Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

EKONOMSKI FAKULTET - Materijali [muuda]

# Predmet Broj dokumenata
1 Bankarstvo 55
2 Berzansko poslovanje 10
3 Budzetsko i poresko racunovodstvo 1
4 Dvojno knjigovodstvo 43
5 Ekonomija 18
6 Ekonomija preduzeca 0
7 Ekonomika 0
8 Ekonomika industrije 1
9 Ekonomika osiguranja 0
10 Ekonomika preduzeća 34
11 EKONOMSKA GEOGRAFIJA SVETA 1
12 Ekonomske doktrine 11
13 Engleski I i II 4
14 Finansije 2
15 Finansijska i aktuarska matematika 2
16 Finansijska matematika 8
17 Finansijska tržišta 5
18 Finansijsko posredovanje 4
19 Globalna ekonomija 1
20 Informacione tehnologije 20
21 Istrazivanje trzista 0
22 IT revizija 0
23 Itb 0
24 Kreditna analiza preduzeća 22
25 Ljudski resursi 4
26 Makroekonomija 22
27 Marketing 17
28 Matematika 31
29 Medjunarodna ekonomija 3
30 Međunarodni ekonomski odnosi 9
31 Međunarodno privredno pravo 0
32 Menadžment 1
33 Menadžment u turizmu i hotelijerstvu 0
34 Metode i tehnike izrade istrazivackog rada 1
35 Mikroekonomija 7
36 Monetarna 14
37 Multivarijaciona analiza 0
38 Nacionalana ekonomija 6
39 Organizacija preduzeća 48
40 Organizaciono ponasanje 0
41 Osnove menadzmenta 5
42 Osnovi ekonomije 11
43 Poslovna etika 0
44 Poslovna statistika 0
45 Poslovne finansije 13
46 Poslovni marketing 1
47 Poslovno bankarstvo 0
48 Preduzetnistvo 5
49 Privredni razvoj 1
50 Racunovodstvo 32
51 Računovodstvo finansijskih i budžetskih organizaija 1
52 Racunovodstvo finansijskih organizacija 1
53 Radionica za igru 0
54 REVIZIJA 0
55 Rizik i osiguranje 8
56 Roba i usluge 0
57 Socijologija 1
58 Sociologija 13
59 Specijalna racunovodstva 0
60 Statistika 32
61 TEORIJA SISTEMA 0
62 Upravljacko racunovodstvo 2
63 Upravljanje rizicima u Osiguranju 1
64 Uvod u sociologiju menadzmenta 0