pojam, podela i značaj orijentacije 10 poena
Policijska topografija Primena GIS i GPS tehnologije 10 poena
Policijska topografija Geografski informacioni sistemi 10 poena
Policijska topografija Korisnička komponenta sistema za pozicioniranje 10 poena
Policijska topografija Princip rada i određivanje pozicije putem satelita 10 poena
Policijska topografija Kosmička komponenta sistema GPS 10 poena
Policijska topografija Satelitski sistemi za pozicioniranje 10 poena
Policijska topografija Ručna BUSOLA marke silva 10 poena
Policijska topografija Ručna BUSOLA M - 53 10 poena
Policijska topografija Zemljin magnetizam i anomalije 10 poena
Policijska topografija Topografska karta razmere 1:50 000 NATO 10 poena
Policijska topografija Korišćenje digitalnog ortofoto plana 10 poena
Policijska topografija Planovi vodovoda i podzemnih objekata 50 poena
Policijska topografija Geodetski planovi i korišćenje geodetskih planova 10 poena
Policijska topografija Profil zemljišta 10 poena
Policijska topografija Računanje visine signala na cilju 10 poena
Policijska topografija Računanje mesnih uglova maske i cilja 10 poena
Policijska topografija Određivanje mesnog ugla i određivanje tačaka na topografskoj karti 10 poena
Policijska topografija Određivanje položaja stajne tačke 10 poena
Kriminologija Tipologija žrtava seminarski rad 50 poena
Matematika Antilogaritmovanje zadaci 10 poena
Matematika Logaritmovanje zadaci za vežbanje 10 poena
Matematika Logaritamska funkcija 50 poena
Matematika Logaritmovanje zadaci 50 poena
Matematika Inverzna funkcija 10 poena
Matematika Eksponencijalne nejednačine zadaci 50 poena
Matematika Eksponencijalne jednačine 50 poena
Matematika Eksponencijalna funkcija 10 poena
Matematika Iracionalne nejednačine zadaci 10 poena
Matematika Sistem sa racionalnim izložiocem 10 poena
Matematika Logaritamske jednačine 10 poena
Matematika Iracionalne nejednačine 50 poena
Matematika Eksponencijalne nejednačine 50 poena
Matematika Logaritamske jednačine zadaci za vežbanje 50 poena
Matematika Sistem jednačina zadaci za vežbanje 10 poena
Matematika Jednačine zadaci 10 poena
Matematika Iracionalne jednačine 50 poena
Matematika Sistem jednačina zadaci 10 poena
Matematika Kvadratne nejednačine zadaci za vežbanje 10 poena
Matematika Sistem kvadratne i linearne jednačine 10 poena
Matematika Zadaci jednačine 10 poena
Matematika Kvadratne nejednačine 10 poena
Ekologija Biomi prezentacija 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Ljudi govore, Rastko Petrović priprema za čas 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Strazilovo, Milos Crnjanski priprema za čas 50 poena
Sociologija Umetnost kao stvaralacka moc coveka 100 poena
Srpski jezik i knjizevnost Priprema za čas Mihail Šolohov "Čovekova Sudbina" Tasuta
Genetika Epitelno tkivo i njegova podela 10 poena
Genetika Podela epitela po gradji 10 poena
Srpski jezik Imperativ priprema za čas 50 poena
Informatika Crna Gora prezentacija 100 poena
Termicka obrada Cinkovanje seminarski rad 50 poena
Matematika Varijacioni račun 50 poena
Korporativne finansije Jezik interneta prezentacija 50 poena
Hemija Esteri, priprema za čas 50 poena
Matematika Uvod u diferencne jednacine 50 poena
Genetika Vezivno tkivo 10 poena
Genetika Kolagena, elasticna, retikularna vlakna 10 poena
Genetika Viseslojni epitel 10 poena
Ekofiziologija Retikulatno i masno tkivo 10 poena
Priroda i drustvo Zima priprema za čas 50 poena
Srpski jezik i književnost Strepnja Desanka Maksimović priprema za čas 50 poena
Metodika rada sa decom sa posebnim potrebama Autizam seminarski rad 100 poena
Srpski jezik i književnost Ugrinov, stara porodična kuća 50 poena
Srpski jezik Pismena vežba Tasuta
Muzicka kultura Seti se šta smo naučili, priprema za čas 50 poena
Srpski jezik Plan casa - Pridevi, obnavljanje i utvrdjivanje 50 poena
Fizika Ultrazvuk seminarski rad 10 poena
Bosanski jezik Ujka Filip, Erih Koš priprema za čas 50 poena
Bosanski jezik i književnost Historija bosanskog jezika 50 poena
Srpski jezik Zavisne rečenice vežba 100 poena
Srpski jezik i knjizevnost Ep o Gilgamešu - motiv prolaznosti života 50 poena
Moja okolina Pismena priprema za nastavni čas 50 poena
Muzicka kultura Muzicka igra - Izgubljeno pile 50 poena
Psihologija Temperament, dimenzije, tipologija seminarski rad 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Rikerovo shvatanje mesta i uloge naracije u istoriografiji 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Romantizam - Branko Radičević prezentacija 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Stranac Alber Kami priprema za čas 50 poena
Finansijska i aktuarska matematika Finansijski i kreditni poslovi u komercijalnoj banci seminarski rad 100 poena
Matematika Pismeno množenje višecifrenih brojeva dvocifrnim brojem priprema za čas 50 poena
Likovna kultura Cvijet za mamu priprema za čas 50 poena
Bosanski jezik Majčin dar priprema za čas 50 poena
Српска књижевност 20. века Pavle Popović život i rad 50 poena
Anatomija Vezikouretralni refluks - seminarski rad 100 poena
Informatika Racunarske komunikacije 100 poena
Ekofiziologija Podela veziva 10 poena
Ekofiziologija Koštano tkivo 10 poena
Ekofiziologija Hrskavičavo tkivo 10 poena
Ekofiziologija Koštana srž 10 poena
Ekofiziologija Krv, sastav krvi 10 poena
Likovna kultura Sveti Sava, priprema za čas 50 poena
Srpski jezik Vetar i sunce, narodna pripovetka priprema za čas 50 poena
Bosanski jezik Kombinovano odeljenje seminarski rad 50 poena
Srpski jezik Osobine epske poezije 50 poena
Kriminologija Nasilje u porodici seminarski rad 50 poena
Biologija Mikroskop, delovi mikroskopa prezentacija 10 poena
Srpski Pravi objekat priprema za čas 50 poena
Korporativne finansije Holding kompanija i pripajanje preduzeća seminarski rad 50 poena
Softverski alati Photoshop seminarski rad 50 poena
Radno pravo Radno pravo skripta 50 poena
Ekonomija Konponente i nivoi menadžmenta seminarski rad 50 poena
Matematika Sistemi linearnih jednacina priprema za čas 50 poena
Istorija umetnosti Istorija Beograda 50 poena
Ekofiziologija Vlakna vezivnog tkiva 10 poena
Ekofiziologija Fibroblaste, fibrocite, retikularne celije i dr 10 poena
Ekofiziologija Vezivno tkivo 10 poena