Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

fizika

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"fizika" pronađeni su rezultati pretrage 126

[1] [1]


Pripreme za čas za šesti razred

. Priprema, priprema za cas, priprema za cas sesti razred, nastavna tema, nastavna jedinica, metode rada, uvodni deo cas, glavni deo casa, zavrsni deo casa |
Fizika
Broj strana: 72

Sunčeva aktivnost prezentacija

Materijal govori o aktivnom suncu i o promanama koje se desavaju na njemu kao posledica sazimanja gasova na enormno velikim temperaturama, kao i o njegovom uticaju na zivi svet na zemlji.. Aktivno sunce, pege, erupcije, protuberance, geofizicke posledice, magnetopauza, magnetne bure, polarna svetlost, pulsacija magnetnog polja
Fizika
Broj strana: 21

Atomska fizika seminarski rad

. Fizika, atomska fizika, tomsonov model atoma, borovi postulati, spektar atoma vodonika, kvantni brojevi, paulijev princip |
Fizika
Broj strana: 14

Kinematika

Vektori, zbir dva vektora, vektor polozaja, put i pomeraj, brzina materijalne tacke, brzina u Dekartovom pravouglom koordinatnom sistemu, formule i primeri. Kinematika, vektori, fizika, skola, merenja, paralelogram, ugao, mehanika, dimenzije, materijalna tacka, vektor polozaja, jednacina kretanja, lucna koordinata, put i pomeraj, vektor polozaja
Fizika i merenja
Broj strana: 5

Redna i paralelna veza otpornika - prezentacija

. Fizika, prezentacija, otpornik, paralelna veza otpornika, radna veza otpornika, ekvivalentni otpor, takmicarski zadatak fizika |
Fizika
Broj strana: 18

Fazni prelazi

. Fazni prelazi, topljenje, fizika, merenje, kljucanje, gas, gasovito stanje, tecno stanje, cvrsto stanje |
Fizika i merenja
Broj strana: 5

Zadaci za vežbanje fizika

Zadaci za vezbanje fizika

Napomena: rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, zadaci, zadaci fizika, zadaci za vezbanje fizika |
Fizika
Broj strana: 7

Oko i mane oka

Fizikalna objašnjenja o manama oka. Dalekovidnost, kratkovidnost, astigmatizam, prezentacija, fizika, prezentacija fizika, oko, mane oka |
Biologija
Broj strana: 10

Test fizika, pitanja i odgovori

10 pitanja i odgovora. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, test fizika, pitanja odgovori fizika, uzajamno dejstvo tela |
Fizika
Broj strana: 7

Vezivanje otpornika

Skripta fizika, Vezivanje otpornika

Napomena: rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, otpornici, vezivanje otpornika, elektricna otpornost, zadaci otpornost |
Fizika
Broj strana: 7

Fazni prelazi

Fazni prelazi: isparavanje,kondenzovanje,kristalizacija,topljenje,sublimacija..kljucanje... sa slikama. Fazni prelazi, isparavanje, kondenzovanje, kristalizacija, topljenje, sublimacija, fizika, para, zasicena para, kljucanje, topljenje
Fizika
Broj strana: 2

Maturski rad kretanje planeta - fizika

Maturski rad za srednju skolu na temu "Kretanje planeta". Kretanje planeta, fizika, planete suncevog sistema, suncev sistem, gravitacija, isak njutn |
Fizika
Broj strana: 23

Rad, energija, ZOE, oscilacije

Skalarni proizvod, snaga, kineticka energija, definicije i objasnjenje sa formulama, potencijalna energija, zakon o odrzanju mehanicke energije ZOME, zakon o odrzanju energije ZOE, sila elasticnosti, hukov_zakon, oscilacije. Skalarni proizvod, kineticka energija, definicije, formule, potencijalna energija, mehanicka energija, zome, zoe, sila elasticnosti, hukov zakon, oscilacije,
Fizika i merenja
Broj strana: 9

Sila teže i težina tela - prezentacija

Power Point Prezentacija na temu Sila teze i tezina tela iz Fizike.. Prezentacija, fizika, sila teze, tezina tela, gravitacija, masa tela, ubrzanje slobodnog pada, centrifugalna sila, slobodan pad, beztezinsko stanje
Fizika
Broj strana: 11

