Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

Predmet Predmet Predmet
Srpski jezik i književnost Simonida, Milan Rakić 10 poena
Srpski jezik i književnost Zlatna jabuka i devet paunica, narodna bajka - analiza 10 poena
Matematika Brojevi do 20 50 poena
Srpski jezik Radoje domanovi mrtvo more priprema za cas 50 poena
Srpski jezik Lik iz knjizevnog djela priprema za cas 50 poena
Srpski jezik Desanka maksimovic krvava bajka priprema za cas 50 poena
Srpski jezik Branko radicevic kad mlidijah umreti 50 poena
Srpski jezik Imperfekat priprema za cas 50 poena
Srpski jezik Dioba jaksica priprema za cas 50 poena
Srpski jezik Diktati 50 poena
Srpski jezik Akcenti priprema za cas 50 poena
Srpski jezik Srna dinko simunovic 50 poena
Srpski jezik Prva brazda milovan glisic 50 poena
Srpski jezik Promjenljive i nepromjenljive rijeci 50 poena
Srpski jezik Pricanje izmisljenog dogadjaja i dozivljaja 50 poena
Srpski jezik Imenski i glagolski predikat 50 poena
Srpski jezik Pohod na mjesec copic 50 poena
Srpski jezik Knjizevni rodovi 50 poena
Srpski jezik Jesen Hasan Kikic 50 poena
Srpski jezik Jednacenje suglasnika po zvucnosti 50 poena
Srpski jezik Na granama maste isidora sekulic 50 poena
Srpski jezik Glagolski oblici utvrdjivanje 50 poena
Srpski jezik Cudesna sprava 50 poena
Istorija Napoleon bonaparta 50 poena
Metodologija pedagoskog istrazivanja Nasilje u školi 100 poena
Informatika Osnove programiranja c++ 50 poena
Informatika Algoritmi 50 poena
Informatika C++ 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Romeo i Julija 100 poena
Srpski jezik i knjizevnost Бранислав Нушић "Свет" - однос драме и позоришта 100 poena
Matematika 15-min provera 50 poena
Srpski jezik Поп Ћира и поп Спира, Стеван Сремац 50 poena
Pravo Ugovor o osiguranju 50 poena
Srpski jezik gramatika Potencijal 100 poena
Biologija BIologija Tasuta
Srpski jezik i knjizevnost Milos Crnjanski "Sumatra" 50 poena
Čuvari prirode P.M.K. 50 poena
Muzicko The cronicles of Rick Roll 50 poena
Geografija Sar planina 50 poena
Matematika Matematika kombinatorika 50 poena
Srpski jezik Dubrovacko pozoriste 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Laza Lazarevic 50 poena
Ekonomija Seminarski rad 50 poena
Elektronika Roboti 50 poena
Fizika Priprema za sesti razred - stalna brzina 50 poena
Istorija Njemacka u 20. stoljecu 100 poena
Biologija Tetanus 50 poena
Priroda i drustvo Podela živog sveta na carstva 100 poena
Betonske konstrukcije Sadasd 50 poena
Bosanski jezik Bruh Tasuta
Fizika Fizika 100 poena
Srpski jezik Bajka 50 poena
Srpski jezik Kongruencija 50 poena
Srpski jezik Novela od stanca 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Marin Drzic Novela od stanca 50 poena
Geografija Antartik 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Ivo Andrić: Prokleta avlija- LIKOVI 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Ivo Andrić: Prokleta avlija 50 poena
Astrologija 123 Tasuta
Ekonomika preduzeća Proizvodno preduzece 50 poena
Makroekonomija Instrumenti monetarne politike 50 poena
Srpski jezik i književnost Vanjka 10 poena
Istorija Kleopatra 50 poena
Srpski jezik Recenice Tasuta
Srpski jezik i književnost Prica o kmetu Simanu, Ivo Andrić - analiza 10 poena
Ekonomija Novac i Novcano trziste 50 poena
Biologija Tropske bolesti 50 poena
Biologija ćelije Narusavanje ozonskog omotaca 50 poena
Organizacija preduzeca Struktura organizacije i njen dizajn 50 poena
Finansijska i aktuarska matematika Arbitraza deviza 50 poena
Opsta knjizevnost Narativne strukture u Kamenom spavaču Maka Dizdara 50 poena
Fiziologija Sinapse 50 poena
Istorija umetnosti Leonardi Sa Vinči 50 poena
Marketing Marketing miks usluznih organizacija 100 poena
Engleski jezik Metodicke teorije u filologiji 50 poena
Nacionalana ekonomija ŠTEDNJA, INVESTICIJE U FUNKCIJI RAZVOJA NACIONALNE EKONOMIJE 50 poena
Masinski elementi Puzni zupcanici 50 poena
