Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

t sistem

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"t sistem" pronađeni su rezultati pretrage 359

[1] [4]
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 8


Upravljanje javnim finansijama diplomski rad

Diplomski rad. Finansije, javne finansije, upravljanje javnim finansijama, ekonomija, diplomski rad, poslovne finansije, monetarne finansije, medjunarodne finansije, porezi, poreski sistem, revizije, javni rashodi
Ekonomija
Broj strana: 42

Informacioni sistemi - seminarski rad

. Informacioni sistemi, seminarski rad, projektovanje informacionih sistema, hardver, softver, memorija, cash memorija, ram memorija, cmos, monitor, tastatura, mis |
Projektovanje informcionih sistema
Broj strana: 31

Modeliranje sistema i njihova klasifikacija - Seminarski rad

Seminarski rad iz automatskog upravljanja, modeliranje sistema i njihova klasifikacija. Modeliranje sistema, modeliranje, klasifikacija sistema, model sistema, signal, automatsko upravljanje, seminarski rad, osnovni elementi sau, princip neometane superpozicije, laplasova transformacija
Automatsko upravljanje
Broj strana: 30

Digestivni sistem

Digestivni sistem i ukratko opisani svi organi digestivnog sistema kao sto su zeludac, gusteraca, debelo i tanko crevo itd. Anatomija, digestivni sistem, zeludac, organi za varenje, varenje, tanko crevo, debelo crevo, zucna kesa, zuc, jetra, gusteraca, trbusna duplja
Anatomija
Broj strana: 5

Padežni sistem

ИМЕНИЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ СА ИМЕНИЧКОМ КОНСИТУЕНТСКОМ ВРЕДНОШЋУ, ИМЕНИЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ СА ПРИДЕВСКОМ КОНСТИТУЕНТСКОМ ВРЕДНОШЋУ, ИМЕНИЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ СА ПРИЛОШКОМ КОНСТИТУЕНТСКОМ ВРЕДНОШЋУ. Pade?i, srpski jezik, pade?ni sistem
Srpski jezik
Broj strana: 5

Biocenologija - ekologija zajednica

Power Point prezentacija na temu Biocenologija - ekologija zajednica za srednje skole i fakultete. Power point, prezentacija, ekologija, biocenologija, srednja, biocenoza, karl august, zivotna zajednica, ekosistem, edifikatori, autohotne, alohotne, indikatorske vrste
Ekologija
Broj strana: 28

Dinamički elementi i ponašanje osnovnih dinamičkih elemenata - Seminarski rad

Seminarski rad iz automatskog upravljanja, dinamicki elementi i ponasanje osnovnih dina. Dinamicki elementi i ponasanje osnovnih dinamickih elemenata, dinamicki elementi, automatsko upravljanje, seminarski rad, klasifikacija dinamickih sistema, proporcionalni element, p element
Automatsko upravljanje
Broj strana: 28

Kviz iz sistema racunara

. Kviz, tehnicko, racunarske mreze, primena racunara, sistem racunara, tastatura, mis, skener, stampac, medicina, saobracaj, skola, kablovi, ruter, hab, mrezna kartica, prezentacija
Tehničko obrazovanje
Broj strana: 13

Dermatofite

Seminarski rad na temu "Dermatofite". Dermatofite, biologija, seminarski rad, gljive, ahlorofilne, patogenitet, sistemska mikoza, organizam, keratin, ringworm, tinea, infekcija, zoofilicne
Biologija
Broj strana: 13

Troficki faktori

Power point prezentacija na temu troficki faktori iz ekologije za srednje skole i fakultete. Troficki faktori, ekologija, srednja skola, fakultet, prezentacija, power point, epiziiti, molekulofage, celofage, histofage, merofage, endoparazit, egzoparazit, kopneni ekosistem, vodeni ekosistem
Ekologija
Broj strana: 21

Blok algebra i karakteristike sistema sa povratnom spregom - Seminarski rad

Seminarski rad iz automatskog upravljanja, blok algebra i karakteristike sistema sa povratnom spregom. Blok algebra i karakteristike sistemasa povratnom spregom, blok algebra, povratna sprega, seminarski rad, automatsko upravljanje, paralelno povezivanje, paralelna sprega, greska polozaja, greska brzine, greska ubrzanja
Automatsko upravljanje
Broj strana: 24

