Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

vezbanje

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"vezbanje" pronađeni su rezultati pretrage 112

[1] [1]


Gubljenje suglasnika prezentacija za čas

. Gubljenje suglasnika, suglasnici, glasovne promene, gubljenje suglasnika glasovna promena, srpski jezik, vezbanje glasovne promene, vezbanje gubljenje suglasnika |
Srpski jezik
Broj strana: 40

Vezbanja iz engleskog - p.simple i p.continious

. Paste simple tense, past continuous, engleski jezik, vezbanje engleski jezik, paste simple tense vezbanje, past continuous vezbanje |
Engleski jezik
Broj strana: 16

Zadaci za vežbanje

. Mehanicki rad, energija, snaga, dzul, zadaci, zadaci fizika, zadaci za vezbanje fizika, fizika, kineticka energija, |
Fizika
Broj strana: 4

Akcenti vežbanje

. Akcenti, vezbanje akcenti, srpski jezik, srpski jezik vezbanje akcenti |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Zadaci za vežbanje

. Zadaci, zadaci termodinamika, termodinamika, zadaci za vezbanje iz termodinamike, |
Termodinamika
Broj strana: 3

Zadaci za vežbanje fizika

Zadaci za vezbanje fizika

Napomena: rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, zadaci, zadaci fizika, zadaci za vezbanje fizika |
Fizika
Broj strana: 7

Jotovanje vežbanje

. Jotovanje, vezbanje jotovanje, srpski jezik, glasovne promene, srpski jezik vezbanje, osnovna skola, glagolski pridevi |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Zavisne rečenice vežba

-Zavisne recenice.
-Vrste zavisnih recenica
-Zadaci sa ponudjenim resenjem za nastavu iz gramatike srpskog jezika. Zavisne recenice, vrste, sintaksicke jedinice, srpski jezik, srpski jezik vezba, zavisne recenice srpski jezik vezbanje
Srpski jezik
Broj strana: 10

Statistika zadaci za vezbanje

. Aritmeticka sredina, proporcija, statistika, statistika zadaci za vezbanje, statistika zadaci, uzorak, slucajni uzorak, interval, serija |
Statistika
Broj strana: 2

Prelazak L u O vežbanje

. Prelazak l u o, srpski jezik, vezbanje, srpski jezik vezbanje, vezbanje prelazak l u o, oblik reci, vezbanje iz srpskog jezika |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Nepostojano A vežbanje

. Nepostojano a, suglasnici, samoglasnici, glasovne promene, srpski jezik, srpski jezik vezbanje, srpski, predlozi |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Future perfect vežbanje

. Engleski jezik, vezbanje engleski jezik, engleski, engleski vezbanje, future perfec, future perfect vezbanje |
Engleski jezik
Broj strana: 2

Vežbanje engleski jezik

. Engleski jezik, vezbanje, vezbanje engleski jezik, test, test engleski jezik, vocabulary, paste simple |
Engleski jezik
Broj strana: 2

ETS zadaci

. Zadaci, ets, drumski saobracaj, zadaci ets, zadaci sa resenjima ets, zadaci za vezbanje |
Drumski saobraćaj
Broj strana: 7

Vežbanje iz srpskog jezika

. Srpski jezik, vezbanje srpski jezik, srpski, suglasnici, samoglasnici, usneni suglasnici, suglasnici po zvucnosti, zvucni suglasnik, bezvucni suglasnik, prednjonepcani suglasnici |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Palatalizacija vežbanje

. Palatalizacija, srpski jezik, glasovne promene, srpski, srpski jezik vezbanje, vezbanje, prisvojni pridevi, srpski, osnovna skola |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Sibilarizacija vežbanje

. Sibilarizacija, glasovne promene, srpski jezik, srpski jezik vezbanje, vezbanje iz srpskog jezika, osnovna skola, srpski, reci, recenice |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Vezbanja iz matematike - prvi razred, brojevi, sabiranje

. Brojevi, sabiranje, vezbanje matematika, matematika, vezbanje matematika, napisi brojeve |
Matematika
Broj strana: 10

