Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

organizacija

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"organizacija" pronađeni su rezultati pretrage 95

[1] [1]


Uvod u pravo skripta

Koncepti za ispit (za ispitna pitanja) ukupno 120 lekcija

1. Uvod u pravo kao samostalna disciplina
2. Drzava kao drustvena zajednica i organizacija
3. Razlicita znacenja drzave u pravnoj teoriji i doktrini
4. Operativna znacenja drzave
5. Prostor (podrucje) i stanovnistvo drzave
6. Drzavna vlast i suverenost
7. Odnos glavnih elemenata drzave, vrste drzave i svetska drzava
8. Funkcija i delatnost drzave
9. Promene drzavnog i pravnog poretka
10. Nastanak i prestanak drzave
11. Drzavna organizacija – pojam, nacela i elementi
12. Drzavna sluzbena lica i drzava kao ustanova ...
... 120. Karakteristicni pravni sistema Zapada

. Uvod u pravo, ispitna pitanja, koncepti, uvod u pravo, skripta pravo, skripta uvod u pravo, drzava kao drustvena zajednica, pravo kao samostalna disciplina,
Uvod u pravo
Broj strana: 41

Koktel party - seminarski rad - prezentacija

Planiranje i organizacija koktel partija i toplo-hladnog bifea. Power point prezentacija. Turizam, ugostiteljstvo, hotelijerstvo, organizacija, koktel parti, toplo hladni bife, seminarski rad, prezentacija,
Turizam i hotelijerstvo
Broj strana: 35

Autizam kod dece seminarski rad

Autizam je neuro-razvojni poremećaj koji značajno utječe na sposobnost komunikacije i socijalne interakcije, a karakterističan je i po stereotipnom i repetitivnom ponašanju. Ovaj poremećaj se povećava iz godine u godinu-u posljednjim izvještajima iz SAD-a, (relevantnim i za ostale zemlje, s obzirom da je autizam gotovo ujednačeno zastupljen svugdje u svijetu) , tvrdi se da čak 1 od 50 djece školske dobi (2 posto) ima smetnje koje ukazuju na postojanje poremećaja iz autističnog spektra, što opravdava ocjenu svjetske organizacije "Autism Speaks" da, iako se ne radi o bolesti, nego poremećaju, autizam poprima razmjere epidemije.
Ovu sam temu odabrala prvenstveno iz razloga što je u našoj zemlji autizam i dalje mit. Državne institucije ne pridaju dovoljno pažnje ovom problemu, čak nije poznat broj oboljelih osoba. Nekolicina nevladinih organizacija radi na podizanju svijesti o autizmu. Roditelji, kao i sama djeca, nemaju dovoljno podrške za prevladavanje ovog problema. U Bosni i Hercegovini problem je također i nedovoljno stručan kadar za pomoć djeci oboljele od autizma.
U svom radu ću govoriti o autizmu, uzrocima autizma, historijskom osvrtu na autizam. Također ću se osvrnuti na DSM-IV kao klasifikator oboljenja te uzroke autizma. U radu je obrađeno i liječenje autizma, te skrb autistične djece u nevladinim organizacijama.
. Autizam, psihologija, djeca, dsm - iv, povijest autizma, autizam kod dece, seminarski rad, autizam kod dece seminarski rad, psihologija, psihologija seminarski rad
Psihologija
Broj strana: 23

Organizacija i organizacijske strukture

Seminarski rad na temu ''organizacija i organizacijske strukture u menadžmentu''. Organizacija, organizacijske strukture, organizacija, preduzeca, menadzment, klasicna, teorija, neoklasicna, teorija, ekonoija, ekonomski, fakultet, nacela, organizacije, divizinalna, organizacijska, struktura, tipizacija, mehanizacija, troskovi, univerzalni, pojam, institucionalni, pojam, strukturni, pojam, funkcijski, pojam, sef, odeljenja, menadzer, poslovodja, radnik,
Organizacija preduzeća
Broj strana: 14

Hotel Sumarice - prezentacija

Ljudski resursi, regrutovanje kadrova, obuka i kvalifikaciona struktura radnika, zarade i komunikacija zaposlenih. Na primeru hotela Sumarice u Kragujevcu. Ekonoski fakultet, menadzment, ljudski resursi, obuka kadrova, kvalifikaciona struktura, komunikacija zaposlenih, zaposleni, kadrovi, zarade, organizacija, seminarski rad
Osnove menadzmenta
Broj strana: 17

