Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

govor

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"govor" pronađeni su rezultati pretrage 174

[1] [3]


Diplomski rad

Језичке игре имају многе предности у односу на све друге облике рада на развоју дечјег говора, где се посебно истиче могућност њихове употребе са децом до 3 године. Притом, је важно нагласити да су оне само један од многобројних облика рада на развоју говора деце, зато што сви облици рада могу бити проткани њима. Jezik, govor, govorne igre, dete
Srpski jezik
Broj strana: 40

Ugovor o špediciji

. |
Menadžment
Broj strana: 23

Ugovor o osiguranju

Ugovor o osiguranju, detaljno je odradjen!. Pravo, provredno pravo, trgovinsko, ugovori |
Pravo
Broj strana: 17

PREDGOVOR

. |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Imenovani ugovori autorskog prava

Radi se o seminarskom radu iz autorskog prava. Ova tema je slabo obrađena poa mi je predstavljala izazov pri izradi rada. U radu obrađujem u najvećoj mjeri Izdavački ugovor kao tip ugovora koji je uređen Zakonom o autorskim is rodnim pravima.. Seminarski rad, ugovori, autorsko pravo, imenovani ugovori
Pravo
Broj strana: 20

Nasilje u školi

Nasilje u porodici je fenomen koji se javlja svuda u svetu, u svim kulturama i nezavisno od ekonomskog statusa i društvenog sloja porodice. Statistika pokazuje da su najčešće žrtve žene i deca, a nasilnici mahom muškarci. Ovo nije privatni problem porodice, i ne treba kao takav da bude tretiran ni u jednoj državi. Ovo je pitanje od javnog interesa koje mora biti rešavano na državnom nivou. Iako se dešava u porodici, najčešće iza zatvorenih vrata, ovaj problem utiče na čitavo društvo.
Poslednjih meseci u Srbiji mediji su aktuelizovali temu porodičnog nasilja. Javnost je potresena objavljivanjem stravičnih pojedinosti porodičnih tragedija koje su se desile u poslednje vreme. Tema je pogrešno predstavljena na senzacionalistički način, bez poštovanja zaštite ličnih podataka i uz zloupotrebu žrtve, iz perspektive isključivo humanističkog i socijalnog problema. Ono što nije preispitivano u ovim objavama je javna i državna odgovornost. Predstavnici Autonomnog ženskog centra zameraju vlastima što još uvek ne postoje nacionalne kampanje protiv nasilja nad ženama, uključujući porodično nasilje, a kampanje sa nacionalnom pokrivenošću još uvek organizuju mreže ženskih organizacija. Sistematska istraživanja i statističke analize na reprezentativnom uzorku još uvek su retke i sporadične.
Pored teorijskog objašnjenja sintagme nasilje u porodici, rad se osvrće i na istoriju nasilja, nasilno ponašanje u porodici, navode se i tipovi nasilnika, poreklo i priroda nasiljničkog ponašanja, kao i motivi za takvo ponašanje, a povrh svega i vrste pojedinih oblika vršnjačkog nasilja. Rad osim teorijskog dela, sadrži i istraživački deo, pod naslovom Metodologija istraživanja, sa projektom istraživanja, analizom i interpretacijom rezultata i prilozima korišćenim u ovom istraživanju.. Nasilje u ?koli, istra?iva?ki rad
Metodologija pedagoskog istrazivanja
Broj strana: 25

Kolizione norme

1. SADRŽAJ 2
2. UVOD 3
3. STRUKTURA KOLIZIONIH NORMI 4
4. PRAVNA KATEGORIJA 5
5. TAČKA VEZIVANJA 6
6. VRSTE KOLIZIONIH NORMI 7
6.1. JEDNOSTRANE I VIŠESTRANE KOLIZIONE NORME 7
6.2. SAMOSTALNE I NESAMOSTALNE KOLIZIONE NORME 8
7. O PRAVNOJ PRIRODI KOLIZIONIH NORMI 9
8. KOLIZIONE NORME ZA STVARNOPRAVNE ODNOSE 10
8.1. STVARNA PRAVA NA NEKRETNINAMA 10
9. KOLIZIONE NORME ZA UGOVORE U ODSUSTVU AUTONOMIJE VOLJE 11
10. ZAKLJUČAK 13
11. LITERATURA 14

. Kolizione norme
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 11

Ugovi o prevozu robe u drumskom saobraćaju seminarski rad

. Seminarski rad, saobracaj, ugovori o prevozu robe |
Saobracaj
Broj strana: 15

Mikrobiologija prezentacija

Imunski odgovori. Urodjeni imunitet, mikrologija, prezentacija |
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 15

