Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

t sistem

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"t sistem" pronađeni su rezultati pretrage 359

[1] [6]
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 8


Trakasti transporter seminarski rad

. Transportni sistemi, seminarski, seminarski rad, trakasti transporter seminarski rad, trakasti transporter |
Transportni sistemi
Broj strana: 44

Izborni sistem

. |
Poslovna ekonomija
Broj strana: 20

Digestivni sistem, napajanje tela energijomm prezentacija

. Digestivni sistem, napajanje tela energijom, prezentacija, usna duplja, jednjak, zeludac, tanko crevo, debelocrevo, hranljive materije |
Genetika
Broj strana: 35

Baterije i baterijski sistemi za posebne namene seminarski rad

. Baterije, baterijski sistemi za posebne namene, portabl ure?aji, elektri?na vozila, hibridna vozila, novi izvori energije, alternativni izvori energije |
Elektronika
Broj strana: 35

Nasilje u školi

Nasilje u porodici je fenomen koji se javlja svuda u svetu, u svim kulturama i nezavisno od ekonomskog statusa i društvenog sloja porodice. Statistika pokazuje da su najčešće žrtve žene i deca, a nasilnici mahom muškarci. Ovo nije privatni problem porodice, i ne treba kao takav da bude tretiran ni u jednoj državi. Ovo je pitanje od javnog interesa koje mora biti rešavano na državnom nivou. Iako se dešava u porodici, najčešće iza zatvorenih vrata, ovaj problem utiče na čitavo društvo.
Poslednjih meseci u Srbiji mediji su aktuelizovali temu porodičnog nasilja. Javnost je potresena objavljivanjem stravičnih pojedinosti porodičnih tragedija koje su se desile u poslednje vreme. tema je pogrešno predstavljena na senzacionalistički način, bez poštovanja zaštite ličnih podataka i uz zloupotrebu žrtve, iz perspektive isključivo humanističkog i socijalnog problema. Ono što nije preispitivano u ovim objavama je javna i državna odgovornost. Predstavnici Autonomnog ženskog centra zameraju vlastima što još uvek ne postoje nacionalne kampanje protiv nasilja nad ženama, uključujući porodično nasilje, a kampanje sa nacionalnom pokrivenošću još uvek organizuju mreže ženskih organizacija. sistematska istraživanja i statističke analize na reprezentativnom uzorku još uvek su retke i sporadične.
Pored teorijskog objašnjenja sintagme nasilje u porodici, rad se osvrće i na istoriju nasilja, nasilno ponašanje u porodici, navode se i tipovi nasilnika, poreklo i priroda nasiljničkog ponašanja, kao i motivi za takvo ponašanje, a povrh svega i vrste pojedinih oblika vršnjačkog nasilja. Rad osim teorijskog dela, sadrži i istraživački deo, pod naslovom Metodologija istraživanja, sa projektom istraživanja, analizom i interpretacijom rezultata i prilozima korišćenim u ovom istraživanju.. Nasilje u ?koli, istra?iva?ki rad
Metodologija pedagoskog istrazivanja
Broj strana: 25

Politicki sistemi etijopije

Тема овог семинарског је политички систем Етиопије. Прво ћемо се упознати са дефиницијом политичког система, а касније и са политичким системом Етиопије. Политички систем је један од подсистема глобалног друштва који представља организовану целину политичких институција, установа, организација, односа и културе.

.
Politicki sistemi
Broj strana: 12

Oboljenja muskog reproduktivnog sistema seminarski rad

. Seminarski, seminarski rad, oboljenja muskog reproduktivnog organa seminarski rad |
Biologija
Broj strana: 22

Pecurke(bukovaca)u organskom sistemu gajenja

Opisani su nacini za organsku proizvodnju bukovace,uslovi uspevanja cuvanje i berba. Pecurke, organska proizvodnja, bukovaca, uzgoj, uslovi, cuvanje, berba |
Specijalno biopovrtarstvo
Broj strana: 20

Vodeni ekosistemi - prezentacija

Vodeni ekosistemi- power point prezentacija. Rijeke, jezera, more, vodeni ekosistem, ekosistem tekucica, producenti, kozumati, reducenti |
Ekologija
Broj strana: 15

Digestivni sistem

. |
Biologija
Broj strana:

Politicki sistem SAD seminarski rad

. Ustav sad, nacelo, podele vlasti, kongres sad, predstavnici dom, senat, predsednik sad, drzavna uprava, vrhovni sud, politicke stranke, republikanska stranka, demokratska stranka |
Politicki sistemi
Broj strana: 12

Narodna banka Srbije - seminarski rad

Narodna banka Srbije - Seminarski rad. Narodna banka srbije, seminarski rad, finansije, ekonomija, monetarna politika, platni sistem, bankarsko poslovanje |
Finansije
Broj strana: 17

