Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

biologija

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"biologija" pronađeni su rezultati pretrage 432

[1] [4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 9


Dekubitus

. Dekubitus, prolezanj, rane le?anja, prevencija dekubitusa, koza, prezentacija, zdravstvo, biologija |
Zdravstvena nega
Broj strana: 40

Životinjski svet prezentacija

. Zivotinjski svijet, zivotinjski svet, zivotinje, zec, lisica, jazavac, veverica, divlji zec, konj, |
Biologija
Broj strana: 34

Populaciona ekologija - demekologija

Power Point prezentacija iz ekologije na temu Populaciona ekologija - demekologija tj. Funkcionalni elementi strukture populacije
. Prezenzatcija, power point, ekologija, demekologija, funkcionalni elementi, struktura populacije, srednja skola, faklutet, ekologija, biologija
Ekologija
Broj strana: 25

Mitohondrije

. |
Biologija
Broj strana: 3

Biljni svijet

. Razvoj, biljke, zitarice, selekcija, hibridizacija, ukrstanje |
Biologija
Broj strana: 4

Cvet biljaka

Cvet biljaka, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, cvet, cvet biljaka, cvetni pupolak, list, casica, perigon, pojam cveta, prasnici, tucak
Biologija
Broj strana: 3

Referat iz Kloniranja

Referat koji govori koliko o nacinima, toliko i o mogucnostima kloniranja, i njegovog uticaja na dalji zivot.. Klornianje, biologija, referat, nauka, interesantno, stem celije, embriologija, reproduktivno kloniranje, terapijsko kloniranje
Biologija
Broj strana: 6

Metabolizam, pojam

Beleske sa casa iz biologije, Metabolizam

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, metabolizam, pojam metabolizma
Biologija
Broj strana: 2

Deoba ćelija

Beleske sa casa iz biologije, Deoba ćelija

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, celija, deoba celija, celijska deoba, celije biologija
Biologija
Broj strana: 1

List biljke

List biljke, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, list biljke, pojam gradja lista biljke, biljke, fotosinteza, transpiracija, uloga lista biljke
Biologija
Broj strana: 3

Izdanik biljke

Izdanik biljke, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, izdanik biljke, izdanik, nadzemni deo biljke, krtola, lukovica |
Biologija
Broj strana: 4

Paprati i golosemenice

Paprati i golosemenice, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, paprati, pojam paprati, golosemenice, pojam golosemenica, semene paprati
Biologija
Broj strana: 5

Nasledne bolesti

Beleske sa casa iz biologije, Nasledne bolesti

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, bolesti, nasledne bolesti, nasledjivanje, nasledjivanje bolesti, hromozomi
Biologija
Broj strana: 2

Trajna složena tkiva

Trajna slozena tkiva, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, trajna slozena tkiva, biljke, tkivo, pojam tkiva, gradja tkiva, tvorna tkiva, trajna tkiva, celije, podela tkiva, celijski zid, pokoricna tkiva, provojna tkiva
Biologija
Broj strana: 6

Lizozomi, vakuola, mitohondrija

Lizozomi, vakuola, mitohondrija, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Lizozomi, vakuola, mitohondrija, biologija, beleske, srednja skola, autofagija, heterofagija |
Biologija
Broj strana: 1

Sistematika biljaka

Sistematika biljaka, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, sistematika biljaka, biljke, gametofit, sporofit, silur, gimija |
Biologija
Broj strana: 1

Dermatofite

Seminarski rad na temu "Dermatofite". Dermatofite, biologija, seminarski rad, gljive, ahlorofilne, patogenitet, sistemska mikoza, organizam, keratin, ringworm, tinea, infekcija, zoofilicne |
Biologija
Broj strana: 13

Pojam tkiva

Pojam tkiva, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, tkivo, pojam tkiva, gradja tkiva, tvorna tkiva, trajna tkiva, celije, podela tkiva, celijski zid
Biologija
Broj strana: 3

Osnovna pravila nasleđivanja

Beleske sa casa iz biologije, Osnovna pravila nasleđivanja

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, nasledjivanje, pravila nasledjivanja, osnovna pravila nasledjivanja, nasledni cionioci
Biologija
Broj strana: 5

Mejoza - vrsta deobe celija

Mejoza, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Mejoza, deoba celije, biologija, beleske, srednja skola, broj hromozoma, homologi hromozomi |
Biologija
Broj strana: 4

Rast i diferencijacija

Beleske sa casa iz biologije, celijska organizovanost

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, rast, diferencijacija, rast i diferencijacija, embrion, zigot
Biologija
Broj strana: 3

Izvor genetičke varijabilnosti

Beleske sa casa iz biologije, Izvor genetičke varijabilnosti

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, genetika, geneticka varijabilnost, izvor geneticke varijabilnosti, geni, razmena gena
Biologija
Broj strana: 2

Stablo biljke, pojam i gradja

Stablo biljke, pojam i gradja, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, stablo biljke, pojam gradja stabla biljke, biljke, stablo, nadzemni deo biljke, zeljasto stablo, drvenasto stablo, valjasto stablo
Biologija
Broj strana: 3

Pojam mahovine

Pojam mahovine, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, pojam mahovine, mahovina, biljke, gametofit, zivotni ciklus mahovine |
Biologija
Broj strana: 3

Embrionski omotači kod sisara

Beleske sa casa iz biologije, Embrionski omotači kod sisara

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, sisari, ebrion, embrionski omotac, embrionski omotac sisara
Biologija
Broj strana: 1

Prokariotska i eukariotska ćelija

Prokariotska i eukariotska ćelija, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Prokariotska, eukariotska ?elija, celija, biologija, membrana, srednja skola, beleske |
Biologija
Broj strana: 2