Srpski jezik Глаголски облици (презент, перфекат и футур I) 50 poena
Pedagogija Oblici saradnje obitelji i škole 50 poena
Agroekologija Vodic za proizvodnju organskog paradajza 50 poena
Engleski I i II The stock exchange 50 poena
Engleski I i II The stock exchange 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Književnoumetnički stil 100 poena
Informatika Zadaci iz visual basic 10 poena
Informatika Reprezentacija podataka u racunarima 50 poena
Srpski jezik kao nematernji Dani šarenih jaja 50 poena
Ustavno Pravo Ustav 10 poena
Engleski jezik The spread of English 50 poena
Marketing Marketing miks 50 poena
Istorija engleskog jezika Esej - Shakespeare - Kralj Lear Tasuta
Cosa Nostra, Falcone 50 poena
Upravno pravo Upravno-pravni odnos Tasuta
Srpski jezik i knjizevnost za II razred Gimnazije Ђачки растанак 50 poena
Srpski jezik i književnost Početak slovenske pismenosti 50 poena
Algoritmi i strukture podataka Televizija 50 poena
Ivo Tasuta
Marketing Ponasanje potrosaca 50 poena
Srpski jezik gramatika Priprema za čas-Pridjevi 50 poena
Srpski jezik Aorist 100 poena
Bosanski jezik Rečenični članovi: atribut i apozicija 50 poena
Srpski jezik gramatika Genitiv 50 poena
Zdravstvena nega Ishrana pacijenata sa arterijkom hipertenzijom 50 poena
HIGIJENA I ZDRAVSTVENO VASPITANJE MERE PREVENCIJE HEPATITISA 50 poena
Psihologija Psihologija 50 poena
Srpski jezik Integrativna nastava 50 poena
Knjizevnost Ezop basne Tasuta
Geografija Migracioni profil- Urugvaj 50 poena
Ekologija Nacionalni park Lovcen 50 poena
Evoluciona biologija Genetička sličnost i udaljenost 50 poena
Srpski jezik za IV razred gimnazije Borhes Cekanje 50 poena
Sociologija Narkomanija Tasuta
Knjizevnost Evropska avangarda 50 poena
Srpski jezik za I razred gimnazija Antigona- karakterizacija likova 50 poena
Svetska književnost Antigona- Sofokle 50 poena
Srpski jezik i književnost Simonida, Milan Rakić 10 poena
Informatika DOBRA PREZENTACIJA KAO OSNOVA DOBROG PREDAVANJA 100 poena
Hemija STEHIOMETRIJA 50 poena
Metodika Priprema 50 poena
Metodika nastave matematike Metodika nastave matematike 50 poena
Diskurs i protivdiskurs Analiza diskursa 50 poena
Lingvistika Kohezija i koherencija 50 poena
Lingvistika Analiza mita 50 poena
Lingvistika Teorija govornih cinova 100 poena
Bosanski jezik Priprema> Riječca li i ne uz glagole 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Spacijalnost u romanu (Stepski vuk Hermana Hessea) 100 poena
Likovna kultura Etno selo 100 poena
Fizicko Podgotovki po fizicko obrazovanie za II oddelenie 50 poena
Srpski Krojac i div 50 poena
Bosanski jezik i književnost Žensko pismo 100 poena
Skolska i porodicna pedagogija Priprema za roditeljski sastanak 10 poena
Pedagogija Radionica- Djeca u slobodnom vremenu 10 poena
Srpski jezik i knjizevnost Nečista krv - priprema za čas 50 poena
Istorija pedagogije Slobodno vaspitanje Žan Žak Rusoa - seminarski rad 50 poena
Ekonomija Klasifikovanje organizacionih struktura seminarski rad 50 poena
Historija jezika Juznoslavenski jezici seminarski rad 50 poena
Fizika Rotaciono kretanje seminarski rad 50 poena
Srpski jezik Mali princ, Antoan de Sent Egziperi priprema za čas 50 poena
Srpski jezik U poznu jesen, Vojislav Ilic priprema za čas 50 poena
Fizicko vaspitanje Atletika-TROSKOK, nastanak i razvoj seminarski rad 100 poena
Srpski jezik i književnost Predrag i Nenad, narodna pjesma priprema za čas 50 poena
Moja okolina Meseci u godni priprema za čas 50 poena
Fiziologija ponašanja Orijentacija pomoću vibracija kod pustinjske škorpije semijnarski rad 10 poena
Srpski jezik Au sto je skola zgodna priprema za čas 10 poena
Kompjutersko projektovanje Kompjuterska animacija seminarski rad 50 poena
Menadžment u turizmu Lovački meni seminarski rad 50 poena
Pravo Elektronsko bankarstvo seminarski rad 50 poena
Menadzment SWOT analiza preduzeca Fructus i Prvi Partizan 50 poena