Postupak sprovodjenja, izmena i tok sistema kvaliteta - seminarski rad

Upravljanje kvalitetom-dokumentovanje kvaliteta - seminarski rad. Dokumentovanje, kvalitet, zapisi, menadzment, kvalitet usluga, kvalitet proizvoda, upravljanje dokumentima, seminarski rad
Menadžment
Broj strana: 20

Stajaći vodeni sistem

Napomena:rad je rucno pisan. Stajace vode, stajaci vodeni sistem, voda, biologija, mocvare, mocvarna podrucja, jezera, bare, lokve |
Biologija
Broj strana: 3

Novac, banke i finansijski instrumenti

Cilj ovog rada je da objasni suštinu novca, šta određuje ponudu i tražnju za novcem, na koji način banke stvaraju novac, i na kraju da objasni osnovne finansijske intrumente.

U prvom delu rada govoriće se o pojmu i vrstama novca, njegovim funkcijama, novčanim agregatima i ponudi i tražnji za novcem.

Drugi deo rada obradiće temu bankarskog sistema, razvoja banaka i njihove uloge u kreiranju novca.

Treći deo rada posvećen je osnovnim vrstama finansijskih instrumenata.

. Novac, pojam i vrste novca, funkcije novca, novcani agregati, ponuda novca, potraznja za novcem, bankarski sistem i stvaranje depozita, proces stvaranja novca, finansijski instrumenti, obveznice, akcije, menice, blagajnicki zapisi
Osnovi ekonomije
Broj strana: 16

Sepsa

. U skladu sa aktuelnim shvatanjima generalizovane infekcije, u savremenoj medicinskoj terminologiji upotrebljavaju se slede?i pojmovi: bakterijemija ozna?ava prisustvo ?ivih bakterija u krvi, ?to se dokazuje pozitivnim nalazom hemo kulture (pri ?emu, izuzev eventualnog prolaznog povi?enja telesne temperature, nema drugih znakova generalizovanog sistemskog oboljenja), bakterijemija mo?e biti prolazna (tranzitorna), ali se mo?e i ponavljati, ?ak i u pravilnim vremenskim intervalima (intermitentna), izazvana istom ili razli?itim bakterijama, septikemija je sistemska bolest izazvana ?irenjem mikroorganizama i njihovih toksina krvlju, sepsa je ?iri pojam od septikemije i ozna?ava sistemski inflamatorni odgovor izazvan mikroorganizmima, bez obzira da li se oni raznose krvlju (?to se naj?e??e de?ava) ili ostaju u lokalnom ?ari?tu
Bolnicke infekcije
Broj strana: 12

Vezikouretralni refluks - seminarski rad

Seminarski rad na temu "Vezikouretralni refluks". Vezikouretralni refluks, seminarski rad, anatomija, urinarni sistem, ekskretorni organi, organi, mokracna besika, mokraca, besika, vena cava, bubrezna arterija, bubrezna vena, ureter, uretra, abdome, urin,
Anatomija
Broj strana: 16

Hidraulika kod utovarivača seminarski rad

. Hidraulika, hidraulika kod utovarivaca, seminarski rad, pojam utovarivaca, namena utovarivaca, princip rada hidraulicnih sistema |
Hidraulika
Broj strana: 16

Mjernje i ocjenjivanje performansi

Većina od nas su čuli neke verzije standardnih mjerenje uspješnosti:"ako se ne može mjeriti rezultat, ne možete odvojiti uspjeh od neuspjeha i na taj način se ne može tvrditi ili nagraditi uspjeh ili izbjeći ne namjerno nagrađivanja neuspjeha " " ako ne možete prepoznati uspjeh, ne možete naučiti od njega, ako ne možete prepoznati neuspjeh, ne možete ga ispraviti "," ako ne može mjeriti,ne možete ni upravljati niti ga poboljšati ", ali ono što izmiče mnogima od nas je lagan put do identifikacije strateških mjera bez pada unazad na stvari koje je lakše mjeriti kao ulaz, projekta ili operativnih procesnih mjerenja, nego trpiti posledice konačnog negativnog rezultata!. Cilj ovog rada je da se obradi pojam logisti?kih performansi, odnosno mjerenje i ocenjivanje performansi
Transportni sistemi
Broj strana: 18

Škola i školski sistem seminarski rad

. Pedagogija, seminarski rad, skolski sistem, skola, skola i skolski sistem seminarski rad, pedagogija seminarski rad |
Pedagogija
Broj strana: 10

Sistem jednačina zadaci

. Matematika, zadaci, zadaci matematika, srednja skola, zadaci za vezbanje, zadaci za vezbanje iz matematika, sistem jednacina, sistem jednacina zadaci |
Matematika
Broj strana: 5