Fasizam - seminarrski rad

Seminrski rad na temu "Fasizam". Fasizam, seminarski rad, istorija, ekonomske prilike, politika, benito musolini, radnicki pokret, demokratksa stranka, organizacija drzave, drzava, pad fasizma, spoljna politika, unutrasnja politika
Istorija
Broj strana: 20

Struktura organizacije i njen dizajn

. |
Organizacija preduzeca
Broj strana: 10

Organizacioni modeli preduzeća

. Preduzece, ortacko, komanditno, organizacija preduzeca, organizacioni modeli preduzeca |
Organizacija preduzeca
Broj strana: 9

Logicka organizacija mreze

Skripta informatika, Logicka organizacija mreze. Informatika, srednja skola, informatika i racunarstvo, racunarstvo, mreza, internet, skripta informatika, logicka organizacija mreze |
Informatika
Broj strana: 2

Upravljanje kvalitetom

Uvod
Od 1920. godine do 1940. godine obezbjeĎenje isporuke kvalitetnih proizvoda za kupca se
baziralo na znanjima o kontroli kvaliteta proizvoda i tadašnjem razvoju tehnologije. Na
završetku proizvodnih linija je postojao tim kontrolora koji su isključivali proizvode koji
vizuelno ili na osnovu skromnih mernih pokazatelja ne zadovoljavaju planirane tolerancije.
Povratna informacija od kupca i njegovi zahtevi nisu se uzimali u obzir i preporučenih mera ili
normi za dati proizvod nije bilo. Krajem 1940. godine Ministratsvo odbrane u Sjedinjenim
Američkim Drţavama, je prepoznalo korist koja je dobijena globalnom transformacijom
japanske proizvodne industrije. Ovo ministarstvo razvija sistem standardizacije koji dobija naziv
“ObezbjeĎenje kvaliteta” i uvoĎenje organizacionih procedura za upravljanje svim funkcijama
koje utiču na kvalitet proizvoda. Nešto kasnije se razvijaju i prvi standardi vojne industrije tj.
MIL standardi američke vojske koji su bili osnova za razvoj serije standarda ISO 9000.
Ovi standardi su unapreĎivani od strane Asocijacije za standard i kvalitet u Velikoj Britaniji i
Kanadi.
MeĎunarodne organizacije za standardizaciju ISO je 1979. godine formirala Tehnički komitet
TC 176 sa osnovnim zadatkom da radi na “standardizaciji i usaglašavanju područja sistema
kvaliteta, obezbjeĎenja kvaliteta i odgovarajućim tehnologijama kvaliteta”, na osnovama
postojećih nacionalnih standarda. Kao rezultat tog rada izašla je 1987. godine serija standarda
ISO 9000. Ova serija standada na našim prostorima je nakon četiri godine kašnjenja ugledala
svetlo dana. Standardi serije ISO 9000 su koncipirani tako da ne daju rešenja. Oni samo daju
zahteve koje treba ispoštovati i smernice kojima se treba rukovoditi da bi se obezbedio sistem
kvaliteta. Namenjeni su industrijskim, komercijalnim ili drţavnim organizacijama, sa ciljem da
im omoguće obezbjeĎenje zadovoljenja zahteva i/ili potreba kupaca, da zadrţe dobre ekonomske
performanse i da razviju efektivnije i efikasnije sisteme. Često se dešava da ispunjenje uslova
tehničke specifikacije koje kupac postavlja ne rezultira uvek i njegovim zadovoljstvom. Razlog
tome leţi u nedostacima u organizacionom sistemu za isporuku i podršku proizvodu. Upravo,
rešenje za ove probleme treba traţiti u seriji standarda ISO 9000. Oni opisuju koje elemente
sistema kvaliteta treba uzeti u obzir, ali ne i kako pojedine organizacije treba da primene ove
sisteme. Ovi standardi su prvim izdanjem sa pravom tretirani kao proizvodni, jer su upravo i bili
kao i njihove pretače namenjeni hardverskim preduzećima.
Serija standarda ISO 9000 jasno definiše zahteve i smernice za svaki segment poslovnog
sistema. Mnoštvo uključenih nacionalnih standarda, stručnjaka iz zemalja kooperanata na
projektu izrade ISO 9000, kao i razlozi nekih zemalja za sertifikaciju sistema kvaliteta su
dovoljan garant da primena odgovarajućih ISO 9000 standarda poslovni sistem dovodi u stanje
konkurentnosti i otvorenosti za saradnju i dalji razvoj.. Standard, kvalitet
Arhitektura računara
Broj strana: 21

ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗЛЕТА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

organizacija izleta u mladjim razredima osnovne skole, slobodne aktivnosti, vannastavne aktivnosti, skola u prirodi, ekskurzije, znacaj izleta za ucenika i detaljna istrazivanja.. Metodologija pedagoskog istrazivanja, uciteljski fakultet, osnovna skola, izlez, ekskurzija , vannnastavne aktivnosti, skola u prirodi, slobodne aktivnosti
Metodologija pedagoskog istrazivanja
Broj strana: 32

Nasilje u školi

Nasilje u porodici je fenomen koji se javlja svuda u svetu, u svim kulturama i nezavisno od ekonomskog statusa i društvenog sloja porodice. Statistika pokazuje da su najčešće žrtve žene i deca, a nasilnici mahom muškarci. Ovo nije privatni problem porodice, i ne treba kao takav da bude tretiran ni u jednoj državi. Ovo je pitanje od javnog interesa koje mora biti rešavano na državnom nivou. Iako se dešava u porodici, najčešće iza zatvorenih vrata, ovaj problem utiče na čitavo društvo.
Poslednjih meseci u Srbiji mediji su aktuelizovali temu porodičnog nasilja. Javnost je potresena objavljivanjem stravičnih pojedinosti porodičnih tragedija koje su se desile u poslednje vreme. Tema je pogrešno predstavljena na senzacionalistički način, bez poštovanja zaštite ličnih podataka i uz zloupotrebu žrtve, iz perspektive isključivo humanističkog i socijalnog problema. Ono što nije preispitivano u ovim objavama je javna i državna odgovornost. Predstavnici Autonomnog ženskog centra zameraju vlastima što još uvek ne postoje nacionalne kampanje protiv nasilja nad ženama, uključujući porodično nasilje, a kampanje sa nacionalnom pokrivenošću još uvek organizuju mreže ženskih organizacija. Sistematska istraživanja i statističke analize na reprezentativnom uzorku još uvek su retke i sporadične.
Pored teorijskog objašnjenja sintagme nasilje u porodici, rad se osvrće i na istoriju nasilja, nasilno ponašanje u porodici, navode se i tipovi nasilnika, poreklo i priroda nasiljničkog ponašanja, kao i motivi za takvo ponašanje, a povrh svega i vrste pojedinih oblika vršnjačkog nasilja. Rad osim teorijskog dela, sadrži i istraživački deo, pod naslovom Metodologija istraživanja, sa projektom istraživanja, analizom i interpretacijom rezultata i prilozima korišćenim u ovom istraživanju.. Nasilje u ?koli, istra?iva?ki rad
Metodologija pedagoskog istrazivanja
Broj strana: 25

Organizaciona kultura preduzeća - Forma Ideale

Organizaciona kultura preduzeća - na primeru Forma Ideale iz Kragujevca
. Seminarski rad, prezentacija, organizacija preduzeca, struktura preduzeca, kultura preduzeca, preduzece, organizacija, ekonomija, ekonomski fakultet
Organizacija preduzeća
Broj strana: 12

Topli Bife za 110 osoba seminarski rad

. Tursitcka naselja, priprememni radovi, sluzenje jela, organizacija usluzivanja, kuhinjska odjeljenja, dansing bar, oprema i namestaj, stolovi, seminarski rad |
Turizam i hotelijerstvo
Broj strana: 18

Koktel parti za 100 osoba seminarski rad

. Tocionica pica, ugovor za koktel party, pripremni radovi za koktel party, sluzenje pica, sluzenje jela na koktelima, nacin pripreme nekih jela na koktel partiju, organizacija rada na koktel partiju za 100 osoba itd, :)
Turizam i hotelijerstvo
Broj strana: 17

Projektovanje informacionih sistema na primeru - seminarski

Projektovanje informacionih sistema na konkretnom primeru firme FUSION, seminarski rad . Projektovanje informacionih sistema, seminarski rad, upravljanje organizacija, poslovni sistem, informacioni sistem, dijagram konteksta, dekompozicija, dijagram toka, modeliranje podataka, entiteti, atributi, dijagram zavisnosti entiteta
Projektovanje Informacionih sistema
Broj strana: 20