Mikrobiologija i imunologija Mikrobiologija prezentacija 50 poena
Programiranje Java programiranje uvod 100 poena
Unutrašnje instalacije Informacioni sistemi seminarski rad Tasuta
Geografija Srednja Azija, prezentacija 10 poena
Zdravstvena nega Nega i vaspitanje dece od 12 do 18 godine seminarski rad 50 poena
Vocarstvo Čokot seminarski rad 50 poena
Matematika Krug i kružnica priprema za čas 50 poena
Metodologija pedagoskog istrazivanja Moj pogleda na metodologiju seminarski rad 10 poena
Srpski jezik Akcenti priprema za čas 10 poena
Praktična nastava mašinstvo Korozija priprema za čas 50 poena
Obligaciono pravo Odgovornost u slucaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu 50 poena
Saobracaj Ugovi o prevozu robe u drumskom saobraćaju seminarski rad 100 poena
Bosanski jezik Pomocni glagoli priprema za čas 50 poena
Racunovodstvo Komisioni poslovi seminarski rad 100 poena
Praktična nastava mašinstvo Turpijanje priprema za čas 50 poena
Praktična nastava mašinstvo Mjerenje priprema za čas 50 poena
Praktična nastava mašinstvo Ocrtavanje i obilježavanje priprema za čas 50 poena
Geografija Azija test 50 poena
Hidraulika Istoriski razvoj hidraulike seminarski rad 100 poena
Srpski jezik i knjizevnost Romantizam u srpskoj knjizevnosti 50 poena
Hrvatski jezik Jezični purizam i posuđenice 50 poena
Sport Historija ritmičke gimnastike seminar 50 poena
Stara srpska knjizevnost Pohvala u srpskoj crkvenoj književnosti, diplomski rad 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Biblija - uvodni čas 50 poena
Srpski jezik i književnost Biserne oči - Sima Pandurovic 10 poena
Fizika Mehanicki harmonijski oscilator - ppt 50 poena
Srpski jezik Priloške odredbe 10 poena
Organizacija gradjenja Predmer i predracun radova 10 poena
Hemija Nomenklatura organskih jedijenja prezentacija 100 poena
Sociologija Sekte seminarski rad 50 poena
Sociologija Bolesti zavisnosti seminarski rad 50 poena
Bosanski jezik Viktor Igo, Kozeta i neznanac priprema za čas Tasuta
Srpski jezik Srpska djevojka priprema za čas 50 poena
Srpski jezik Funkcionalni stilovi priprema za čas 50 poena
Fizika Dokazivanje statickog trenja seminarski rad 50 poena
Stara srpska knjizevnost Zitije Svetog Save 50 poena
Matematika Prvi pismeni zadatak iz matematike 6. razred 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Priprema za čas Kamena uspavanka S.Raičković priprema za čas 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Priprema za čas Uspravna zemlja (izbor) V. POpa 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Priprema za čas Savremena poezija priprema za čas 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Priprema za čas Sumersko-vavilonska kultura priprema za čas 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Priprema za čas Biblija (odlomak) 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Priprema za čas Odiseja (odlomak) 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Priprema za čas Ilijada (odlomak) 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Priprema za čas Žitije Sv.Simeona Sava Nemanjić 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Priprema za čas Epsko-lirska pjesma Hasanaginica priprema 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Priprema za čas Putovanje Čajlda Harolda (odlomak) Dž.Bajron 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Priprema za čas Cigani (odlomak) A.S.Puškin 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Priprema za čas Gorski vijenac (odlomak) P.P.Njegoš priprema 50 poena
Srpski jezik Srpska djevojka, narodna lirska ljubavna pesma priprema 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Banović Strahinja, drugi čas obrade novog gradiva 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Banović Strahinja priprema za čas 50 poena
Fizika Poluprovodnicke diode, tranzistori i fotootpornici prezentacija 50 poena