Vežbanje iz srpskog jezika

. Srpski jezik, osnovna skola, vezbanje srpski jezik, izvedi pridev, gubljenje suglasika, asimilacija, sazimanje samoglasnika, padezi |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Slaganje reči

vezbanje srpski jezik, Slaganje reči

Napomena: rad je rucno pisan. Slaganje reci, recci, srpski jezik, gramatika, gramatika srpski jezik, slozene reci, spajanje dve reci, slaganje reci srpski jezik
Srpski jezik
Broj strana: 3

Jednačenje suglasnika vežbanje

. Jednacenje suglasnika, vezbanje srpski jezik, vezbanje, srpski jezik, srpski, jednacenje suglasnika po zvucnosti, jednacenje suglasnika po mestu tvorbe |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Kvadratne nejednačine

. Matematika, zadaci, zadaci matematika, srednja skola, zadaci za vezbanje, zadaci za vezbanje iz matematika, kvadratne nejednacine, nejednacine, kvadratne nejednacine zadaci |
Matematika
Broj strana: 4

Logaritamske jednačine zadaci za vežbanje

. Matematika, zadaci, zadaci matematika, srednja skola, zadaci za vezbanje, zadaci za vezbanje iz matematika, jednacine, logaritamske jednacine zadaci za vezbanje, logaritamske jednacine
Matematika
Broj strana: 7

Eksponencijalne nejednačine

. Matematika, zadaci, zadaci matematika, srednja skola, zadaci za vezbanje, zadaci za vezbanje iz matematika, eksponencijalne nejednacine, nejednacine, eksponencijalne nejednacine zadaci
Matematika
Broj strana: 7

Glasovne alternacije vežbanje

. Glasovne alternacije, vezbanje srpski jezik, srpski jezik, jednacenje suglasnika po zvucnosti, jednacenje suglasnika po mestu tvorbe, infinitiv, trpni pridev |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Padeži vežba

Vežba sa deset zadataka u kojima se proverava znanje iz oblasti . Padezi, kontrolna vezba, srpski jezik, vezbanje srpski jezik, padezi srpski jezik, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, lokativ, vokativ, instrumental
Srpski jezik
Broj strana: 2

Kvadratne nejednačine zadaci za vežbanje

. Matematika, zadaci, zadaci matematika, srednja skola, zadaci za vezbanje, zadaci za vezbanje iz matematika, kvadratne nejednacine, nejednacine, kvadratne nejednacine zadaci |
Matematika
Broj strana: 6

Sistem jednačina zadaci za vežbanje

. Matematika, zadaci, zadaci matematika, srednja skola, zadaci za vezbanje, zadaci za vezbanje iz matematika, jednacine, sistem jednacina, sistem jednacina zadaci za vezbanje |
Matematika
Broj strana: 4

Zadaci jednačine

. Matematika, zadaci, zadaci matematika, srednja skola, zadaci za vezbanje, zadaci za vezbanje iz matematika, jednacine, zadaci jednacine, resiti jednacinu |
Matematika
Broj strana: 3

Fonologija, vežbanje srpski jezik

. Fonologija, vezbanje, vezbanje srpski jezik, srpski jezik, fonetika, konsonant, suglasnici, samoglasnici, zadnjonepcani suglasnici, prednjonepcani suglasnici |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Iracionalne nejednačine

. Matematika, zadaci, zadaci matematika, srednja skola, zadaci za vezbanje, zadaci za vezbanje iz matematika, iracionalne nejednacine, iracionalne nejednacine zadaci |
Matematika
Broj strana: 6

Sistem kvadratne i linearne jednačine

. Matematika, zadaci, zadaci matematika, srednja skola, zadaci za vezbanje, zadaci za vezbanje iz matematika, jednacine, nejednacine, sistem kvadratne jednacine, sistem linearne jednacine, sistem jednacina
Matematika
Broj strana: 5

Iracionalne jednačine

. Matematika, zadaci, zadaci matematika, srednja skola, zadaci za vezbanje, zadaci za vezbanje iz matematika, iracionalne jednacine, iracionalne jednacine zadaci |
Matematika
Broj strana: 8