Marketing u neprofitnim organizacijama

U ovom seminarskom radu smo vidjeli zbog čega je bitno koristiti marketing u neprofitnim organizacijama.
Također smo u ovom seminarskom radu vidjeli koje su moguće primjene marketinga u neprofitnim organizacijama , kao naprimjer u :
• Identificiranje svih sudionika/ciljnih grupa u djelovanju organizacije i utvrđivanje njihovih potreba
• Uspješnije zadovoljavanje utvrđenih potreba sudionika/ciljnih grupa
• Kvalitetnija osiguravanja resursa za djelovanje i osiguravanje financijske stabilnosti
• Snižavanje troškova djelovanja
• Osmišljavanje programa komunikacije organizacije s okružjem.
. Marketing u neprofitnim oranizacijama
Marketing
Broj strana: 6

Državna organizacija, pojam, načela, elementi - seminarski rad

Seminarski rad iz sociologije, drzavna organizacija. Drzava, drzavna organizacija, nacela, pojam, elementi drzave, seminarski rad, sociologije, pojam drzave, nacela drzavne organizacije |
Sociologija obrazovanja
Broj strana: 13

OSJEĆAJI I RASPOLOŽENJE

. |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 15

Organizacija preduzeca pitanja i odgovori

Kratka pitanja i odgovori, osnovni pojmovi. Organizacija, organizacija preduzeca, ekonomski, fakultet |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 5

Apatinska pivara seminaski rad

. Apatinska pivara seminarski rad, organizacija preduzeca, organizaciona sema apatinske pivare, fiknansije, prodaja |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 16

Planiranje i biznis plan - prezentacija

Prezentacija na temu planiranje i biznis plan. Planiranje, biznis plan, organizacija preduzeca, prezentacija, vrste planiranja, operativni planiranje, strategijsko planiranje |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 9

Klasifikovanje organizacionih struktura seminarski rad

. Organizacija, preduzece, seminarski rad, klasifikovanje organizacionih struktura |
Ekonomija
Broj strana: 10

Organizacija sudstva u srednjem veku

Sudstvo u Vizantiji,Serijatu,Germanskom pravu,Engleskoj. Sudstvo, vizantija, serijat, germansko pravo, engleska, organizacija sudstva u srednjem veku, srednji vek, uporedna pravna tradicija |
Uporedna pravna tradicija
Broj strana: 1

Analiza preduzeca Podrum vina Vukoje

Studija slucaja, moze se koristiti i za druge predmete.. Analiza preduzeca, finansijski izvestaji, problemi i resenja poslovanja, saradnja sa eu, analiza preduzeca podrum vina vukoje |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 10

Organizacija i nacin rada procesne kontrole u kocnoj tehnici

Količina uskladištenih zrnastih kultura u skladištu i po ćelijama treba u svakom trenutku da bude evidentirana kroz zapise o izvršenim postupcima prijema, pomeranja, čišćenja sušenja i izdavanja zrnastih kultura. Pored transparentno evidentirane količine kroz zapise u skladištu je neophodno periodično izvršiti proveru ovih podataka. Procesna kontrola količina obavlja se merenjem zapremine uskladištene robe po ćelijama silosa a periodičnost kontrole je precizirana u planu.
Procesna kontrola količina može se obaviti i merenjem mase uskladištenog zrna propuštanjem preko protočnih vaga, ali je ovaj postupak dugotrajan, zahteva pomeranje komplenih količina uskladištene robe i iziskuje značajne troškove, te se njemu pribegava samo u ekstremnim situacijama.
PROCESNA KONTROLA – vrši se na velikom broju predefinisanih tačaka u toku proizvodnje, koja odmah eliminiše komade koji ne zadovoljavaju standarde.. organizacija i na?in rada procesne kontrole u ko?noj tehnici, ppt, procesna kontrola, proizvodi koji su prosli procesnu kontrolu, pojam, o fabrici \"prva petoletka\", pogon ?ppt ko?na tehnika ad?
Upravljanje poslovanjem
Broj strana: 9

Menadžment i okruženje seminarski rad

. Merenje, kontrola, merenje i kontrola, menadzment, okruzenje, seminarski rad, organizacijaska struktura, socijalno okruzenje, opste okruzenje |
Merenje i kontrola
Broj strana: 16