Viljuškar - seminarski rad

Seminarski rad, viljuskar. Seminarski rad, viljuskar, transport, transportni sistemi, razvoj viljuskara, podela viljuskara, rucni viljuskari, konstrukcija viljuskara, nosivost viljuskara
Transportni sistemi
Broj strana: 18

Nervni sistem prezentacija

Prezentacija nervni sistem. Nervni sistem autonomni, autonomni nervni sistem, anatomija, nervni sistem, mozak, kicmena mozdina, somatski nervni sistem, vegetativni nervni sistem
Anatomija
Broj strana: 11

Informacioni sistem biblioteke

. Informacioni sistem, biblioteka, dijagram toka podataka, organizaciona struktura, dijagram konteksta, pmov, relacioni model |
Projektovanje Informacionih sistema
Broj strana: 25

Nervni sistem i žlezde sa unutrašnjim lučenjem

Prezentacija odradjena na temu nervni sistem za trecu godinu srednje strucne skole. Uloga nervnog sistema, centralni nervni sistem, zlezde sa unutrasnjim lucenjem, zlezde, nervi, talamus, hipotalamus, limbicki sistem, mozak, leva hemisfera, desna hemisfera
Psihologija
Broj strana: 17

Agroekosistemi - prezentacija

. Agroekosistem, biocenoza, vinograd, vocnjak, polje, vinova loza, biologija, prezentacija, stetocine, grozdje, sljiva, oprasivaci |
Biologija
Broj strana: 11

Didakticki principi seminarski rad

. Didaktika, didakticki principi, seminarski rad, sistem didaktickih principa, princip ociglednosti, princip naucnosti, princip sistematicnosti, pristip postupnosti |
Didaktika
Broj strana: 17

Numerički upravljane mašine - seminarski rad

Seminarski rad iz programiranja, numericki upravljane masine. Seminarski rad, upravljanje masinama, numericki upravljane masine, programiranje, centralizovani sau, decentralizovani sau, sistem programskog upravljanja
Programiranje
Broj strana: 31

Autonomni nervni sistem

Skripta fiziologija, Autonomni nervni sistem. Fiziologija, skripta fiziologija, srednja skola, fakultet, skripta iz fiziologije, nervni sistem, autonomni nervni sistem, autonimni sistem, snc
Fiziologija
Broj strana: 1

Sistemski softver

Skripta informatika, sistemski softver

Rad je rucno pisan. Informatika, informatika i racunarstvo, skripta informatika, racunarstvo, srednja skola, osnovna skola, informatika za osnovnu skolu, softver, sistemski softver, kompjuter, editori, programi
Informatika
Broj strana: 2

Realizovati program koji simulira rad kalkulatora - prezentacija

Zadatak: Pomoću mikrokontrolera PIC16F84 relizovati program koji simulira rad kalkulatora
. Arhitektura racunaram, arhitektura racunarskih sistema, prezentacija, mikrokontroler, pic16f84, mplab sim, algoritam, program, racunar
Arhitektura racunarskih sistema
Broj strana: 18

Softver - operativni sistem

Skripta informatika, Softver - operativni sistem

Rad je rucno pisan. Informatika, informatika i racunarstvo, skripta informatika, racunarstvo, srednja skola, osnovna skola, informatika za osnovnu skolu, softver, operativni sistem, sistemski softver, operativni softver, aplikativni softver, usluzni program
Informatika
Broj strana: 3

Bankarstvo pojam i razvoj - seminarski rad

Seminarski rad, pojam i razvoj bankarstva. Bankarstvo, pojam bankarstva, razvoj bankarstva, seminarski rad, banke, domaci bankarski sistem, bankarski sistem, bankarski poslovi, poslovi platnog prometa, kreiranje novca, odobravanje kredita, kredit
Bankarstvo
Broj strana: 14

Efektorno - receptorni sistem

Skripta fiziologija, Efektorno - receptorni sistem. Fiziologija, skripta fiziologija, srednja skola, fakultet, skripta iz fiziologije, receptori, efektorno receptorni sistem, efektorni sistem, receptorni sistem
Fiziologija
Broj strana: 2