Predgovor "Antologiji" Bogdana Popovica

Kompletno obradjen predgovor "Antologiji", priprema spremna za cas.. Antologija novije srpske lirike, popovic |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 11

Govorna vezba - vest

. |
Srpski jezik i književnost
Broj strana:

Odgovornost u slucaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu

. Seminarski rad, obligaciono pravo |
Obligaciono pravo
Broj strana: 12

Teorija govornih cinova

. |
Lingvistika
Broj strana:

Pitanja i odgovori(ELEKTRICNI UREDJAJI)

25.Koje su vrste elektromotora?

Kolektrorski i asninhroni elektromotori i sinhrone26.navedite glavne delove elektromotora?

Stator rotor i kolektor27.KOje se vrste elektromotora koriste u domacinstvu?

28.Kako se odrzavaju aparati i uredjaji u domacinstvu?

nzm29.Kakve zastitne mere treba predvideti pri rukovanju apratima u domacinstvu?

bla bla30.Nabrojte elektricne uredjaje na motornom vozilu.

glavna,dodatna svetla,akumulator,generator,uredjaj za paljenje,motor brisaca stakla,radio.... 31, kakva je uloga akumulatora? akumulator je vrsta punjive baterije, potrebna za pogon vozila 32, objasnite rad generatora tj alternatora, nzm 33, kakvu ulogu ima svecica i koji su njeni delovi? nzm 34, u cemu se sastoji uloga reglera napona na motornim vozilima? 35, generator usled neispravnosti ne daje elektricnu energiju, moze li automobil dalje da se krece? 36, koje se vrste aparata i uredjaja koriste u domacinstvu? 37, opisite nacin na koji masina sa bubnjem pere rublje, 38, cemu sluzi klima uredjaj? da rashladi
TEXNICKO I INFORMATICKO OBRAZOVANJE
Broj strana: 5

Istina kao osnovni princip novinarske etike

U svom seminarskom radu obradjujem temu istina kao osnovni princip novinarske etike. Novinarstvo je danas veoma razvijena profesija njeno postojanje se povezuje sa time sto je neophodna gradjanima zarad saznanja korisnih informacija. Novinarstvo i mediji danas vise nego ikada u istoriji čovecanstva ispunjavaju javnu sferu i prožimaju društvo širom sveta. Prvi i osnovni kodeks u novinarstvu,koga svaki novinar treba da se pridržava jeste obaveza prema istini, koja podrazumeva da novinari prilikom saopštavanja moraju koristiti istinu jer je suštinska disciplina u novinarstvu upravo poverenje koje publika očekuje od novinara. Danas glavni problem predstavljaju moralne dileme sa kojima se svakodnevno sreću medijski radnici, kada je dozvoljeno odnosno opravdano namerno govorenje neistine. . Istina, novinarstvo, objektivno izvestavanje, obaveze novinara
Ponasanje potrosaca
Broj strana: 7

Ljudi govore Rastko Petrović

. |
Bosanski jezik
Broj strana:

Rečenični članovi: atribut i apozicija

Njegovanje privrženosti vlastitom jeziku kao nasljeđu, njegovanje govorne kulture, razvijanje međusobnog uvažavanja i poštovanja različitosti u izražajnim sposobnostima, navikavanje na timski rad, razvijanje jezičke radoznalosti i istraživačkog duha, razvijanje sklonosti ka sadržajima koji poboljšavaju komunikacijske sposobnosti, motiviranje stvaralačkih potencijala, kreativnih sposobnosti i sklonosti, razvijanje takmičarskog duha, razvijanje ljubavi prema tradiciji BiH.
Bosanski jezik
Broj strana: 6

Ekstradicija seminarski rad

Borba protiv kriminaliteta, koja se ogleda u blagovremenom i efikasnom suprotstavljanju kriminalitetu na međunarodnom planu, ne bi mogla efikasno da se ostvaruje bez međunarodne krivično-pravne pomoći. Međunarodna pravna pomoć označava pomoć koju pravosudni i drugi nadležni organi jedne države ukazuju pravosudnim i drugim organima druge države povodom, ili u vezi, sa izvršenim krivičnim delima, a na osnovu zaključenih međunarodnih ugovora i domaćeg zakonodavstva. ekstradicija predstavlja najvažniji vid međunarodne krivično-pravne pomoći, s ciljem da se onemogući učiniocima krivičnih dela da izbegnu krivično gonjenje, odnosno izvršenje kazne bekstvom iz jedne države u drugu. . Pravo, ekstradicija, medjunarodni odnosi, medjunarodni odnosi, ekstradicija, seminarski, rad
Međunarodni odnosi
Broj strana: 9