Predmer i predracun radova

U pitanju je obrada novog gradiva natemu predmet gradjevinskih radova, gde se nakon kratkog objasnjenja cas bazira na izradi primera.. Predmer gradjevinskih radova, priprema za cas, predmet casa, nastavna tema, nastavna jedinica, zadaci casa, tip casa
Organizacija gradjenja
Broj strana: 11

Seminarski: Marketing u neprofitnim organizacijama

-zbog čega je bitno koristiti marketing u neprofitnim organizacijama , te smo zaključili da marketing doprinosi njenoj mnogo boljoj organizaciji i funkcionisanju
-moguće primjene marketinga u neprofitnim organizacijama , kao naprimjer u :
• Identificiranje svih sudionika/ciljnih grupa u djelovanju organizacije i utvrđivanje njihovih potreba
• Uspješnije zadovoljavanje utvrđenih potreba sudionika/ciljnih grupa
• Kvalitetnija osiguravanja resursa za djelovanje i osiguravanje financijske stabilnosti
• Snižavanje troškova djelovanja
• Osmišljavanje programa komunikacije organizacije s okružjem.
. Marketing u neprofitnim organizacijama, seminarski, rad, marketing, nevladine, organizacije, ciljne, grupe, primena, marketinga, lobiranje, odnosi, sa, javnoscu,
Marketing
Broj strana: 6

Marketing miks usluznih organizacija

. |
Marketing
Broj strana:

Pojam i nastanak države seminarski rad

Država je organ vladajuće klase za ostvarenje njenih klasnih interesa. U XVI veku termin je prvi put upotrebio Makijaveli. Država je istorijska kategorija, što znači da je jednom nastala i da će iščeznuti. U prvobitnoj zajednici, društvu sa gentilnim uređenjem, nije postojala još nikakva organizovana vlast. Razvojem materijalnih proizvodnih snaga, podelom rada, proširenjem razmene i formiranjem tržišta u okviru gensa i izvan njega, pojavom privatnog vlasništva i cepanjem plemenskih organizacija na vlasnike (bogate) i nevlasnike (siromašne), propada gentilno uređenje. Na ruševinama starih plemenskih zajednica izrasta nova društvena organizacija sa postojanje mantagonističkih klasa. Kao rezultat nepomirljivosti klasa nastaje država. . Pojam drzave, karakteristike drzave, elementi drzave, nastanak drzave, teorija drzave, seminarski rad, gradjansko pravo
Gradjansko Pravo
Broj strana: 11

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju - seminarski rad

Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) , у страним земљама познатија као ОSCE ( Organization for security and co-operation in Europe). Oebs, osce, ekonomska geografija, seminarski rad
Ekonomska geografija
Broj strana: 8

Trezor

. |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 10

Dizajn i redizajn Kliničkog centra seminarski rad

Seminarski rad iz organizacije preduzeca na konkretnom primeru, Dizajn i redizajn Kliničkog centra Kragujevac. Dizajn klinickog centra, redizajn klinickog centra, seminarski rad, organizacija preduzeca, analiza nivoa podele rada, analiza postojeceg modela klinickog centra, analiza modela delegiranja autoriteta, autoritet, strateski planovi
Organizacija preduzeća
Broj strana: 11

Revizija u osiguranju seminarski rad

Revizija u osiguranju na konkretnom primeru "Takovo osiguranje", seminarski rad. Racunovodstvo, racunovodstvo finansijskih organizacija, osiguranje, seminarski rad, revizija, revizija u osiguranju, unutrasnja revizija u osiguranju, zadaci unutrasnje revizije u drustvu za soiguranje
Racunovodstvo finansijskih organizacija
Broj strana: 8

