Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

govor

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"govor" pronađeni su rezultati pretrage 174

[1] [2]


Radno pravo skripta

Odlicna skripta iz radnog prava, 230 ispitnih pitanja. Radno pravo, pravo, skripta radno pravo, ustav, ostvarivanje prava, nadleznost, organi, nacionalna sluzba, ugovor, akti, pravni akt |
Radno pravo
Broj strana: 116

Fonetika srpskog jezika

. Fonetika, govorni organi, akusti?ke i artikulacione odlike glasova, vukova reforma, razvoj knjizevnog jezika, dijalekti |
Fonetika
Broj strana: 38

Pitanja sa odgovorima iz engleskog jezika

. Engleski jezik, pitanja engleski jezik, pitanja i odgovori engleski jezik, pitanja za pismeni deo ispita engleski jezik |
Engleski
Broj strana: 24

Srpsko pravo - kratka pitanja

Prezentacija iz Srpskog prava sa pitanjima i odgovorima
Npr:
1. Sta se zna o teritoriji srpske drzave u prva tri veka po doseljavanju Srba na Balkansko poluostrvo?
Spis o narodima
Srpske zemlje – izmedju Save, Cetine i Bojane
Knezevine (arhontije): Dioklitija, Travunija, Zahumlje, Paganija,(Neretljanska knezevina) i "Brdska Srbija"
Ras - na granici. Srpsko pravo, pravni fakultet, srpske zemlje, srbija, srpski narod, balkansko poluostrvo, zahumlje, travunija, cetina, sava, bojana, monarhija, zupani, mutimir, petar gojnikoiv, stefan nemanja
Srpsko pravo
Broj strana: 20

Autizam kod dece seminarski rad

Autizam je neuro-razvojni poremećaj koji značajno utječe na sposobnost komunikacije i socijalne interakcije, a karakterističan je i po stereotipnom i repetitivnom ponašanju. Ovaj poremećaj se povećava iz godine u godinu-u posljednjim izvještajima iz SAD-a, (relevantnim i za ostale zemlje, s obzirom da je autizam gotovo ujednačeno zastupljen svugdje u svijetu) , tvrdi se da čak 1 od 50 djece školske dobi (2 posto) ima smetnje koje ukazuju na postojanje poremećaja iz autističnog spektra, što opravdava ocjenu svjetske organizacije "Autism Speaks" da, iako se ne radi o bolesti, nego poremećaju, autizam poprima razmjere epidemije.
Ovu sam temu odabrala prvenstveno iz razloga što je u našoj zemlji autizam i dalje mit. Državne institucije ne pridaju dovoljno pažnje ovom problemu, čak nije poznat broj oboljelih osoba. Nekolicina nevladinih organizacija radi na podizanju svijesti o autizmu. Roditelji, kao i sama djeca, nemaju dovoljno podrške za prevladavanje ovog problema. U Bosni i Hercegovini problem je također i nedovoljno stručan kadar za pomoć djeci oboljele od autizma.
U svom radu ću govoriti o autizmu, uzrocima autizma, historijskom osvrtu na autizam. Također ću se osvrnuti na DSM-IV kao klasifikator oboljenja te uzroke autizma. U radu je obrađeno i liječenje autizma, te skrb autistične djece u nevladinim organizacijama.
. Autizam, psihologija, djeca, dsm - iv, povijest autizma, autizam kod dece, seminarski rad, autizam kod dece seminarski rad, psihologija, psihologija seminarski rad
Psihologija
Broj strana: 23

Sunčeva aktivnost prezentacija

Materijal govori o aktivnom suncu i o promanama koje se desavaju na njemu kao posledica sazimanja gasova na enormno velikim temperaturama, kao i o njegovom uticaju na zivi svet na zemlji.. Aktivno sunce, pege, erupcije, protuberance, geofizicke posledice, magnetopauza, magnetne bure, polarna svetlost, pulsacija magnetnog polja
Fizika
Broj strana: 21

Kviz znanja

. Kancelarijski, kviz, kancelarijsko poslovanje, poslovanje, ugovor, aneks ugovora |
Kancelarijsko poslovanje
Broj strana: 22

Sintetička pitanja iz Uporedne pravne tradicije

Odgovori na sinteticka pitanja iz uporedne pravne tradicije. Sinteticka pitanja, odgovori, uporedna pravna tradicija, sineticka pitanja iz uporedne pravne tradicije, uporedna pravna tradicija |
Uporedna pravna tradicija
Broj strana: 20