Fizika Poluprovodnicki p-n spoj prezentacija 50 poena
Fizika Poluprovodnici 50 poena
Bosanski jezik i književnost Uzevši kost i meso priprema za čas 50 poena
Fizika Predmet, metodi i zadaci fizike prezentacija 50 poena
Menadžment u turizmu Menadžment u turizmu Specificnosti razvoja turizma EU seminarski rad 50 poena
Istorija umetnosti Aleksandrija prezentacija 50 poena
Srpski jezik Реченице, речи и слова 50 poena
Računovodstvo Evidencija nabavke robe 50 poena
Fizicko vaspitanje Evaluacija u fizičkom vaspitanju 50 poena
Fizicko vaspitanje Мотиви и мотивација у физичком васпитању 10 poena
Fizicko vaspitanje Planiranje i programiranje nastave fizickog vaspitanja 50 poena
Pedagogija Pedagogija i pedagogija sporta 50 poena
Srpski jezik Razvoj srpskog jezika priprema za čas 10 poena
Srpski jezik Štokavsko narečje priprema za čas 10 poena
Elektronsko poslovanje Elektronsko bankarstvo seminarski rad 100 poena
Bosanski jezik Bosanski jezik i književnost 50 poena
Matematika Matematika, zadaci za vezbanje za 6. razred 50 poena
Srpski jezik Jadikovka - ogledni cas 100 poena
TERMOTEHNIKA SA ENERGETIKOM Kotlovi seminarski rad 50 poena
Srpski jezik Selo, Jovan Ducic 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Odnos narodne i umetnicke bajke seminarski rad 50 poena
Ekonomija Vlijanieto na globalna finansiska kriza vrz kamatnite rizici 100 poena
Bosanski jezik i književnost A.S.Puškin Cigani II razred srednje skole 50 poena
Bosanski jezik A.G.Matos Notturno bosanski jezik 50 poena
Srpski jezik Sve ce ti narod pozlatiti Laza Lazarevic priprema za čas 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Narodni poslanik priprema za čas 100 poena
Informacione tehnologije Elektronska trgovina seminarski rad 50 poena
Tematski turizam Kovačica - seminarski rad 50 poena
Likovna kultura Priprema za nastavni čas likovne kulture 50 poena
Likovna kultura Likovna umjetnost 50 poena
Organizacija preduzeca Organizacioni modeli preduzeća 50 poena
Transportni sistemi Trakasti transporter seminarski rad 100 poena
Fizika okoline Sulfati seminarski rad 50 poena
Srpski Molijer kratka analiza 50 poena
Ekonomija Revizija - seminarski rad 100 poena
Akustika Emotion in Speech 50 poena
Pedagogija Pedagogija - skripta 100 poena
Srpski jezik gramatika Atribut i apozicija 50 poena
Srpski jezik i književnost Tin Ujevic Dazd 50 poena
Istorija Fasizam - seminarrski rad 50 poena
Mašinstvo Priprema metalne povrsine 50 poena
Srpski jezik gramatika Glagolski rod priprema za čas 50 poena
Oftalmologija Glaukom seminarski rad 100 poena
Osnove ekonomije Štednja, investicije i finansijski sistem seminarski rad 50 poena
Radno pravo Akti medjunarodnog prava seminarski rad 50 poena
Drzavno-pravni razvitak Zastita industrijskog dizajna u Srbiji seminarski rad 50 poena
Osnove fiziologije zivotinja Lipicaner seminarski rad 50 poena
Biologija Priprema za čas " Skrivenosemenice" 50 poena
Elektronika Baterije i baterijski sistemi za posebne namene seminarski rad 100 poena
Metodika Pojam i vrste medija seminarski rad 50 poena
Pravo Imenovani ugovori autorskog prava 50 poena
Kriminalistika Greske prilikom uviđaja 50 poena
Biogeografija Istorija biljnog sveta u ledenom doba 100 poena
Knjizevnost Jeđupka seminarski rad 50 poena
Masinski materijali Indeksi Milera 50 poena
Agencijsko i hotelijersko poslovanje Službe u hotelu 50 poena
Akustika Fiziologija krvi seminarski rad 50 poena
Filozofija Akcionarsko drustvo seminarski rad 50 poena
Psihologija Poslušnost autoritetu seminarski rad 100 poena
Biologija Oboljenja muskog reproduktivnog sistema seminarski rad 50 poena
Matematika Prva desethiljadica priprema za čas 50 poena
Didaktika Problemska nastava seminarski rad 50 poena
Pravo Krivičnopravna zaštita autorskih prava - Haris Agić 50 poena
Didaktika Procenjivanje i ocenjivanje znanja u nastavi seminarski rad 50 poena
Maternji jezik Šarko Alija Hasagić Dubočanin priprema za čas 50 poena