Istezanje i sabijanje elasticne opruge

Skripta fizika, Istezanje i sabijanje elasticne opruge. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, elasticna opruga, istezanje elasticne opruge, sabijanje elasticne opruge, vezbanje sabijanje elasticne opruge, zadaci elasticna opruga
Fizika
Broj strana: 9

Omov zakon

Skripta fizika, Omov zakon

Napomena: rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, omov zakon, jacina struje, provodnik, elektricni otpor, elektricno kolo, struja, grananje struje
Fizika
Broj strana: 5

Električna energija

Napomena rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, lekcije fizika, elektri?na energija, jedinica elektricne energije, elektricna struja, turbina, hidroelektrana, zadaci elektricna energija
Fizika
Broj strana: 6

Rotaciono kretanje

. Rotaciono kretanje, vektori, vektorski proizvod, kretanje krutog tela, osnovne dinamike rotacije |
Fizika i merenja
Broj strana: 4

Mehanički talasi

. Mehanicki talasi, fizika, jednacina talasa, progresivni talasi, merenje, linearna talasna jednacina |
Fizika i merenja
Broj strana: 3

Zadaci za vežbanje

. Mehanicki rad, energija, snaga, dzul, zadaci, zadaci fizika, zadaci za vezbanje fizika, fizika, kineticka energija, |
Fizika
Broj strana: 4

Pojam i vrste sila

Skripta fizika, Pojam i vrste sila. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, sila, pojam sile, vrste sila, oznaka sile, f, uzajamno dejstvo dva tela, magnetna sila, elektricna sila |
Fizika
Broj strana: 3

Njutnovi zakoni sile

Definicije mase, dinamike, osnovni zakoni merenja, neki tipovi sila u mehanici, tezina i sila trenja, sila zatezanja, intenzitet sile reakacije podloge. Tezina, sila trenja, fizika, njutnovi zakoni, masa, dinamika, zakoni merenja, sile u mehanici, mehanika, sila, sila zatezanja, intenzitet sile reakcije podloge, gravitacija
Fizika i merenja
Broj strana: 4

Elektromagetna indukcija

Napomena rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, lekcije fizika, elektromagetna indukcija, magneti, magnetno polje, magnetna sila |
Fizika
Broj strana: 5

Električna otpornost provodnika

Skripta fizika, Električna otpornost provodnika

Napomena: rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, provodnici, elektricna otpornost provodnika, poprecni presek, elektricna struja, zadaci fizika
Fizika
Broj strana: 4

Ravnomerno pravolinijsko kretanje

Skripta fizika, Ravnomerno pravolinijsko kretanje. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, kretanje, pravolinijsko kretanje, ravnomerno pravolinijsko kretanje, brzina, predjeni put, izracunavanje predjenog puta
Fizika
Broj strana: 4

Promenljivo pravolinijsko kretanje

Skripta fizika, Promenljivo pravolinijsko kretanje. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, kretanje, pravolinijsko kretanje, promenljivo pravolinijsko kretanje, brzina, predjeni put |
Fizika
Broj strana: 4

Provodnici i izolometri

Skripta fizika, Provodnici i izolometri

Napomena: rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, provodnici, izolometri, kulanov zakon, poluprovodnici, naelektrisanje, elektricitet, elektricno polje
Fizika
Broj strana: 4

Test fizika, blic pitanja i zadaci sa rešenjem

Test fizika, blic pitanja i zadaci sa resenjem

Napomena: rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, zadaci fizika, test fizika, zadaci sa resenjem iz fizike, elektricitet, naelektrisanje
Fizika
Broj strana: 3

Električna struja

Skripta fizika, Električna struja i slobodni nosioci naelektrisanja, merenje elektricne struje, jacina elektricne struje

Napomena: rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, elektricna struja, naelektrisanje, elektricitet, jacina elektricne struje, merenje elektricne struje
Fizika
Broj strana: 6

Toplota, prvi zakon termodinamike

. Fizika, toplota, toplotno sirenje, unutrasnja toplota, fizika merenje, merenj, e, toplotni kapacitet, termodinamika, prvi zakon termodinamike |
Fizika i merenja
Broj strana: 4

Mehanički talasi II deo

. Mehanicki talasi, mehanika, fizika, merenje, akusticna impedanca, ravanski talasi, sferni talasi |
Fizika i merenja
Broj strana: 4