Gradivo za prvi kolokvijum

. 30, navedite i ukratko opi?ite ?etiri definicije informatike? 31, ?ta je elektronska komunikacija? 32, ?ta omogu?uje mre?e za prenos podataka? 33, ?ta omogu?uju banke podataka? 34, multimedija predstavlja: 35, informacija je: 36, komunikacija je: 37, podatak je: 38, ?ta je virtuelna realnost? 39, probleme distribucije informacija prema, v, sri?eu sa stanovi?ta poslovnog menad?menta mo?emo podeliti u slede?e 40, pobrojati i opisati strukturu informacionog sistema? 41, navedite generacije kompjutera prema fazama razvoja? 42, na osnovu karakteristika hardverskih komponenti, pouzdanosti sistema, raspolo?ivosti softvera i nabavne cene, 43, navedite ulogu i vrste mikroprocesora? 44, navedite ulogu i vrste interfejs? 45, navedite tipi?nu, hardversku konfiguraciju desktop (neprenosivor) jednokorisni?kog personalnog ra?unara? 46, osnovne karakteristike novog informacionog okru?enja su slede?e: 47, navedite zadatak komunikacionih kanala? 48, kontroler perifernih u/i jedinica ima zadatak: 49, navedite osnovne elemente hardvera sa funkcionalnog stanovi?ta? 50, pored memorisanja i obrade podataka kao osnovnog, ostali zadaci glavne memorije su slede?i: 51, u okviru glavne memorije mo?emo razlikovati pet osnovnih podru?ja: 52, ?ta je rom? 53, ?ta je ram? 54, ke? (cash) memorija slu?i kao: 55, navedite najva?nije zadatke upravlja?ke jedinice ra?unara? 56, navedite najjednostavnije obja?njenje toka operacija u aritmeti?ko-logi?koj jedinici ra?unara? 57, ?ta je tastatura? 58, mi? je: 59, jedinica za opti?ki ulaz je : 60, pobrojati i opisati osnovne vrste ?tampa?a koji su u ?iroj upotrebi? 61, navedite prema ?emu se rangira kvalitet monitora? 62, navedite eksterne (periferne) memorije koje se danas najvi?e primenjuju? 63, ?ta je magnetna traka? 64, ?ta je magnetni disk (navedite vrste)? 65, prema hardverskim karakteristikama, diskovi se mogu upore?ivati po: 66, sa aspekta rada sa bazama podataka, diskovi se mogu podeliti prema: 67, magnetna disketa je: 68, zip disketa je: 69, kompakt disk je: 70, navedite vrste i karakteristike kompakt diskova? 71, dvd ure?aj je: 72, mikrofilm je: 73, organizacija podataka podrazumeva ure?enost podataka kojom se defini?e: 74, datoteke se me?usobno razlikuju prema slede?im osobinama: 75, opi?ite organizaciju datoteka? 76, navedite osnovna obele?ja direktne organizacije koja se mogu identifikovati: 77, prema j, martinu mogu se identifikovati ?etiri vrste organizacije podataka: 78, baza podataka se obi?no defini?e: 79, mo?e se konstatovati da su prednosti baze podataka u odnosu na ni?e organizacione strukture podataka slede?e: 80, sistem za upravljanje bazom podataka je (dbms): 81, postoje ?etiri elementa vezana za pojam baze podataka koje treba razmotriti: 82, op?te logi?ki i fizi?ki aspekt baze podataka? 83, navedite strukture baze podataka? 84, opi?ite hijerarhijski dbms? 85, opi?ite mre?nu strukturu dbms? 86, opi?ite relacioni dbms? 87, relacioni modeli baza podataka imaju slede?e osobine: 88, navedite prednosti i nedostatke razli?itih baza podataka? 89, opi?ite koncept distribuirane baze podataka? 90, navedite karakteristike operativnog sistema windows xp (navesti i karakteristike programske grupe contol panel) ? 91, definisati pojmove: desktop, shortcut, task bar ? 92, definisati pojmove: folder, file i clipboard? 93, ?ta zna?i kompresija podataka (navesti bar 3 primera komprimovanih datoteka)? 94, navedite programe za multimedijalne aplikacije koje podr?ava operativni sistem windows? slede?e aktivnosti: 95, operativni sistem multimedijalnih sistema windows xp je univerzalni sistem koji omogu?ava, pored ostalog, 97, navedite pet klju?nih faza u procesu prevo?enja izvornog programa (sources programs objects program)? 96, ?ta su programi prevodioci?
Pedagoska informatika
Broj strana: 7

Upotreba i značaj bioloških satova

Skripta biologija, upotreba i znacaj bioloskih satova. Biologija, srednja skola, bioloski satovi, upotreba i znacaj bioloskih satova, merenje vremena, hemoostaza, vremenska organizacija, sisari
Biologija
Broj strana: 5

Organizacija policije – MUP RS (PU za grad Beograd)

. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, organizacija policije, mup rs, pu beograd |
Policija u zajednici
Broj strana: 1