Srpski jezik i književnost Šarenorepa, Grozdana Olujić priprema za čas 100 poena
Ekonomika preduzeća Mala i srednja preduzeca i preduzetnistvo seminarski rad 50 poena
Korporativne finansije Špedicija i carina seminarski rad 10 poena
Biologija Bakterije prezentacija 10 poena
Matematika Nejednačine priprema za čas 50 poena
Matematika Merenje i mere priprema za čas 50 poena
Matematika Paralelne prave priprema za čas 50 poena
Bosanski jezik Sastavljeno i rastavljeno pisanje zamenica 50 poena
Poslovni marketing Komparativna analiza finalnih i poslovnih kupaca primer "jahorina osiguranje" 50 poena
Srpski jezik gramatika Jotovanje prirema za čas 50 poena
Srpski jezik i književnost O, klasje moje priprema za čas 50 poena
Matematika Čitanje i pisanje brojeva prve hiljade 50 poena
Српска књижевност 20. века Jovan Dučić ispitno pitanje 50 poena
Transportni sistemi Mjernje i ocjenjivanje performansi 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Ženski likovi u "Gorskom vijencu", priprema za nastavni čas 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Pesništvo Jovana Jovanovića Zmaja seminarski rad 10 poena
Srpski jezik i knjizevnost Lirske minijature Branka Radicevića seminarski rad 10 poena
Srpski jezik Istorija knjizevnog jezika 10 poena
Prekršajno pravo Izazivanje nacionalne, verske i rasne mrznje i netrepeljivosti seminarski rad 50 poena
Knjizevnost Stil narodne bajke seminarski rad 100 poena
Kuvarstvo Koktel party maturski rad 50 poena
Kuvarstvo Hotel i hoteljerstvo maturski rad 50 poena
Racunarstvo i informatika Sigurnost MS Access baza podataka seminarski rad 50 poena
Srpski jezik Mali Radojica priprema za čas 50 poena
Pedagogija Dnevnik pedagoske prakse 50 poena
Bosanski jezik Tvorba reči bosanski jezik priprema za čas 50 poena
Knjizevnost Tradicionalna knjizevnost 50 poena
Metodologija pedagoskog istrazivanja Intervju kao postupak prikupljanja podataka seminarski rad 50 poena
Sociologija Karen Miler- O društvenoj konstrukciji istorijskog vremena 50 poena
TJELESNI ODGOJ Priprema za cas tjelesnog odgoja 10 poena
Srpski jezik i književnost Pridevske zamenice priprema za čas 50 poena
Ekološko upravljanje otpadom Komunalni čvrsti otpad - seminarski rad 100 poena
Ekološko upravljanje otpadom Upravljanje biljnim otpadom - seminarski rad 100 poena
Kriminologija Bolesti zavisnosti seminarski rad 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Analiza dela ,, Prokleta avlija" Ivo Andrić 50 poena
Arhitektura računara Ciljevi i zadaci logistike u saobraćaju seminarski rad 50 poena
Srpski jezik Pesma za mamine oči - Mira Alečković priprema za čas 50 poena
Srpski jezik i književnost Rastavne i gradacione rečenice priprema za čas 50 poena
Međunarodni odnosi Ekstradicija seminarski rad 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Razvoj srpskog knjizevnog jezika do 19. veka 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost "Plava grobnica" Milutin Bojic - priprema za cas 100 poena
Knjizevnost Sumatra Milos Crnjanski - priprema za cas 50 poena
Srpski jezik Pravopis - Test za 3. razred 10 poena
Priroda i drustvo Boj na Kosovu prezentacija 50 poena
Priroda i drustvo Životne zajednice na oranicama 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Hamlet, moralne vrednosti 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Čekanje Horhe Luis Borhes 50 poena
Metodika srpskog jezika i knjizevnosti Metoda zapažanja i pokazivanja 50 poena
Srpski jezik za IV razred gimnazije Lelejska Gora analiza 50 poena
Srpski jezik Vrste riječi kao rečenični članovi priprema za čas 50 poena
Biologija Banje prezentacija 10 poena
Hemija Hemijski elementi prezentacija 50 poena
Marketing u medicini Definisanje potreba za zdravstvenom zaštitom prezentacija 50 poena
Ekološko upravljanje otpadom Upravljanje elektronskim otpadom seminarski rad 100 poena
Srpski jezik Pridevi priprema za čas 50 poena