Sistematika biljaka

Sistematika biljaka, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, sistematika biljaka, biljke, gametofit, sporofit, silur, gimija |
Biologija
Broj strana: 1

Simulacija rada kalkulatora pomoću mikrokontrolera PIC16F84 - prezentacija

Pomoću mikrokontrolera PIC16F84 relizovati program koji simulira rad kalkulatora
. Arhitektura racunarskih sistema, pic16f84, simulacija rada kalkulatora, postavka zadatka, prezentacija, hardver, softver
Programiranje
Broj strana: 18

Struktura računarskog sistema

Skripta informatika, Struktura računarskog sistema

Rad je rucno pisan. Informatika, informatika i racunarstvo, skripta informatika, racunarstvo, srednja skola, osnovna skola, informatika za osnovnu skolu, racunarski sistem, struktura racunarskog sistema, softver, hardver
Informatika
Broj strana: 1

Familija proteidae seminarski rad

Hordati, familija proteidae: Staniste, rasprostranjenost,sistematika, Čovečija ribica- proteus anguinus, istorijat proučavanja, morfoloske karakteristike, ishrana, životni ciklus i razmnožavanje istih. Crna čovečija ribica, ugroženost vrste.

. Hordati, familija proteidae, staniste, rasprostranjenost, sistematika, covecija ribica, proteus anguinus, istorijat proucavanja, morfoloske karakteristike, ishrana, zivotni ciklus i razmnozavanje istih, crna covecija ribica, ugrozenost vrste, konzervacioni status
Morfologija i sistematika hordata
Broj strana: 10

Marketing informacioni sistem (MIS) seminarski rad

. Marketing, informacioni sistem, mis, seminarski rad, cilj i svrha misa, struktura misa, organizacija misa, informacije u marketingu |
Marketing
Broj strana: 8

Kinematika

Vektori, zbir dva vektora, vektor polozaja, put i pomeraj, brzina materijalne tacke, brzina u Dekartovom pravouglom koordinatnom sistemu, formule i primeri. Kinematika, vektori, fizika, skola, merenja, paralelogram, ugao, mehanika, dimenzije, materijalna tacka, vektor polozaja, jednacina kretanja, lucna koordinata, put i pomeraj, vektor polozaja
Fizika i merenja
Broj strana: 5

Napraviti elektronsko zvono - prezentacija

Prezentacija arhitektura računara, zadatak: napraviti elektronsko zvonce. Racunar, racunarski sistemi, arhitektura racunara, arhitektura racunarskih sistema, prezentacija, pc racunar, amilo pro, mplab sim, kompajer, picstart, programator pic kontroler, porta, testiranje ulaznih tastera
Arhitektura računara
Broj strana: 13

Dnevnik rada stručne prakse 2

Vođenje dnevnika prakse. Racunari, dnevnik rada strucne prakse, strucna praksa, avizo, telefonski sistem, aktivnosti studenata |
Stručna praksa
Broj strana: 10

Pojam i vrste političkih partija seminarski rad

. Politicki sistemi, politicke partije, partije, stranke, seminarski rad, pojam politickih partija, domaca partijska panorama, funkcija politickih partija |
Politicki sistemi
Broj strana: 10

Računaski softver i operativni sistem

Skripta informatika, Računaski softver i operativni sistem

Rad je rucno pisan. Informatika, informatika i racunarstvo, skripta informatika, racunarstvo, srednja skola, osnovna skola, informatika za osnovnu skolu, operativni sistem, racunarski softver, softver, programi
Informatika
Broj strana: 3

Priprema za čas disperzni sistemi

. Hemija, priprema za cas, priprema za cas hemija, disperzni sistemi, molekulski rastvori, priprema za cas disperzni sistemi, nastavni plan, nastavna jedinica, uvodni deo casa, glavni deo casa, zavrsni deo casa, disperzna faza,
Hemija
Broj strana: 3

Poruka i signal

Poruka i signal, skripta informatika.