Marketing informacioni sistem (MIS) seminarski rad

. Marketing, informacioni sistem, mis, seminarski rad, cilj i svrha misa, struktura misa, organizacija misa, informacije u marketingu |
Marketing
Broj strana: 8

Zima priprema za čas

Наставни предмет
Наставна јединица
Разред
Тип часа
Наставна средства
Циљ часа
Облици наставниг рада
Методе наставног рада
Задаци:
а) Образовни
б) Функционални
ц) Васпитни
Организација, ток и структура часа
Увод
Главни дио
Завршни дио
Литература
План записа на табли
. Pripreme za cas, organizacija tok, struktura casa, zima, zima priprema za cas, priroda i drustvo
Priroda i drustvo
Broj strana: 2

Sanacija, likvidacija i stečaj privrednih društava

Obligaciono pravo skripta: sanacija privrednog drustva, likvidacija privrednog drustva, stecaj, pojam i organi stecajnog postupka, reorganizacija duznika u stecajnom postupku, . Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, privredno drustvo, sanacija privrednog drustva, stecaj, likvidacija privrednog drustva, pojam organi stacajnog postupka, stecajni postupak, reorganizacija duznika, nesposobnost za placanje, stecajna komisija, stecajno vece, stecajni sudija, posledice otvaranja stecajnog postupka, pobijanje pravnih radnji stecajnog postupka
Obligaciono pravo
Broj strana: 6

Biblija Legenda o Potopu - priprema za cas

Metodicka priprema za I razred srednje skole sa nastavnom temom Bbiblija, legenda o potopu. Biblija, potop, nojeva barka, analiza, cas, priprema za cas, srednja skola, knjizevnost, zadaci za ucenike, organizacija casa,
Knjizevnost
Broj strana: 8

POTRAŽIVANJA OD KUPACA

UVOD

Potraživanja od kupaca su dažbine prema kupcima i ostalima za novcem, dobrima ili uslugama. Za potrebe finansijskih izvještaja potraživanja se grupišu kao kratkoročna ili dugoročna. Kratkoročna potraživanja od kupaca su ona za koje se očekuje da će biti naplaćena u roku godine dana ili tokom tekućeg poslovnog ciklusa, zavisno o tome koje je razdoblje duže. Sva druga potraživanja svrstavaju se u dugoročna. Potraživanja se u bilansu nadalje dele na trgovinska i netrgovinska potraživanja. Trgovinska potraživanja su iznosi koje duguju kupci za prodatu robu i pružene usluge kao deo uobičajenih poslovnih aktivnosti.
Potraživanja od kupaca, usmeno obećanje kupca da će platiti kupljenu robu i pružene usluge, uobičajeno su naplativa u roku 30 do 60 dana te predstavljaju “otvorene račun”. Primljene zadužnice od kupaca su pisana obećanja izdavatelja zadužnice da će platiti određeni novčani iznos na određeni datum u budućnosti, a mogu nastati kao rezultat prodaje, financiranja ili drugih poslovnih događaja. Netrgovinska potraživanja mogu proizaći iz različitih poslovnih događaja, a mogu biti pismena obećanja kako plaćanja tako i isporuke. Neki primeri ovakvih potraživanja jesu: predujmovi službenicima i zaposlenima; predujmovi društvu-kćeri; depoziti za pokrivanje potencijalnih šteta i gubitaka; depoziti koji služe kao jamstvo izvedbe ili plaćanja; potraživanja za dividende i kamate i sl. Zbog svojih osobitih svojstava, netrgovinska se potraživanja općenito klasificiraju i iskazuju kao posebne stavke bilance
. Potra?ivanja od kupaca
Organizacija preduzeca
Broj strana: 8

Primena bioloških satova kod ljudi

Skripta biologija, primena bioloških satova kod ljudi. Biologija, srednja skola, bioloski satovi, upotreba i znacaj bioloskih satova, merenje vremena, hemoostaza, vremenska organizacija, sisari, bioloski satovi kod ljudi
Biologija
Broj strana: 3

Službe u hotelu

Logično je da služba recepcije predstavlja praktično najznačajniju službu pošto je stalno u kontaktu sa gostima. . Hotelske sluzbe, recepcija, sluzba na spratovima, organizacija rada hotela, odeljenja u hotelu, sluzbe u hotelu
Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Broj strana: 3

[1] [1]


"organizacija" pronađeni su rezultati pretrage 95