Krivicnopravni status maloletnika u nasem krivicnom pravu

. Krivicno, pravo, seminarski, rad, status, maloletnika, pravni, sistem, krivicnopravni, status, pravni, fakultet, krivicna, odgovornost, vaspitna, ustanova, disciplinksi, centar, staratelji |
KRIVICNO PRAVO
Broj strana: 18

Osiguranje plovnih sredstava seminarski rad

Osiguranje Brodova i plovidbenih sredstava. Seminarski rad, osiguranje, osiguranje plovnih sredstava, brodovi, osiguranje brodova, odgovornost upravljaca brodom, osiguranje pomorskih brodova |
Upravljanje rizicima u Osiguranju
Broj strana: 16

Koktel parti za 100 osoba seminarski rad

. Tocionica pica, ugovor za koktel party, pripremni radovi za koktel party, sluzenje pica, sluzenje jela na koktelima, nacin pripreme nekih jela na koktel partiju, organizacija rada na koktel partiju za 100 osoba itd, :)
Turizam i hotelijerstvo
Broj strana: 17

Magistrale, matična ploča - seminarski rad

Materijal govori o magistralama na maticnoj ploci koje sluze za prenos informacija. U materijalu se mogu naci odg na pitanja: vrste magistrala, struktura magistrale, arbitraza itd..... Magistrale, arbitraza, hijerarhije magistrala, elementi magistrala, vremensko uskladivnje, upravljacke linije, pci
Arhitektura računara
Broj strana: 17

Novac, banke i finansijski instrumenti

Cilj ovog rada je da objasni suštinu novca, šta određuje ponudu i tražnju za novcem, na koji način banke stvaraju novac, i na kraju da objasni osnovne finansijske intrumente.

U prvom delu rada govoriće se o pojmu i vrstama novca, njegovim funkcijama, novčanim agregatima i ponudi i tražnji za novcem.

Drugi deo rada obradiće temu bankarskog sistema, razvoja banaka i njihove uloge u kreiranju novca.

Treći deo rada posvećen je osnovnim vrstama finansijskih instrumenata.

. Novac, pojam i vrste novca, funkcije novca, novcani agregati, ponuda novca, potraznja za novcem, bankarski sistem i stvaranje depozita, proces stvaranja novca, finansijski instrumenti, obveznice, akcije, menice, blagajnicki zapisi
Osnovi ekonomije
Broj strana: 16

Samoobrazovanje seminarski rad

U ovom seminarskom radu govoriti ćemo o samoobrazovanju u 21. stoljeću, funkcijama samoobrazovanja, oblicima samoobrazovnog rada, pedagoškim granicama, smjerovima, korelaciji samoobrazovanja i nastave.
Pokušati ćemo objasniti varijante i oblike samoobrazovanja i dati svoje konačno mišljenje.
. Samoobrazovanje, seminarski rad, pedagoski projekat, pedagogija, socijalna dimenzija samoobrazovanja
Pedagoski projekat
Broj strana: 14

Faktoring saradnja u prometu roba seminarski rad

U prvom dijelu obrađen je pojam i povjesni razvoj faktoringa.
U drugom dijelu obrađene su vrste faktoringa.
U trećem dijelu obrađen je ugovor o faktoringu.
U četvrtom dijelu obrađen je međunarodni faktoring.
U petom dijelu obrađeni su prednosti i nedostaci faktoringa.
U šestom dijelu date su osnovne napomene o “UNIDROIT” konvenciji o međunarodnom faktoringu.
U sedmom dijelu obrađeni su finansijski instituti slični faktoringu: forfeiting i sekuritizacija.
. Seminarski rad, marketing, ekonomija, faktoring saradnje u prometu robe, promet robe, roba, definicija faktoringa, faktoring
Ekonomija
Broj strana: 19

Inflacija i nezaposlenost

U ovom radu obradićemo osnovne probleme inflacije i nezaposlenosti, kao i njihovu međusobnu vezu.

U prvom delu rada govorićemo o pojmu i vrstama inflacije, troškovima koje ona izaziva, a zatim ćemo razmotriti različite uzroke inflacije kroz analizu dva najčešće obrađivana modela inflacije- inflacija tražnje i inflacije troškova.

Drugi deo rada posvećen je problemu nezapsolenosti. Poseban akcenat ćemo staviti na analizu agregatne ponude i tražnje radne snage i ravnoteže na agregatnom tržištu rada.