Baza podataka - Seminarski rad 50 poena
Knjizevnost Odnos Kamijevog romana Stranac prema Mitu o Sizifu 50 poena
Srpski jezik Upitno-odnosne zamjenice priprema za čas 100 poena
Biologija Transpiracija - priprema za cas 50 poena
Srpski jezik Pridjevske zamenice 50 poena
Fizicko vaspitanje Vežbe oblikovanja 100 poena
Umetnicke vestine Znacaj igracke kroz istoriju 100 poena
Biologija Populacija prezentacija 10 poena
Srpski jezik Znacenjski odnosi medju leksemama priprema za čas 50 poena
KRIVICNO PRAVO Ratni zločin seminarski rad 50 poena
Knjizevnost Antigona scenario za cas 50 poena
Preduzetnistvo Biznis plan 50 poena
Politicki sistemi Politicki sistemi etijopije 50 poena
Pedagogija Kritika škole 50 poena
Likovna kultura Likovna kultura priprema za čas 50 poena
Pedagogija PROCJENA USPJEHA UČENIKA 10 poena
Pedagogija IZVJEŠĆE O USPJEHU UČENIKA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM RAZDOBLJU 10 poena
Odjeljenska zajednica Internet - priprema za cas 50 poena
Saobracaj Maturski rad- stanice za snabdijevanje gorivom 50 poena
Medicinska Etika Upala pluća - seminarski rad 100 poena
Srpski jezik Na Gazimestanu - priprema za cas 100 poena
Srpski jezik Marko Kraljević i orao, epska narodna pjesma (2.čas) 50 poena
Srpski jezik Marko Kraljević i orao, epska narodna pjesma (1.čas) 50 poena
Srpski Enterijer i eksterijer priprema za čas 50 poena
Bosanski jezik Hana, Oskar davičo - priprema za cas 50 poena
Ekonomija The employment rate in macedonia - seminarski rad 50 poena
Hidraulika Hidraulika kod utovarivača seminarski rad 50 poena
Biologija Fizioloski profil rekreativnog i profesionalnog sportiste seminarski rad 50 poena
Tehničko obrazovanje Solarna energija - priprema za cas 50 poena
Knjizevnost Ana Karenjina i Gospodja Bovari - seminarski rad 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Obrazac za pripremu casa Tasuta
Turizam i hotelijerstvo Koktel party - seminarski rad - prezentacija 50 poena
Srpski jezik i književnost Pričanje o stvarnom ili izmišljenom događaju - priprema za cas 50 poena
Maternji jezik Hari Poter - sastav 10 poena
Srpski jezik gramatika Nastavni listic - pridevi 10 poena
Srpski jezik gramatika Glasovne promene 10 poena
Matematika Reseni ispitni rokovi za ekonomiste 100 poena
KRIVICNO PRAVO Istraga pred stalnim Medjunarodnim krivicnim sudom - seminarski rad 100 poena
Srpski jezik i knjizevnost Ideologija književnog jedinstva krajem 19. i početkom 20. v. 100 poena
Pedijatrija Anemije decije dobi 50 poena
Pedijatrija Leukemije - prezentacija 50 poena
Pedijatrija Poremecaji trombocita kod dece 50 poena
Pedijatrija Poremecaji leukocita 50 poena
Pedijatrija Hemoragijski sindromi kod dece 50 poena
Ginekologija Socijalno medicinski aspekt karconom grlica materice - seminarski 50 poena
Bosanski jezik i književnost Hasanaginica-priprema za cas 50 poena
Metodika Upoređivanje veličina i razvijanje pojmova: nizak-visok-viši 50 poena
Fizicko vaspitanje Vezbe oblikovanja u parovima sa obrucem 50 poena
Metodika Priprema iz metodike razvoja govora - Cvrcak i mrav 50 poena
Srpski jezik gramatika Glasovne promene - test 10 poena
Prekrsajno pravo Mere za obezbedjenje prisustva optuzenog 10 poena
Prekrsajno pravo Pojam i vrste dokaza 10 poena
Prekrsajno pravo Postupak dokazivanja 10 poena
Prekrsajno pravo Ispitivanje okrivljenog 10 poena
Prekrsajno pravo Saslusanje svedoka 10 poena
Srpski jezik i književnost Medju svojima - Vladislav Petkovic Dis 100 poena
Prekrsajno pravo Rokovi u prekrsajnom postupku 10 poena
Prekrsajno pravo Troskovi u prekrsajnom postupku 10 poena
Prekrsajno pravo Imovinsko pravni zahtev u prekrsajnom postupku 10 poena
Prekrsajno pravo Prekrsajna prijava u prekrsajnom postupku 10 poena
Prekrsajno pravo Dostavljanje pismena i razmatranje spisa 10 poena
Prekrsajno pravo Zahtev za pokretanje prekrsajnog postupka 10 poena
