Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

primeri

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"primeri" pronađeni su rezultati pretrage 116

[1] [2]


Kinematika

Vektori, zbir dva vektora, vektor polozaja, put i pomeraj, brzina materijalne tacke, brzina u Dekartovom pravouglom koordinatnom sistemu, formule i primeri. Kinematika, vektori, fizika, skola, merenja, paralelogram, ugao, mehanika, dimenzije, materijalna tacka, vektor polozaja, jednacina kretanja, lucna koordinata, put i pomeraj, vektor polozaja
Fizika i merenja
Broj strana: 5

Primeri dobre inkluzivne prakse prezentacija

. Inkluzivno obrazovanje, inkluzivna praksa, srpski jezik, primeri dobre inkluzivne prakse, prezentacija |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 8

KULTURNI TURIZAM-POJAM, KARAKTERISTIKE I primeri

. Uvod, kultura, kulturno nasle?e, kulturni turizam, pojam i karakteristike, vrste kulturnog turizma, religijski turizam, obrazovni turizam, festivalski turizam, kulturni turizam povezan sa kulturno-istorijskim nasle?em, nematerijalni turizam, seminarski rad
Menadžment u turizmu
Broj strana: 9

Primeri knjiženja, računovodstvo

primeri knjiezenja iz racunovodstva. Racunovodstvo, knjigovodstvo, srednja skola, racunovodstvo i knjigovodstvo, knjiezenje racunovodstvo, primeri racunovodstvo |
Računovodstvo
Broj strana: 4

Primeri knjiženja materijala

Primer knjiženja materijala. Racunovodstvo, knjigovodstvo, srednja skola, racunovodstvo i knjigovodstvo, materijal, knjizenje materijala, trebovanje, prijemnica, pocetno stanje, manjak, visak, saldo za izravnanje, povratnica
Računovodstvo
Broj strana: 2

Delegiranje zadataka i poslova u preduzeću seminarski rad

Rad se sastoji iz vise celina, definicije delegiranja, samomg procesa, komponenti delegiranja, uloge menadzera u delegiranju, koristima i problemima delegiranja ali i prakticnim primerima.. Delegiranje, menadzeri i delegiranje, beneficije i opasnosti u delegiranju
Osnove menadzmenta
Broj strana: 13

Pronomen interrogativum quis, quid

Beleske sa casa iz latinskog jezika,Pronomen interrogativum quis, quid, upitne zamenice

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, pronomen nterrogativum quis quid, pronomen interrogativum, quis, quid, zamenice, upitne zamenice, ko, sta, primeri upitne zamenice, primeri recenica latinski jezik, primeri za que quid
Latinski jezik
Broj strana: 3

Adjectiva tertiae declinations

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Adjectiva tertiae declinations

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, adjectiva tertiae declinations, pridevi, deklinacija, pridevi treca deklinacija, sapiens, felix, audax, pridevi sa jednim oblikom, pridevi sa tri oblika, primeri latinski
Latinski jezik
Broj strana: 5

Primeri akata, priznanica, potvrda, revers, punomoćje

Ovo su primeri akata koji ce vam sigurno zatrebati u skoli.. Punomocje, potvrda, priznanica, revers, primeri akata, kancelarijsko poslovanje, |
Kancelarijsko poslovanje
Broj strana: 4

Individualno obrazovni plan, primeri dobre prakse

. Dobra praksa, individualno obrazovni plan, plan, srpski jezik, osnovna skola, obrazovni plan osnovna skola |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Drugi pismeni zadatak prirodno-matematičkog smera

Lopta; vektori- skalarni, vektorski, mesoviti proizvod

primeri zadataka. Pismeni zadatak, lopta, vektori, skalarni proizvod, vektorski proizvod, mesoviti proizvod |
Matematika
Broj strana: 1

Troskovi u saobracaju - beleske sa casa

Troskovi u saobracaju, primeri i beleske sa casa. Troskovi, saobracaju, saobracaj, utovar, istovar, skladistenje, novcane, transakcije, administracija, pakovanje, transportni, ulje, osiguranje, amortizacija, materijal, gorivo, bruto, rad, neto, dinamika, troskova, reagibilnost, elasticnost, likvidnost
Drumski saobraćaj
Broj strana: 5

Knjigovodstveni račun, konto

Pojam i primeri Knjigovodstveni račun, konto. Racunovodstvo, knjigovodstvo, srednja skola, racunovodstvo i knjigovodstvo, konto, kontni racun, knjigovodstveni racun, primeri kontnog racuna, blagajna, ziro racun, aktiva, pasiva, faktura, pocetno stanje
Računovodstvo
Broj strana: 6

Zadaci računovodstvo

primeri iz racunovodstva. Racunovodstvo, knjigovodstvo, srednja skola, racunovodstvo i knjigovodstvo, primer racunovodstvo, zadatak racunovodstvo, zadaci iz racunovodstva |
Računovodstvo
Broj strana: 3

Glagolski oblici - tabela podsetnik

Kratak podsetnik za lako snalaženje sa glagolskim oblicima: sa primerima i kratkim definicijama. Vrlo praktično. . Glagolski oblici, vremena, na?ini, neli?ni glagolski oblici, primeri, prezent, aorist, perfekat, imperfekat, pluskvamperfekat, futur 1, futur 2, imperativ, potencijal, infinitiv, radni glagolski pridev, trpni glagolski pridev, glagolski prilog sada?nji, glagolski prilog pro?li
Srpski jezik
Broj strana: 2

POTRAŽIVANJA OD KUPACA

UVOD

Potraživanja od kupaca su dažbine prema kupcima i ostalima za novcem, dobrima ili uslugama. Za potrebe finansijskih izvještaja potraživanja se grupišu kao kratkoročna ili dugoročna. Kratkoročna potraživanja od kupaca su ona za koje se očekuje da će biti naplaćena u roku godine dana ili tokom tekućeg poslovnog ciklusa, zavisno o tome koje je razdoblje duže. Sva druga potraživanja svrstavaju se u dugoročna. Potraživanja se u bilansu nadalje dele na trgovinska i netrgovinska potraživanja. Trgovinska potraživanja su iznosi koje duguju kupci za prodatu robu i pružene usluge kao deo uobičajenih poslovnih aktivnosti.
Potraživanja od kupaca, usmeno obećanje kupca da će platiti kupljenu robu i pružene usluge, uobičajeno su naplativa u roku 30 do 60 dana te predstavljaju “otvorene račun”. Primljene zadužnice od kupaca su pisana obećanja izdavatelja zadužnice da će platiti određeni novčani iznos na određeni datum u budućnosti, a mogu nastati kao rezultat prodaje, financiranja ili drugih poslovnih događaja. Netrgovinska potraživanja mogu proizaći iz različitih poslovnih događaja, a mogu biti pismena obećanja kako plaćanja tako i isporuke. Neki primeri ovakvih potraživanja jesu: predujmovi službenicima i zaposlenima; predujmovi društvu-kćeri; depoziti za pokrivanje potencijalnih šteta i gubitaka; depoziti koji služe kao jamstvo izvedbe ili plaćanja; potraživanja za dividende i kamate i sl. Zbog svojih osobitih svojstava, netrgovinska se potraživanja općenito klasificiraju i iskazuju kao posebne stavke bilance
. Potra?ivanja od kupaca
Organizacija preduzeca
Broj strana: 8

[1] [2]


"primeri" pronađeni su rezultati pretrage 116