Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

pravni fakultet

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"pravni fakultet" pronađeni su rezultati pretrage 93

[1] [1]


Komutativna pravda

Seminarski rad iz Pravne etike

Komutativna pravda. Pravna etika, pravo, komutativna pravda, pravni fakultet |
Pravo
Broj strana: 13

Prekrsajno procesni subjekti

Prekrsajno procesni subjekti i organi za vodjenje prekrsajnog postupka i njihova nadleznost. Prekrsajno procesni subjekti, subjekt, prekrsaj, prekrsajni postupak, pravo, pravni fakultet, organi, sudija za prekrsaje, opstinski sudija, vece za prekrsaje
Prekrsajno pravo
Broj strana: 4

Prekršaji u vezi sa javnim okupljanjem

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, skripta prekrsajno pravo, javno okupljanje, ?rekrsaji u vezi sa javnim okupljanjem |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Devizni prekrsaji

Devizni prekrsaji. Devizni prekrsaji, prekrsajno pravo, pravo, pravni fakultet, pravno lice, odgovorno lice, drzavni organ, preduzetnik, rezident, prekrsaji rezidenta |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 3

Prekrsaj u vezi sa oruzjem i municijom - opste karakterisiti

Prekrsaj u vezi sa oruzjem i municijom - opste karakterisitike. Pravo, pravni fakultet, prekrsajno pravo, oruzje, municija, prekrsaj sa oruzjem, prekrsaj sa municijom, nadlezni organ, kazna zatvora
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Pojam i vrste dokaza

Pojam i vrste dokaza. Pojam i vrste dokaza, pojam dokaza, vrste dokaza, dokaz, pravo, pravni fakultet, prekrsajno pravo, dokazna sredstva, direktni dokazi, indirektni dokazi, izjava, iskaz
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Uračunljivost i vinost

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, skripta prekrsajno pravo, uracunljivost, nenormalno psihicko stanje, bitno smanjena uracunljivost, vinost |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Prekrsajno procesno pravo i preksajni postupak

Prekrsajno procesno pravo i preksajni postupak. Prekrsajno pravo, prekrsajni postupak, procesno pravo, pravni fakultet, predmet, zadatak, opsti postupak, posebni postupak, prvostepeni postupak, postupak po pravnim lekovima
Prekrsajno pravo
Broj strana: 3

Prekrsaji u vezi sa licnom kartom

Prekrsaji u vezi sa licnom kartom iz prekrsajnog prava. Prekrsaji u vezi sa licnom kartom, licna karta, prekrsaj, pravo, pravni fakultet, neposedovanje licne karte, javna isprava |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Rokovi u prekrsajnom postupku

Rokovi u prekrsajnom postupku. Rokovi, rokovi u prekrsajnom postupku, prekrsajni postupak, pravo, pravni fakultet, rok za zalbu, materijalnopravni troskovi, procesnopravni troskovi
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Imovinsko pravni zahtev u prekrsajnom postupku

Imovinsko pravni zahtev u prekrsajnom postupku. pravni zahtev, imovinski zahtev, prekrsajni postupak, prekrsaj, sud, drzavni organ, pravo, pravni fakultet, ostecena lica, prvostepeni organ, osteceni
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Prekrsaji pravnog lica u vezi sa oruzjem i municijom

Prekrsaji pravnog lica u vezi sa oruzjem i municijom. Pravo, pravni fakultet, prekrsajno pravo, oruzje, municija, prekrsaj sa oruzjem, prekrsaj sa municijom |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Troskovi u prekrsajnom postupku

Troskovi u prekrsajnom postupku. Troskovi u prekrsajnom postupku, troskovi, prekrsajni postupak, pravo, pravni fakultet, pausalni iznos, troskovi za svedoke, svedok, troskovi uvidjaja |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Laksi saobracajni prekrsaji pravnih lica

Laksi saobracajni prekrsaji pravnih lica - nabrojani prekrsaji. Pravo, pravni fakultet, prekrsajno pravo, prekrsaj, beleske, saobracajni prekrsaji, pravno lice |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Tezi saobracajni prekrsaji pravnih lica

Tezi saobracajni prekrsaji pravnih lica - nabrojani prekrsaji. Pravo, pravni fakultet, prekrsajno pravo, pravno lice, prekrsaj pravnog lica, prekrsaj |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Odmeravanje kazni, kazna zatvora, novčana kazna i opomena

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, skripta prekrsajno pravo, kazna zatvora, odmeravanje kazni, opomena, novcana kazna |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 3

Prekrsaji fizickog lica u vezi sa oruzjem i municijom

Prekrsaji fizickog lica u vezi sa oruzjem i municijom. Pravo, pravni fakultet, prekrsajno pravo, beleske sa predavanja, fizicka lica, prekrsaj fizickog lica, oruzje, municija, prekrsaji sa oruzjem, prekrsaji sa municijom, nadlezni organ, sprovodjenje kazne, zatvor
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Osnovna nacela prekrsajnog postupka

Osnovna nacela prekrsajnog postupka. Osnovna nacela prekrsajnog postupka, prekrsajni postupak, postupak, prekrsaj, sudija, drzavni organ, pravo, pravni fakultet, nacelo zakonitosti, ocena dokaza, utvrdjivanje istine, nacelo zabrane
Prekrsajno pravo
Broj strana: 3

Prekrsajna prijava u prekrsajnom postupku

Prekrsajna prijava u prekrsajnom postupku. Prekrsajna prijava, prekrsajni postupak, donosenje odluke, saopstavanje odluke, pravo, pravni fakultet |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Stvarna i pravna zabluda, sila, pretnja i prinuda