U trećem delu rada obradićemo međuzavisnost inflacije i nezaposlenosti kroz model kratkoročne i dugoročne Filipsove krive.

. Inflacija, nezaposlenost, medjuzavisnost inflacije i nezaposlenosti, pojam inflacije, vrste inflacije, pojam nezaposlenosti, vrste nezaposlenosti, trziste radne snage, kratkorocna filipsova kriva, dugorocna filipsova kriva
Osnovi ekonomije
Broj strana: 16

Lizing seminarski rad

. Ekonomija, lizing, seminarski rad, seminarski rad ekonomija, pojam lizinga, smisao lizinga, ugovor o lizingu |
Ekonomija
Broj strana: 15

Fonološke igre seminarski rad

. Drama, pokret, seminarski rad, fonoloske igre, fonoloske igre seminarski rad, govorne igre, fonetika govora, primer za fonoloske igre, disanje i govor |
Drama i pokret
Broj strana: 16

Pitanja i odgovori sociologija

. Sociologija, pitanja sa odgovorima sociologija, pitanja za kolokcijum sociologija, socijalna iskljucenost, nezaposlenost, siromastvo, drzavni modeli |
Sociologija
Broj strana: 7

Ugovor o zakupu, lizingu seminarski rad

Detaljno objasnjeno o ugovoru o zakupu. Lizing, obligacino pravo, ugovor o zakupu, ugovor o lizingu, seminarski rad, pravo, vreme placanja, iznos lizing naplate |
Obligaciono pravo
Broj strana: 10

Test fizika, pitanja i odgovori

10 pitanja i odgovora. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, test fizika, pitanja odgovori fizika, uzajamno dejstvo tela |
Fizika
Broj strana: 7

Govorni organi u fonetici

Znacaj govornih organa u stvaranju glasa. Govorni organi, fonetika, knjizevnost, jezik, pluca, glasne zice, prednje nepce, zadnje nepce, usne |
Knjizevnost
Broj strana: 3

Vrste preduzeća

Pojam preduzeća, kriterijumi za podjelu i vrste preduzeća. Preduzece, ekonomika, preduzeca, vrste, pojam, inokosno preduzece, akcionarsko drustvo, komanditno drustvo, ortacko drustvo, drustvo sa ogranicenom odgovornoscu, javno predizece, drustveno preduzece, holding kompanije, korporacije, neprofitna preduzeca
Ekonomika preduzeca
Broj strana: 10

Marketing na primeru apatinske pivare seminarski rad

. Apatinska pivara, jelen pivo, marketing, seminarski rad, swat analiza apatinska pivara, drustvena odgovornost, brendovi |
Marketing
Broj strana: 14

Ljudi govore, Rastko Petrović priprema za čas

. Rasto petrovic, ljudi govore, analiza i sadrzaj, ljudi govore rastko petrovic, priprema za cas, srpski jezik, knjizevnost |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 8

Nivoi menadzmenta u kompaniji - seminarski rad

Obim odgovornosti jednog menadžera određuje nivo na kojem on deluje. Što je nivo viši, veće su i menadžerske odgovornosti za integrisanje aktivnosti organizacije i njihovo vođenje ka krajnjem cilju organizacije.

Da bi se ostvarili ciljevi i zadaci na svim nivoima menadžmenta potrebna su odgovarajića znanja, sposobnosti i veštine uz odgovarajuće iskustvo. Stručna znanja podrazumevaju znanja i sposobnosti za pripremu metoda i tehnika u specifičnim oblastima, kao što su finansije, marketing,...


Menadžeri su potrebni svakom razvijenom društvu, ali su značajni i za najrazvijenija društva. Ta potreba je evidentna, jer je nužno regulisati ekonomske, ali i sve druge društvene procese. Da bi se to ostvarilo, moraju da postoje menadžeri kao potrebna društvena grupa kako bi preuzeli tu složenu funkciju upravljanja kao svoju isključenu delatnost.