Sepsa

. U skladu sa aktuelnim shvatanjima generalizovane infekcije, u savremenoj medicinskoj terminologiji upotrebljavaju se slede?i pojmovi: bakterijemija ozna?ava prisustvo ?ivih bakterija u krvi, ?to se dokazuje pozitivnim nalazom hemo kulture (pri ?emu, izuzev eventualnog prolaznog povi?enja telesne temperature, nema drugih znakova generalizovanog sistemskog oboljenja), bakterijemija mo?e biti prolazna (tranzitorna), ali se mo?e i ponavljati, ?ak i u pravilnim vremenskim intervalima (intermitentna), izazvana istom ili razli?itim bakterijama, septikemija je sistemska bolest izazvana ?irenjem mikroorganizama i njihovih toksina krvlju, sepsa je ?iri pojam od septikemije i ozna?ava sistemski inflamatorni odgovor izazvan mikroorganizmima, bez obzira da li se oni raznose krvlju (?to se naj?e??e de?ava) ili ostaju u lokalnom ?ari?tu
Bolnicke infekcije
Broj strana: 12

Internet - priprema za cas

Priprema za cas sa nastavnom temom Internet. Internet, nastavna tema, nastavna jedinica, cilj casa, zadaci casa, odeljenska zajednica, nastavni listici, metoda razgovora, glavni deo casa |
Odjeljenska zajednica
Broj strana: 6

Nastavni listic - pridevi

Primer za proveru znanja bez odgovora - odredjeni i neodredjeni pridevi,komparacija. . Odredjeni, neodredjeni pridevi, komparacija, nastavni listic, provera znanja, vezba |
Srpski jezik gramatika
Broj strana: 1

Zimski pejzaz

Priprema za cas IV razred- govorna vezba. Govorna vezba, zimski pejzaz |
Srpski jezik
Broj strana: 7

Asad

FDSFSFKOMISIJSKI ZAPISNIK br. 69
Sastavljen dana 01. 08. 2009. u stovarištu trgovinskog preduzeća za promet
tekstila na veliko „TEKSTL“ u Beogradu, u ulici 7. jula 16, u vezi sa
primljenom robom od trikotaže „VELUR“ iz Priboja. Roba je prispela
kamionom Kupca BG 245-67. Prijem robe vrši se po otpremnici br. 678, a na
osnovu porudžbine od 20. jula o. g.
Članovi komisije: Marko Marković, Petar Petrović i Bogosav Mirković.
NALAZ KOMISIJE
Po otpremnici br. 678 prispelo je 20 sanduka uredno označenih na adresu
kupca, a u svakom sanduku treba da bude spakovano po 50 košulja.
Sanduci su ispravni bez bilo kakvog otvaranja, svaki označen rednim brojem
od 01 do 20.
Manjak je nadjen u sanduku br. 16, u kome je kao što je brojanjem utvrdjeno,
upakovano 40 košulja umesto 50. Fakturna vrednost je nepoznata jer je sa
robom prispela samo otpremnica.
MIŠLJENJE KOMISIJE
Komisija je mišljenja da je do manjka došlo isključivo kod prodavca i to
prilikom pakovanja. Naime, radnik je pogrešno brojao. U sanduku je nadjen i
kontrolni kupon radnika br. 2-888, koji se prilaže ovom zapisniku.
Komisija je počela rad u 11,00 časova, a završila u 14,00. Ovaj zapisnik je
sačinjen u tri istovetna primerka. Da su navodi zapisnika tačni, uz punu
krivičnu i materijalnu odgovornost tvrde:
Članovi komisije
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________. Fsdfsdf
Psihologija
Broj strana: 3

Plava grobnica Milutin Bojic - priprema za cas

Priprema za cas obrade pesme Plava grobnica
Priprema sadrzi ciljeve casa, biografiju pisca, pitanja i ocekivane odgovore ucenika, temu , motive, poruke, evaluaciju casa. Plava grobnica, milutin bojic, tema, motivi, poruke, priprema za cas, nastavna jedinica, tema casa, cilj casa, knjizevnost, srpski jezik
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 5

[1] [3]


"govor" pronađeni su rezultati pretrage 174