Kosmička komponenta sistema GPS

. Gps sistemi, topografija, policijska topografija, skripta policijska topografija, topografska karta, kriminalisticko policijska akademija, kosmicka komponenta sistema gps
Policijska topografija
Broj strana: 2

Štednja, investicije i finansijski sistem seminarski rad

. Osnove ekonomije, ekonomija, visoka poslovna skola, stednja, investicije, finansijski sistem, stednja i investicije |
Osnove ekonomije
Broj strana: 10

Sistemi linearnih jednacina priprema za čas

. Priprema, priprema za cas, matematika, linearne jednacine, linearne jednacine priprema za cas, sistem linearnih jednacina priprema za cas |
Matematika
Broj strana: 9

Geografski informacioni sistemi

. Informacioni sistemi, topografija, policijska topografija, skripta policijska topografija, topografska karta, kriminalisticko policijska akademija, geografski informacioni sistemi
Policijska topografija
Broj strana: 3

Primena savremenih nastavnih sredstava u nastavi srpskog jezika

Tema rada je primena savremenih nastavnih sredstava u nastavi srpskog jezika. U pitanju je projekat radjen na predmetu Metodologija pedagoskih istrazivanja na master studijama. U radu su prilozi anketa koje su koriscene u projektu. . Nastava, srpski jezik, savremena nastavna sredstva, anketa, primena, predmet nastave srpskog jezika, didakticki principi, nastavni casovi, citanje, sistemi, nastavne metode, korelacija, predmet istrazivanja, cilj istrazivanja, zadaci istrazivanja, hipoteze, varijable, metode istrazivanja, statisticka obrada podataka, tabela
Metodologija pedagoskog istrazivanja
Broj strana: 12

Periodni sistem elemenata priprema za čas

Nastanak tablice periodnog sustava elemenata

Napomena: rad je na hrvatskom. Periodni sustav, pperiodni sistem elemenata, priprema za cas, nastanak tablice periodnog sistema
Tehnologija zanimanja s vježbama
Broj strana: 6

Sistem kvaliteta po Armandu Feigenbaumu seminarski rad

Uvod 3
1.Ko je Armand Fegenbaum? 4
2.Koje su osnovne karakteristike ranih radova Armand Fegenbaum? 5
3. Na kojim nivoima se provodi filozofija totalne kontrole kvaliteta (TQC)? 8
4. Šta odlikuje filozofiju kvaliteta Armanda Fegenbauma u njegovoj zreloj fazi 90. godina XX vijeka? 10
5. Kako je Fegenbaumov rad prihvaćen u svijetu? 11
Zaključak
. sistem kvaliteta po armandu feigenbaumu, seminarski rad, seminarski, menadzment, upravljanje kvalitetom, armand fegenbaum
Menadzment
Broj strana: 10

Satelitski sistemi za pozicioniranje

. Topografija, policijska topografija, skripta policijska topografija, topografska karta, kriminalisticko policijska akademija, satelitski sistemi, satelitski sistemi za pozicioniranje
Policijska topografija
Broj strana: 1

Demijelinizacione bolesti - seminarski rad

Demijelinizacione bolesti - seminarski rad. Seminarski rad, demijelinizacione bolesti, multipla skleroza, nervni sistem, oboljenje, simptomi, dijagnoza, lecenje, fizikalno lecenje, terapija
Kineziologija
Broj strana: 9

Sistem kvadratne i linearne jednačine

. Matematika, zadaci, zadaci matematika, srednja skola, zadaci za vezbanje, zadaci za vezbanje iz matematika, jednacine, nejednacine, sistem kvadratne jednacine, sistem linearne jednacine, sistem jednacina
Matematika
Broj strana: 5

Resavanje sistema metodom zamene

. |
Matematika
Broj strana:

Razvoj receptornog, kondutorskog i efektornog sistema

Razvoj receptornog, kondutorskog i efektornog sistema tokom evolucije - skripta. Receptorni sistem, konduktorski sistem, efektorni sistem, ekologija, ekofiziologija, evolucija, jednocelijski organizmi, efektori, stimulus, reakcija, culno receptorne celije, sprovodna celija, efektorni misici, senzitivni neuron
Ekofiziologija
Broj strana: 4

Sistem jednačina zadaci za vežbanje

. Matematika, zadaci, zadaci matematika, srednja skola, zadaci za vezbanje, zadaci za vezbanje iz matematika, jednacine, sistem jednacina, sistem jednacina zadaci za vezbanje |
Matematika
Broj strana: 4

Fizioloski profil rekreativnog i profesionalnog sportiste seminarski rad

Seminarski rad iz Biologije sa fakulteta za sport i fizicku kulturu. Biologija, profesionalni sportista, profesionalni sport, rekreativni sport, razlika, uticaj na funkcionalne sisteme, funkcionalni sistemi, endokrini sistem, kardiovaskularni sistem, uticaj sporta na zdravlje, misicni sistem, kostani sistem
Biologija
Broj strana: 7