Oprašivanje i oplođenje kod skrivenosemenica

Oprasivanje i oplodjenje kod skrivenosemenica, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, skrivenosemenice, oprasivanje skrivenosemenica, oplodjenje skrivenosemenica, sinergida, jajni aparat, oprasivanje, samooprasivanje
Biologija
Broj strana: 5

Rad u laboratoriji i laboratorijski pribor

Beleske sa casa iz biologije, Rad u laboratoriji i laboratorijski pribor

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, laboratorija, laboratorijski pribor, lupa, mikroskop, rad u laboratoriji
Biologija
Broj strana: 4

Mrke alge

Mrke alge, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Mrke alge, biologija, srednja skola, beleske, laminarin, kormodine, fucus |
Biologija
Broj strana: 4

Osnovne karakteristike jedra

Jedro, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Jedro, plazmodezme, celija, celuloza, hemiceluloza, peptin, metacentricni, submetacentricni, akrocentricni, telocntricni |
Biologija
Broj strana: 4

Pojam lišajeva

Lišajevi, pojam, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, lisajevi, pojam lisajeva, biljke, alge, gljive, talust, umereni parazitizam |
Biologija
Broj strana: 2

Pojam četinara

Pojam četinara, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, cetinari, pojam cetinara, zimzeleno drvece, zbunovi, drvece, sisarica, muska sisarica
Biologija
Broj strana: 2

Plod kod skrivenosemenica

Plod skrivenosemenica, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, skrivenosemenice, plod skrivenosemenica, mesak, caura, bobica, kostunica, jagoda, ruza, kupina
Biologija
Broj strana: 3

Pojam i gradja korena

Pojam i gradja korena, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, koren, koren biljaka, osnovna skola, biljke, pojam korena, gradja korena |
Biologija
Broj strana: 4

Pojam ćelije, oblik i veličina

. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, celije, celija, gradja celije, funkcija celije, oblik celije, velicina celije |
Biologija
Broj strana: 2

Ćelijska organizovanost

Beleske sa casa iz biologije, celijska organizovanost. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, celije, celijska organizovanost, materije, razmena supstance, jednocelijska ziva bica
Biologija
Broj strana: 2

Osnovni pojam plastida

Plastidi, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Plastidi, biologija, srednja skola, beleske, hloroplasti, leukoplasti, hlorofil, fotosinteza |
Biologija
Broj strana: 1

Zelene alge

Zelene alge, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Zelene alge, biologija, srednja skola, aerofite, vakuola, jedro, hloroplasti, razmnozavanje, vegetativno, konjugacija |
Biologija
Broj strana: 3

Podela zivih biva, virusi

Beleske sa casa, podela zivih bica, virusi, bakterije. Ziva bica, virusi, bakterije, biljke, zivotinje, celija, dnk, rnk, receptori, membrana, bakteriofage, liicki ciklus |
Biologija
Broj strana: 4

Pojam skrivenosemenice

Skrivenosemenice, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, skrivenosemenice, pojam skrivenosemenice, dikotile, monokotile, plod biljke
Biologija
Broj strana: 2

Organogeneza, proces stvaranja organa

Beleske sa casa iz biologije, Organogeneza, proces stvaranja organa

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, celije, organi, organogeneza, proces stvaranja organa, organogeneza proces stvaranja organa
Biologija
Broj strana: 1

Gametogeneza, proces formiranja jajnih ćelija

Beleske sa casa iz biologije, Gametogeneza, proces formiranja jajnih ćelija

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, celija, ja celije, gametogeneza, formiranje jajnih celija, gametogeneza biologija
Biologija
Broj strana: 2

Trajna prosta tkiva

Trajna prosta tkiva, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, tkivo, trajna prosta tkiva, pojam tkiva, gradja tkiva, tvorna tkiva, trajna tkiva, celije, podela tkiva, celijski zid, mehanicka tkiva
Biologija
Broj strana: 3

Paprati, rastavići, prečice

Paprati, rastavici, precice, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, beleske sa casa, paprati, rastavici, precice, pojam paprati, pojam rastavica, pojam precice
Biologija
Broj strana: 5

Građa ćelije i funkcija ćelijske organele

Beleske sa casa iz Biologije, Građa ćelije i funkcija ćelijske organele. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, celije, gradja celije, celijske organele, funkcija celijske organele
Biologija
Broj strana: 1

Mejoza i rezultat mejoze

Beleske sa casa iz biologije, Mejoza i rezultat mejoze

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, mejoza, rezultat mejoze, slozena celijska deoba, deoba celija biologija
Biologija
Broj strana: 4

Jedro, nucleus

Beleske sa casa iz biologije, Jedro, nucleus

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, jedro, celijsko jedro, nucleus, jedro biologija
Biologija
Broj strana: 1

Nukleisnke kisleline i nukleotidi

Nukleinske kisleine i nukleotidi za srednju skolu. Rad je rucno pisan. Beleske sa casa.. Nukleinske kisleine, nukleotidi, biologija, srednja skola, beleske, dnk, rnk |
Biologija
Broj strana: 2

Ekosistem, jedinstvo žive i nežive prirode

Beleske sa casa iz biologije, Ekosistem

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, ekosistem, ziva priroda, neziva priroda, jedinstvo zive nezive prirode, populacija, biocenoza
Biologija
Broj strana: 3

Uticaj sredine na nasledne promene

Beleske sa casa iz biologije, Uticaj sredine na nasledne promene

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, nasledjivanje, uticaj sredine na nasledne promene, nasledne promene
Biologija
Broj strana: 2

[1] [4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 9


"biologija" pronađeni su rezultati pretrage 432