Rad je rucno pisan. Informatika, srednja skola, osnovna skola, poruka, signal, sms, internet, racunarstvo, racunar, sistem, digitalni signal, prenos podataka
Informatika
Broj strana: 6

Platonova politička filozofija - seminarski rad

Platonova politicka filozofija seminarski rad. Platon, drzava, sokrat, platonova politicka filozofija, politicki sistemi, platonovi zakoni, platon zivot i delo, mit o pecini, platonova drzava
Politicki sistemi
Broj strana: 10

T sisTem i njegova uloga u konTrakciji

Skripta fiziologija, t sistem i njegova uloga u kontrakciji. Fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, t sistem, kontrakcija, t sistem i njegova uloga u kontrakciji
Fiziologija
Broj strana: 1

Osonovni elementi pneumatskog sistema

. |
Informatika i Računarstvo
Broj strana: N: 12

Embrionalni razvoj morskog ježa - seminarski rad

Uopsteno govori o embrionalnom razvoju morskog jeza, ukratko je opisana i oplodnja, polne celije odnosno jajna celija i spermatozoid, zatim detaljno opisana gastrulacija, sve neophodne slike. Embrionalni razvoj morskog jeza, oplodnja polne celije morskog jeza, jajna celija, rani embrionalni razvoj, gastrulacija morskog jeza, larva pluteus stara 5 dana, osnovni znacaj morskih jezeva, klasifikacija morskih jezeva, telesna i unutrasnja gradja morskog jeza, ekologija, seminarski rad, morfologija, sistematika hordata
Morfologija i sistematika hordata
Broj strana: 10

Redukcija proizvoljnog sistema na tacku

Redukcija proizvoljnog sistema na tacku, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Redukcija proizvoljnog sistema, tacka, mehanika, srednja skola, beleske, metoda poligona, slaganje sila
Mehanika
Broj strana: 2

Sistematika biljaka i carstvo biljaka

Beleske sa casa iz biologije, sistematika biljaka i carstvo biljaka


Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, biljke, carstvo biljaka, sistematika biljaka, podela carstva biljaka
Biologija
Broj strana: 2

Ekosistem, jedinstvo žive i nežive prirode

Beleske sa casa iz biologije, Ekosistem

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, ekosistem, ziva priroda, neziva priroda, jedinstvo zive nezive prirode, populacija, biocenoza
Biologija
Broj strana: 3

Dnevnik rada strručne prakse

Vođenje dnevnika prakse. Racunari, dnevnik rada strucne prakse, strucna praksa, avizo, telefonski sistem |
Stručna praksa
Broj strana: 4

Biosfera, pojam

Beleske sa casa iz biologije, Biosfera

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, biosfera, pojam biosfere, podela biosfere, ekosistem
Biologija
Broj strana: 5

Ulazni i izlazni uređaji računarskog sistema

Skripta informatika, Ulazni i izlazni uređaji računarskog sistema

Rad je rucno pisan. Informatika, informatika i racunarstvo, skripta informatika, racunarstvo, srednja skola, osnovna skola, informatika za osnovnu skolu, racunarski sistem, ulazni uredjaji racunarskog sistema, izlazni uredjaji racunarskog sistema
Informatika
Broj strana: 1

Savijanje u mehanici

Savijanje u mehanici. beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Savijanje, mehanika, srednja skola, sprege, sila, sistem, dimenzionisanje preseka, moment savijanja |
Mehanika
Broj strana: 6

Projiciranje

Skripta tehnicko obrazovanje, Projiciranje. Tehnicko obrazovanje, srednja skola, osnovna skola, skripta tehnicko obrazovanje, tehnicko crtanje, tehnicki crtezi, projiciranje, tacka, ravan, kordinatni sistem
Tehnicko obrazovanje
Broj strana: 2

Brojni sistemi uvodni deo

Uvodni deo o brojnim sistemima. Uvodni deo o brojnim sistemima, informatika, brojni sistem, nepozicioni, pozicioni, brojevi |
Informatika
Broj strana: 1

Sistem književnih žanrova i početak slovenske pismenosti

Srpski jezik i knjizevnost, sistem književnih žanrova i početak slovenske pismenosti. Srpski jezik, knjizevnost, skripta srpski jezik, osnovna skola, slovenska pismenost, pocetak slovenske pismenosti, sistem knjizevnih zanrova
Srpski jezik
Broj strana: 1

[1] [4]
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 8


"t sistem" pronađeni su rezultati pretrage 359