“TAJNA SVAKOG MENADŽERA JE U TOME DA ZNA NEŠTO STO DRUGI NE ZNAJU….”
Aristotel Onasis
. Menadzment znanja, nivoi menad?menta u kompaniji, menadzment u kompaniji, kompanija, menazment, nivoi, preduzetnistvo, odnos, zakljucak, pojam i definicija menedzmenta, internet marketing, ppt, prodaja
Menadzment
Broj strana: 13

Izmenjena stanja svesti - prezentacija

Ovaj materijal vam daje informacije o tome sta je svest, od cega je sastavljena i koja su njena izmenjena stanja. Zatim govori o tome sta je san, kroz koje sve faze prolazimo prilikom spavanja, objasnjenje REM faze, funkciju smova kao i Froidivo shvatanje.. Svest, stanja svesti, izmenjena stanja svesti, san, faze sanjanja, rem faza sna, pamcenje smova, frojd, frojdova shvatanja, psihologija, prezentacija
Psihologija
Broj strana: 13

Knjizevni jezik Srba od Vuka do danas priprema za čas

Obrada putem nastavnih listica. Vuk, knjizevni jezik, srpskohrvatski, novosadski knjizevni dogovor, priprema za cas srpski jezik, srpski jezik, priprema, knjizevni jezik srba priprema za cas, vaspitni ciljevi casa, funkcionalni ciljevi casa
Srpski jezik
Broj strana: 11

Embrionalni razvoj morskog ježa - seminarski rad

Uopsteno govori o embrionalnom razvoju morskog jeza, ukratko je opisana i oplodnja, polne celije odnosno jajna celija i spermatozoid, zatim detaljno opisana gastrulacija, sve neophodne slike. Embrionalni razvoj morskog jeza, oplodnja polne celije morskog jeza, jajna celija, rani embrionalni razvoj, gastrulacija morskog jeza, larva pluteus stara 5 dana, osnovni znacaj morskih jezeva, klasifikacija morskih jezeva, telesna i unutrasnja gradja morskog jeza, ekologija, seminarski rad, morfologija, sistematika hordata
Morfologija i sistematika hordata
Broj strana: 10

Pitanja i odgovori iz racunarskih sistema

Pitanja sa odgovorima iz racunarskih sistema. Informatika, srednja skola, skripta informatika, racunarstvo, racunarski sitem, pitanja iz racunarskih sistema, program, racunar, komponente, hardver, softver
Informatika
Broj strana: 6

Salsa seminarski rad

Ovaj seminarski rad je pisan na engleskom jeziku, govori nešto više o već sada popularnom plesu u Srbiji "Salsi". . Salsa, istorija, ples, koraci, kuba, spanija, seminarski rad, engleski jezik, seminarski rad engleski jezik, salsa seminarski rad
Engleski jezik
Broj strana: 12

Racunari pitanja i odgovori

Kratka pitanja sa odgovorima iz racunara. Racunari, pitanja, i, odgovori, iz, racunara, infrmatika |
Racunari
Broj strana:

Zadaci iz racunarstva i pitanja sa odgovorima

Zadaci iz racunarstva i pitanja sa dogovorima. Racunarstvo, skripta informatika, informatika, srednja skola, zadaci iz racunarstva, podaci, uredjaj, program, stampac, softver, hardver |
Informatika
Broj strana: 5

Pitanja i odgovori računovodstvo

10 blic pitanja sa odgovorima iz racunovodstva. Racunovodstvo, informacione tehnologije, nalog za knjizenje, evidentiranje osnovnih sredstva, glavna knjiga, analiticka evidencija |
Informacione tehnologije
Broj strana: 2

Ljudi govore, Rastko Petrović analiza dela

Ljudi govore

Delo prepričano nešto opširnije. Sasvim dovoljno za interpretaciju, seminarski rad ili nešto slično. Nema dodataka, već je ovo čista analiza samog dela, hronološki uređena.

Knjiga-putopis. Putopis-roman. Roman-knjiga. Roman-poezija. “Ljudi govore” je delo u kom je Rastko Petrović hrabro odbranio genijalnost svog poziva i u kom je pokazao da je suština književnosti, zapravo, neodvojivi deo života. Čitajući ovo delo mi zaista ostajemo u nedoumici: koja vrsta dela je to zapravo? Roman nije, jer nema formu romana, odnsno, nema svih pet karakteristika klasične drame. Nalikuje I na putopis, ali nije, jer nema onih glavnih stavki na koje smo navikli u putopisima, I bez kojih putoptisi zapravo I nisu to. Nije ni esej, jer ni pravila za pisanje eseja nisu u potpunosti ispošovana. Ovo je ipak jedna romaneskna priča kroz sudbinu, napisana u prozi.

Cela knjiga je napisana kao impresija o životu ljudi, koji su svedeni na ograničen i skučen prostor jednog ostrva. Sve njihove sudbine, zarobio je na tom malom mestu. Možda je zbog toga i impresija o svemu tome mnogo jača, koncentrisana na mali prostor, koji ograničava kretanje i materije i misli.