Procenjivanje i ocenjivanje znanja u nastavi seminarski rad

Ocjenjivanje učenika
Vrste ocjenjivanja
Ocjena
Praćenje i vrednovanje vaspitno-obrazovnog rada
Vrednovanje rada škole
Tipične greške nastavnika pri ocjenjivanju
Izvod iz Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Načini provjere znanja i stručne osposobljen
Dokimologija i dokimološki pojmovi. Numeri?ko, slovno, opisno poensko ocjenjivanje, kombinovano ocjenjivanje halo efekat, logi?ke gre?ke, li?na jedna?ina, gre?ka centralne tendencije, gre?ka diferencijacije, gre?ka kontrasta, gre?ka blizine, dare?ljivosti, tendencija prilago?avanja kriterijuma kvalitetu obrazovne grupe
Didaktika
Broj strana: 10

Kruženje vode u prirodi, tekući vodeni sistem

Napomena: rad je rucno pisan. Kruzenje vode u prirodi, tekuci vodeni sistem, vode, biologija, tekuce vode, izvor, izvori vode, reke, recni tok |
Biologija
Broj strana: 2

Kretanje vode, tekući i stajaći vodeni sistem

. Biologija, skripta biologija, srednja skola, tekuce vode, stajace vode, kopnene vode, kretanje vode |
Biologija
Broj strana: 2

Korisnička komponenta sistema za pozicioniranje

. Topografija, policijska topografija, skripta policijska topografija, topografska karta, kriminalisticko policijska akademija, korisnicka komponenta sistema za pozicioniranje, sistem za pozicioniranje
Policijska topografija
Broj strana: 2

Sistem sa racionalnim izložiocem

. Matematika, zadaci, zadaci matematika, srednja skola, zadaci za vezbanje, zadaci za vezbanje iz matematika, sistem sa racionalnim izloziocem |
Matematika
Broj strana: 1

Kontrakcija, relaksacija

. Kontrakcija, relaksacija, ekologija, ekofiziologija, skripta ekofiziologija, skripta ekologija, t sistem, fabriola, struktura fabriola |
Ekofiziologija
Broj strana: 2

Seksualni ciklusi

Seksualni ciklusi - beleske sa predavanja. Seksualni ciklusi, ekologija, ekofiziologija, beleske, predavanja, ovulacija, ovuliranje, materica, ovarijum, jajna celija, endokrini sistem, estrus, metaestrus, diestrus, proestrus, monoestricne, folikularna faza, folikula, proliferativna faza, sekretorna faza, estrogen
Ekofiziologija
Broj strana: 2

Praktični deo ispita iz numeričke analize

. Numericka aaliza, sistem jednacina, prakticni deo ispita iz numericke analize, skup vrednosti funkcije |
Numerička analiza
Broj strana: 2

Run komande - Od A do W

Run komande - Od A do W. Komande, run komande, operaticni sistem, racunar, pc, komjuter |
Informatika
Broj strana: 7

Tezi saobracajni prekrsaji fizickih lica

Tezi saobracajni prekrsaji fizickih lica - nabrojani prekrsaji. Prekrsajno pravo, pravo, pravni fakultet, prekrsaji, fizicka lica, pravni sistem, beleske, saobracajni prekrsaji, saobracaj |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Gasovodni sistemi i kompresorske stanice Grafički

. |
Inzenjerska ekonomika
Broj strana:

Informacioni sistemi seminarski rad

. Unutrasnja instalacija, informacioni sistemi, seminarski rad |
Unutrašnje instalacije
Broj strana: 10

Laksi saobracajni prekrsaji fizickih lica

Laksi saobracajni prekrsaji fizickih lica - nabrojani prekrsaji. Prekrsajno pravo, pravo, pravni fakultet, prekrsaji, fizicka lica, pravni sistem, beleske, saobracajni prekrsaj, saobracaj |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Organogeneza-sema embrionalnpog porekla tkiva i organa

Organogeneza-sema embrionalnpog porekla tkiva i organa - beleske sa predavanja. Organogeneza, sema embrionalnog porekla tkiva, embrionalno poreklo, tkivo, organi, ekologija, predavanja, ekofiziologija, beleske, nervni sistem, kicmena mozdina, spiralne ganglije, pokozica, epidermalne tvorevine, derivati endoderma, derivati mezoderma, morfogenetski procesi, epitel, oblici tela
Ekofiziologija
Broj strana: 2

Priprema za III kontrolnu vježbu

Sistemi jednačina (kvadratne i linearne) , kvadratne funkcije i kvadratne nejednačine.. Kvadratna funkcija, kvadratna nejedna?ina |
Matematika
Broj strana: 1

[1] [6]
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 8


"t sistem" pronađeni su rezultati pretrage 359