Električna kapacitivnost

Skripta fizika, Električna kapacitivnost

Napomena: rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, elektricna kapacitivnost, elektricitet, energija, naelektrisanje, provodnik, zadaci fizika
Fizika
Broj strana: 4

Električni izvori

Skripta fizika, Električni izvori

Napomena: rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, elektricni izvori, baterije, akumulatori, naelektrisanje, elektricni izvor
Fizika
Broj strana: 1

Pitanja i zadaci elektromagnetna indukcija

Pitanja i zadaci elektromagnetna indukcija

Napomena rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, lekcije fizika, elektromagnetna indukcija, pitanja fizika, zadaci fizika, zadaci elektromagnetna indukcija
Fizika
Broj strana: 3

Zadaci sa rešenjima električno polje

Zadaci sa resenjima električno polje

Napomena: rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, elektricno polje, zadaci fizika, zadaci elektricno polje, naelektrisanje, sila
Fizika
Broj strana: 6

Martin Hajdeger

. Platon rilke, umetnost, bivstvovanje zapadna metafizika |
Knjizevnost
Broj strana: 3

Brzina kretanja tela i podela prema pređenom putu

Skripta fizika, Brzina kretanja tela i podela prema pređenom putu. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, brzina, brzinakretanja tela, podela prema predjenom putu, fizicka velicina, vektorska velicina, pojam brzine
Fizika
Broj strana: 5

Sila zemljine teže i težina tela

Skripta fizika, Sila zemljine teze i tezina tela. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, zemljina teza, telo, tezina tela, sila zemljine teze |
Fizika
Broj strana: 2

Magnetna sila, stalni magneti

Magnetna sila, stalni magneti. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, lekcije fizika, magneti, magnetna sila, stalni magneti, magnetno polje |
Fizika
Broj strana: 3

Zadaci pređeni put i vreme

4 zadataka za vezbanje. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, zadaci fizika, predjeni put, vreme, kretanje, zadaci za vezbanje fizika |
Fizika
Broj strana: 4

Merila i instrumenti

Skripta fizika, Merila i instrumenti. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, merila, instrumenti, fizicke velicine, uredjaji za merenje |
Fizika
Broj strana: 2

Svetlost, prostiranje svetlosti

Skripta fizika, Svetlost, prostiranje svetlosti

Napomena: rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, svetlost, senka, prostiranje svetlosti, polusenke, energije |
Fizika
Broj strana: 4

Merenje dužine i površine

Skripta fizika, Merenje duzine i povrsine. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, duzina, povrsina, merenje duzine, merenje povrsine, osnavna jedinica duzine |
Fizika
Broj strana: 1

Dejstvo magnetnog polja

Napomena rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, lekcije fizika, magnetno polje, magnetna sila, dejstvo magnetnog polja, magneti |
Fizika
Broj strana: 4

Rad u električnom polju

Skripta fizika, Rad u elektricnom polju

Napomena: rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, elektricno polje, rad u elektricnom polju, energija, potencijalna energija, elektricna sila
Fizika
Broj strana: 3

Borov model atoma

. Atom, borov model atoma, fizika, merenje, energetski nivo atoma, atomski sprektri |
Fizika i merenja
Broj strana: 2

Toplota, toplotno širenje, unutrašnja energija

. Fizika, toplota, toplotno sirenje, unutrasnja toplota, fizika merenje, merenje, toplotni kapacitet |
Fizika i merenja
Broj strana:

Uzajamno delovanje tela koja nisu u neposrednom dodiru

Skripta fizika, Uzajamno delovanje tela koja nisu u neposrednom dodiru. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, delovanje tela, uzajamno delovanje tela, uzajamno delovanje tela koja nisu u neposrednom dodiru, magnetno delovanje
Fizika
Broj strana: 2

Uzajamno delovanje tela pri neposrednom dodiru

Skripta fizika, Uzajamno delovanje tela pri neposrednom dodiru. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, tela, delovanje tela, uzajamno delovanje tela, uzajamno delovanje tela pri dodiru, dodir tela
Fizika
Broj strana: 1

Pojam i vrste sila zadaci za vežbanje

Pojam i vrste sila vezbanje, zadaci. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, zadaci fizika, pojam sile, vrste sile, zadaci pojam vrste sila, vezbanje pojam i vrste sila |
Fizika
Broj strana: 4

[1] [1]


"fizika" pronađeni su rezultati pretrage 126