. Knjizevnost, knjizevnost, rastko petrovic, ljudi govore, rastko, petrovic, petrovic, analiza, ljudi govore rastko petrovic analiza dela
Knjizevnost
Broj strana: 5

Sredstva obezbeđenja izvršenja ugovora seminarski rad

. Sredstva, obezbedjenja, izvrsenje, ugovor, obligaciono pravo, izvrsenje ugovora, ugovor, ugovorna kazna, seminarski rad, obligaciono pravo seminarski rad |
Obligaciono pravo
Broj strana: 7

Podela suglasnika po mestu izgovora

Podela suglasnika po mestu izgovora. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, suglasnici, podela suglasnika, podela suglasnika po mestu izgovora |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Predškolski program

. Predskolski program, crnogorski jezik, posedovanje jezika, vrtic, govore deca, upoznavanje sa predskolskim |
Crnogorski jezik
Broj strana: 6

Odgovornost za privredne prestupe

Skripta prekršajno pravo. Pravo, pravni fakultet, skripta pravo, prekrsajno pravo, prekrsajno pravo skripta, odgovornost za privredne prestupe, pivredni prestup |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Govorni aparat i podela glasova priprema za čas

. Srpski jezik, govorni aparat, podela glasova, priprema, priprema za cas |
Srpski jezik
Broj strana: 4

Pitanja za prijemni informacione tehnologije

Pitanja sa odgovorima za prijemni ispit iz informacionih tehnologija, 50 pitanja. Informacione tehnologije, pitanja za prijemni informacione tehnologije, clipboard, copy, baza podataka, prenos podataka, google, caps lock, velika slova, pitanja i odgovori informacione tehnologije, pitanja za kolokvijum informacione tehnologije
Informacione tehnologije
Broj strana: 8

Devizni prekrsaji

Devizni prekrsaji. Devizni prekrsaji, prekrsajno pravo, pravo, pravni fakultet, pravno lice, odgovorno lice, drzavni organ, preduzetnik, rezident, prekrsaji rezidenta |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 3

Prekršajne odgovornosti, vrste prekršajnih kazni

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, skripta prekrsajno pravo, prekrsajna odgovornost, vrste prekrsajnih kazni, kazne, prekrsa kazne |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Istorija biljnog sveta tokom pomeranja kontinenata seminarski rad

Govori o istoriji biljnog sveta od najstarijeg vremena pa do danas.. Seminarski rad, biljke, istorija biljnog sveta tokom pomeranja kontinenata, biogeografija, biljni svet |
Biogeografija
Broj strana: 8

Govorna vežba dugo toplo leto priprema za čas

. Govorna vezba, priprema, priprema za cas, govorna vezba priprema za cas, dugo toplo leto priprema za cas, dugo toplo leto govorna vezba |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 1

Priprema iz metodike razvoja govora - Cvrcak i mrav

Priprema iz metodike razvoja govora - Tema: Pozoriste senki -Cvrcak i mrav. Cvrcak i mrav, pozoriste senki, metodika, priprema, metodika razvoja govora, razvoj govora, |
Metodika
Broj strana: 2

Pitanja za pijemni iz sociologije

Pitanja za prijemni sa odgovorima iz sociologije. Sociologija, pitanja za prijemni sociologija, dirkem, naucno posmatranje, karl marks, kolokvijum iz sociologije, socioloski darvinizam, maks veber, fenomenologija
Sociologija
Broj strana: 6

Klima Srbije

Sta je klima, od cega zavisi klima, kakva je klima u ravnicarskom kraju, kakva je klima u brdsko-planinskom kraju, pitanja sa odgovorima iz predmeta svet oko nas. Klima srbije, klima srbije, klima srbije, klima srbije, srpska klima, srpka klima, srpsa klima, sta je klima, svet oko nas, pid, priroda i drustvo,
Svet oko nas
Broj strana: 1

Metafora i metonimija priprema za čas

. Jezik, metafora, metonimija, govor, svakodnevni govor, komunikacija, priprema, priprema za cas, metafora i metonimija priprema za cas |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Lik Evgenija Onjegina analiza

U ovom sastavu je detaljno opisan lik Evgenija Onjegina. Nakon analize na času, dobila sam 5, znači da je sastav odgovorio na temu.. Lektira, evgenije onjegin, lik evgenija onjegina, sastav, srpski jezik, evgenije onjegin srpski jezik
Srpski
Broj strana: 2

[1] [2]


"govor" pronađeni su rezultati pretrage 174