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, skripta prekrsajno pravo, stvarna zabluda, pravna zabluda, sila, prtnja, prinuda |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Prekršaji i nedolična ponašanja na sportskim priredbama

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, skripta prekrsajno pravo, sportske priredbe, prekrsaji na sportskim priredbama, nedolicna ponasanja na sportskim terenima
Prekrsajno pravo
Broj strana: 4

Tezi saobracajni prekrsaji fizickih lica

Tezi saobracajni prekrsaji fizickih lica - nabrojani prekrsaji. Prekrsajno pravo, pravo, pravni fakultet, prekrsaji, fizicka lica, pravni sistem, beleske, saobracajni prekrsaji, saobracaj
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Prekršajne odgovornosti, vrste prekršajnih kazni

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, skripta prekrsajno pravo, prekrsajna odgovornost, vrste prekrsajnih kazni, kazne, prekrsa kazne |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Oduzimanje imovinske koristi pribavljene prekršajem, zastare

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, skripta prekrsajno pravo, zastarelost, oduzimanje imovinske koristi pribavljene prekrsajem, pojam jrm |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Neovlašćeno prikupljanje dobrovoljnih priloga

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, skripta prekrsajno pravo, neovlasceno prikupljanje dobrovoljnih priloga |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Laksi saobracajni prekrsaji fizickih lica

Laksi saobracajni prekrsaji fizickih lica - nabrojani prekrsaji. Prekrsajno pravo, pravo, pravni fakultet, prekrsaji, fizicka lica, pravni sistem, beleske, saobracajni prekrsaj, saobracaj
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Poreski prekrsaji

Poreski prekrsaji iz prekrsajnog prava. Poreski prekrsaji, pravo, pravni fakultet, prekrsaj, porez, drzavni organ, poreska uprava, porez na dodatu vrednost, poreske prijave, prijave poreza
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Izuzece i okrivljeni kod prekrsajnog postupka

Izuzece i okrivljeni kod prekrsajnog postupka. Izuzece, okrivljeni, prekrsajni postupak, prekrsaj, pravo, pravni fakultet, sudija, izuzece sudije |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Preprodaja ulaznica, vračanje, prostitucija, davanje pića ve

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, skripta prekrsajno pravo, preprodaja ulaznica, vracanje, prostitucija, davanje pica vec pijanom licu |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 3

Carinski prekrsaji

Carinski prekrsaji. Carinski prekrsaji, prekrsaji, pravni fakultet, pravo, carina, zakon, drzavni organ, drzavni porez, carinski organ |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Branilac i osteceni kod prekrsajnog postupka

Branilac i osteceni kod prekrsajnog postupka. Branilac, osteceni, prekrsajni postupak, prekrsaj, pravo, pravni fakultet, okrivljeni, punomocje, svedok |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Zahtev za pokretanje prekrsajnog postupka

Zahtev za pokretanje prekrsajnog postupka. Zahtev, pokretanje prekrsajnog postupka, prekrsajni postupak, prekrsaj, sud, pravo, pravni fakultet, nadlezni organi, drzavna uprava, ovlsaceni inspektori, javni tuzilac
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Pokušaj prekršaja, pojam i oblici saučesništva

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, skripta prekrsajno pravo, pokusaj prekrsaja, saucesnistvo, pojam saucesnistva, oblici saucesnistva, izvrsilastvo, saizvrsilastvo
Prekrsajno pravo
Broj strana: 3

Ispitivanje okrivljenog

Ispitivanje okrivljenog. Ispitivanje okrivljenog, okrivljeni, ispitivanje, pravo, pravni fakultet, prekrsajno pravo, skripta prekrsajnog prava, svedok |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Produženi, kolektivni i prekršaj sa indiferentnim brojem rad

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, skripta prekrsajno pravo, produzeni prekrsaj, kolektivni prekrsaj, prekrsaj sa indiferentnim brojem radnji |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Neovlašćeno paljenje raketa ili pucanje iz vatrenog oružja

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, skripta prekrsajno pravo, vatromet, neoblasceno paljenje raketa, neovlasceno pucanje iz vatrenog oruzja |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Podnesci i zapisnici kod prekrsajnog postupka

Podnesci i zapisnici kod prekrsajnog postupka. Podnesci, zapisnici, prekrsajni postupak, prekrsaj, pravo, pravni fakultet, izjava, pismeni akt, sudija, zapisnicar |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Pojam i vrste zaštitnih mera i sankcije prema maloletnicima

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, skripta prekrsajno pravo, pojam zastitnih mera, vrste zastitnih mera, sankcije, sankcije prema maloletnicima |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Spoljno trgovinski prekrsaji

Spoljno trgovinski prekrsaji. Spoljno trgovinski prekrsaj, prekrsaj, pravo, pravni fakultet, poslovanje, obaveze, ulaganje |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Remećenje mira muzičkim instrumentima, držanje životinja bez

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, skripta prekrsajno pravo, remecenje mira muzickim instrumentima, drzanje zivotinja bez nadzora |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Postupak dokazivanja

Postupak dokazivanja. Postupak dokazivanja, prekrsajni postupak, svedok, ispitivanje, pravo, pravni fakultet, skripta prekrsajnog prava, prekrsajno pravo, otkrivanje dokaza, izvodjenje dokaza, proveravanje dokaza, ocena dokaza
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Svađa, vika, pretnja, ucena, vređanje

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, skripta prekrsajno pravo, svadja, vika, pretnja, ucena, vredjanje |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Opste karakteristike saobracajnih prekrsaja

Opste karakteristike saobracajnih prekrsaja. Pravo, pravni fakultet, prekrsajno pravo, prekrsaji, saobracajni prekrsaji, javni saobracaj, kazna |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

[1] [1]


"pravni fakultet" pronađeni su rezultati pretrage 93