Prekrsajno pravo Osnovna nacela prekrsajnog postupka 10 poena
Prekrsajno pravo Prekrsajno procesni subjekti 10 poena
Prekrsajno pravo Izuzece i okrivljeni kod prekrsajnog postupka 10 poena
Prekrsajno pravo Branilac i osteceni kod prekrsajnog postupka 10 poena
Prekrsajno pravo Podnesci i zapisnici kod prekrsajnog postupka 10 poena
Prekrsajno pravo Prekrsaji u vezi sa licnom kartom 10 poena
Prekrsajno pravo Poreski prekrsaji 10 poena
Prekrsajno pravo Carinski prekrsaji 10 poena
Prekrsajno pravo Devizni prekrsaji 10 poena
Prekrsajno pravo Spoljno trgovinski prekrsaji 10 poena
Prekrsajno pravo Prekrsajno procesno pravo i preksajni postupak 10 poena
Prekrsajno pravo Prekrsaji pravnog lica u vezi sa oruzjem i municijom 10 poena
Prekrsajno pravo Prekrsaj u vezi sa oruzjem i municijom - opste karakterisiti 50 poena
Prekrsajno pravo Prekrsaji fizickog lica u vezi sa oruzjem i municijom 10 poena
Prekrsajno pravo Opste karakteristike saobracajnih prekrsaja 10 poena
Prekrsajno pravo Tezi saobracajni prekrsaji pravnih lica 10 poena
Prekrsajno pravo Laksi saobracajni prekrsaji pravnih lica 10 poena
Prekrsajno pravo Tezi saobracajni prekrsaji fizickih lica 10 poena
Prekrsajno pravo Laksi saobracajni prekrsaji fizickih lica 10 poena
Prekrsajno pravo Prekršaji u vezi sa javnim okupljanjem 10 poena
Prekrsajno pravo Prekršaji i nedolična ponašanja na sportskim priredbama 50 poena
Prekrsajno pravo Neovlašćeno prikupljanje dobrovoljnih priloga 10 poena
Prekrsajno pravo Remećenje mira muzičkim instrumentima, držanje životinja bez 10 poena
Prekrsajno pravo Preprodaja ulaznica, vračanje, prostitucija, davanje pića ve 10 poena
Prekrsajno pravo Neovlašćeno paljenje raketa ili pucanje iz vatrenog oružja 10 poena
Srpski jezik Glasovne promene vežba 10 poena
Engleski jezik Software-Engineering seminarski rad 50 poena
Prekrsajno pravo Svađa, vika, pretnja, ucena, vređanje 10 poena
Prekrsajno pravo Oduzimanje imovinske koristi pribavljene prekršajem, zastare 10 poena
Prekrsajno pravo Pojam i vrste zaštitnih mera i sankcije prema maloletnicima 10 poena
Prekrsajno pravo Odmeravanje kazni, kazna zatvora, novčana kazna i opomena 10 poena
Prekrsajno pravo Prekršajne odgovornosti, vrste prekršajnih kazni 10 poena
Prekrsajno pravo Stvarna i pravna zabluda, sila, pretnja i prinuda 10 poena
Prekrsajno pravo Uračunljivost i vinost 10 poena
Kineziologija Rehabilitacija Cerebrovaskularnog insulta seminarski rad 50 poena
Prekrsajno pravo Pokušaj prekršaja, pojam i oblici saučesništva 10 poena
Prekrsajno pravo Produženi, kolektivni i prekršaj sa indiferentnim brojem rad 10 poena
Prekrsajno pravo Mali značaj prekršaja i sticaj prekršaja 10 poena
Prekrsajno pravo Nužna odbrana i krajnja nužda 10 poena
Prekrsajno pravo Protivpravnost i određenost u procesu i objekat i subjekat p 10 poena
Prekrsajno pravo Radnja, posledica i uzročni odnos 10 poena
Prekrsajno pravo Pojam i elementi prekršaja 10 poena
Srpski jezik i književnost Ratar, Veljko Petrović priprema za čas 50 poena
Hemija Pesticidi seminarski rad 100 poena
Automatsko upravljanje Atomi, atomisti, Epistemologija 50 poena
Srpski jezik Prokleta avlija, Ivo Andric priprema za čas 50 poena
Ekologija i geografija zivotinja Orografski, edafski i hidrografski faktori prezentacija 50 poena
Numerička analiza Praktični deo ispita iz numeričke analize 50 poena
Francuski jezik Cousine de Geneve 10 poena
Srpski jezik Govorni aparat i podela glasova priprema za čas 10 poena
Prekrsajno pravo Vreme i mesto izvršenja prekršaja 10 poena
Prekrsajno pravo Vrste kazna 10 poena
Prekrsajno pravo Pojam JRM i opšte karakteristike prekršaja 10 poena
Pravo Vređanje, nasilje ili tuča 10 poena
Pravo Vračanje i prostitucija 10 poena
Prekrsajno pravo Kockanje i preprodaja ulaznica 50 poena
Matematika Kompleksni brojevi zadaci 10 poena
Srpski jezik i književnost Audicija za dramsku sekciju 50 poena