Građenje reči, izvođenje reči

vezbanje srpski jezik, Građenje reči, izvođenje reči

Napomena: rad je rucno pisan. Srpski jezik, srpski, gramatika, osnovna skola, gramatika srpski jezik, reci, gradjenje reci, gradjenje reci srpski jezik, slozene reci, porodica reci, izvodjenje reci
Srpski jezik
Broj strana: 6

Sabiranje i oduzimanje do 10 zadaci za vežbanje

Zadaci za vezbanje matematika. Saboranje, oduzimanje, sabiranje do 10, oduzimanje do 10, matematika, zadaci matematika |
Matematika
Broj strana: 3

Glasovne promene i gubljenje suglasnika vežbanje

. Glasovne promene, gubljenje suglasnika, vezbanje srpski jezik, srpski jezik, vezbanje, glasovna alternacija, jednacenje suglasnika |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Eksponencijalna funkcija

. Funkcija, matematika, zadaci, zadaci matematika, srednja skola, zadaci za vezbanje, zadaci za vezbanje iz matematika, eksponencijalna funkcija |
Matematika
Broj strana: 2

Sistem jednačina zadaci

. Matematika, zadaci, zadaci matematika, srednja skola, zadaci za vezbanje, zadaci za vezbanje iz matematika, sistem jednacina, sistem jednacina zadaci |
Matematika
Broj strana: 5

Izvođenje imenica, izvođenje prideva, izvođenje glagola

vezbanje srpski jezik, glagolski oblici

Napomena: rad je rucno pisan. Srpski jezik, srpski, gramatika, osnovna skola, gramatika srpski jezik, reci, izvodjenje imenica, izvodjenje prideva, izvodjenje glagola, gradjenje reci srpski jezik, slozene reci, porodica reci, izvodjenje rec
Srpski jezik
Broj strana: 6

Passive Voice Present and Past simple vežbanje

. Engleski jezik, passive, passive voice, past simple, vezbanje engleski jezik, engleski vezbanje |
Engleski jezik
Broj strana: 1

Iracionalne nejednačine zadaci

. Matematika, zadaci, zadaci matematika, srednja skola, zadaci za vezbanje, zadaci za vezbanje iz matematika, iracionalne nejednacine zadaci, iracionalne nejednacine |
Matematika
Broj strana: 3

Jednačine zadaci

. Matematika, zadaci, zadaci matematika, srednja skola, zadaci za vezbanje, zadaci za vezbanje iz matematika, jednacine, jednacine zadaci |
Matematika
Broj strana: 4

Logaritamske jednačine

. Logaritamske jednacine zadaci, matematika, zadaci, zadaci matematika, srednja skola, zadaci za vezbanje, zadaci za vezbanje iz matematika, logaritamske jednacine |
Matematika
Broj strana: 2

Sonant j i konsonant h

. Sonant j, konsonant h, sonant, konsonat, srpski jezik, vezbanje srpski jezik |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Pokretni vokali, alternacije ov, prevoj vokala

. Pokretni vokali, alternacije o v, om, ob, vezbanje om, vezbanje ov, vezbanje srpski jezik, srpski jezik, srpski, srpski jezik vezbanje |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Zadaci za pismeni zadatak

Date su dve grupe. Materijal se štampa dvostrano.. Zadaci, matematika, zadaci matematika, zadaci za pismeni matematika, zadaci za vezbanje, pismeni zadatak iz matematike, dati su skupovi, skupovi, zadaci skup
Matematika
Broj strana: 2

Inicijalni test peti razred

. Inicijalni test srpski jezik, srpski jezik, srpski, test srpski jezik, vezbanje srpski jezik, |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Sistem sa racionalnim izložiocem

. Matematika, zadaci, zadaci matematika, srednja skola, zadaci za vezbanje, zadaci za vezbanje iz matematika, sistem sa racionalnim izloziocem |
Matematika
Broj strana: 1

Kontrolni zadatak za VI razred

. Srpski jezik, maternji jezik, kontrolni zadatak srpski jezik, kontrolni, srpski jezik vezbanje |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Pismena vežba

. vezbanje srpski jezik, pismena vezba srpski jezik, srpski jezik, srpski |
Srpski jezik
Broj strana: 1

[1] [1]


"vezbanje" pronađeni su rezultati pretrage 112