Дубровачка књижевност (Књижевност од ренесансе до рационализма) Seminarski rad iz Primorske knjizevnosti, Marin Drzic 100 poena
Biologija Biologija-Alge 50 poena
Geografija Azija priprema za čas prezentacija 50 poena
Srpski jezik i književnost Marko Kraljević i Beg Kostadin priprema za čas 50 poena
Srpski jezik za IV razred gimnazije Gradinar priprema za čas 100 poena
Srpski jezik i knjizevnost Romantizam priprema za čas 100 poena
Srpski jezik i knjizevnost za II razred Gimnazije Prosvetiteljstvo priprema za čas 50 poena
Srpski jezik i književnost Pismo majci Jesenjin priprema za čas 50 poena
Srpski jezik i književnost Seobe Milos Crnjanski priprema za čas 50 poena
Srpski jezik Infinitiv i infinitivna osnova priprema za čas 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Mогућности семиотичког и компаративног читања Булгаковљевог романа „Мајстор и Маргарита“ у средњошколској настави 100 poena
Srpski jezik i knjizevnost Biblija - kontrolni rad 50 poena
Srpski jezik za I razred gimnazija Umetnost-vrste umetnosti -kontrolni rad 50 poena
Srpski jezik za I razred gimnazija Narodna epska knjizevnost - kontrolni rad 50 poena
Srpski jezik Priprema - Srpski jezik među slovenskim jezicima 50 poena
Knjizevnost Kad mlidijah umrijeti pismena vežba Tasuta
Srpski jezik i knjizevnost Đura Jakšić - Otadzbina - pripreme za čas 50 poena
Revizija Osnovna teorija o reviziji 50 poena
Odjeljenska zajednica Plan i program za čas odeljenjskog strešine za 2. razred Tasuta
Telekomunikacije Timski Razvoj Multimediji - seminarski rad 50 poena
Fizika Električni izvori i strujna kola priprema za čas 50 poena
Istorija Stvaranje Nacističke Nemačke seminarski rad 100 poena
Matematika Tekstualni zadaci sa sabiranjem i oduzimanjem priprema za čas 50 poena
Kancelarijsko poslovanje Poslovna pisma u robnom prometu seminarski rad 50 poena
Bosanski jezik Portret, opis bića priprema za čas Tasuta
Psihologija Razvoj psihičkog života čoveka priprema za čas 50 poena
Informatika Algoritamske strukture - zadaci 10 poena
Srpski jezik i knjizevnost Cica Gorio - strucni rad 100 poena
Srpski jezik i knjizevnost Romantizam u srpskoj knjizevnosti -- priprema za cas 50 poena
Engleski jezik Cartoon's - na engleskom jeziku 10 poena
Srpski jezik i knjizevnost Seobe - Crnjanski - istrazivacki zadaci 10 poena
Ekonomija Preduzetnistvo 10 poena
Demokratija Komunizam 10 poena
Pravo Drzavljanstvo 50 poena
BRODSKI UREDJAJI Kinematika i dinamika motora 50 poena
Francuski jezik Upotreba passe composea i imperfekta 10 poena
Srpski jezik i knjizevnost Stranac Alber Kami II čas priprema 50 poena
Srpski jezik i knjizevnost Stranac Alber Kami priprema za čas 50 poena
Matematika Kontrolna vežba za peti razred 50 poena
Matematika Tačka, prava, ravan priprema za čas 10 poena
Marketing Analiza kompanije Foodland seminarski rad 50 poena
Anatomija Pelvis - zdjelica 10 poena
Biologija Jedro i hromozomi 10 poena
Engleski jezik First term final test 8 10 poena
Biologija Zoobentos kopnenih voda 10 poena
Biologija Zoobentos tekućih voda 10 poena
Biologija Zoobentos stajaćih voda 10 poena
Biologija Neuston kopnenih voda 10 poena
Biologija Kretanje vode, tekući i stajaći vodeni sistem 10 poena
Biologija Hemijske karakteristike kopnenih voda, mineralne i organske materije u vodi 10 poena
Biologija Hemijske karakteristike kopnenih voda, rastvoreni gasovi u vodi 10 poena
Biologija Plankton tekućih voda 10 poena
Biologija Plankton stajaćih voda 10 poena
Biologija Alge u bentosu tekućih i stajaćih voda 10 poena
Biologija Više biljke u bentosu tekućih i stajaćih voda 10 poena
Engleski jezik Firs term final test 7 50 poena
Bosanski jezik Moj djed, Josip Kozarac, priprema za čas 50 poena
Bosanski jezik i književnost Počeci slavenske pismenosti priprema za čas 50 poena
TOKSIKOLOGIJA Međudelovanje toksičnih metala kadmija i olova s kalcijem 50 poena
Srpski jezik Metafora i metonimija priprema za čas 100 poena